A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Rusya: Baskýyý durdurun - iki anarþist St. Petersburg'da na ziler tarafýndan býçaklandý [en]

Date Tue, 12 Dec 2006 08:04:29 +0100 (CET)


10 Aralýk'ta saat 6:30 PM sýralarýnda St. Petersburg'daki Furshtatskoy
caddesi üzerinde yirmi faþist 7 anarþiste saldýrdý, faþistlerin çoðu
yüzlerini eþarplar ve gaz maskeleriyle kaplamýþlardý. Faþistler, "Ruslar
ileri" diye baðýrarak anarþistleri dövmeye baþladýlar. Anarþistler bir
süreliðine karþý koydular, ancak faþistler býçaklarýný çýkarýnca kaçmak
zorunda kaldýlar. Ýki anarþist yaralandý, yaþý onsekizin altýnda bulunan
V.G. Raufus'ta hastanede bulunuyor, diðeri O.S. metro Chernishevskaya'dan
Aleksandrovsky hastanesine götürüldü. V.G. yedi býçak yarasý aldý ve
böbrekleri zarar gördü. Diðer yoldaþýmýz daha aðýr durumda bulunuyor.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center