A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Istanbul: Anarþist Blok- Hapishanelere Karþý Eylem (17 Aralýk )

Date Tue, 19 Dec 2006 20:00:18 +0100 (CET)


eylem fena geçmedi...özellikle de F-tiplerindeki bir uygulama olarak
ayakkabýlar elde çýplak ayaklarla yürümemiz ilgi çekici oldu. Ama az
sayýda anarþist vardý. Mitinge yaklaþýk 20 AKÝ'den ve 11 de Anarþist
Blok'tan anarþist katýlýmcý vardý. Natilius/Carrefour'da baþlayan
yürüyüþlerde her zaman olduðu gibi yazýlamalar yapýldý. "8 metre karede
yaþanmaz!", "Tecrit Ölümdür!", "Ne F-Tipi Ne Cezaevi", "Bak Devlet
Bak...Ayaklar Çýplak...Bütün Tutsaklar Özgür Kalacak", "Devlet Katleder!",
"Tecrit Öldürür!", "Ýsyan...Eylem...Anarþi!" gibi yazýlamalarý
yapýldý...yürüyüþ esnasýnda da benzer sloganlar atýldý. Arama noktasýnda
geldiðimizde de bir süre durduk sloganlarýmýzý polise çevirerek "Bak Polis
Bak...Ayaklar Çýplak...Bütün Tutsaklar Özgür Kalacak!" þeklinde attýk ve
arama noktasýna girmeden eylemimizi býrakýp, ayakkabýlarýmýzý giydik ve
bahariye ve modaya doðru bildiri daðýtarak yürümeye devam ettik.

niceliksel etkimiz pek olmasa da, çýplak ayaklarla yürümemizin verdiði
enerji bizi daha da motive etti. özellikle arama noktasýndaki hafiften
provokatif durum heyecan vericiydi. çünkü bir anda polisler ve medya
hareketlenme ve gerginlik yaþadý.


Kaynak: Anarþi Forum

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center