A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Modesto Anarcho #1 - Solidariteit is de sleutel tot arbeiders macht, door verschillende Phoenix Arizona anarchisten [en]

Date Sat, 09 Dec 2006 16:15:06 +0200Solidariteit is de basis voor alle vormen van arbeidersstrijd. Voor duizenden immigranten en Latino arbeiders in deze staat dreigt brutale repressie en deportatie door de politie en racistische nachtwachten. En nu nemen duizenden van deze arbeiders de straat in voor een volgende megamars in het centrum. Deze mars is er op gericht de kapitalisten die profiteren van goedkope immigranten arbeid te dwingen te stoppen met hun onrechtvaardige en uitbuitende verdeling van arbeiders in legale en illegale categorieën.

Deze valse verdeling is gebaseerd op het systeem van blanke suprematie, waarbij rechten en voorrechten aan mensen in dit land worden gegeven op basis van hun huidskleur. Blanke arbeiders in de VS profiteren in het algemeen van hogere lonen, het eerst aangenomen/het laatst ontslagen bescherming, betere toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en andere vitale diensten, en minder blootstelling aan de politie en het gevangenis systeem. Dit is onderdeel van de valse alliantie tussen de klassen die blanke arbeiders bindt aan de bazen die ons uitbuiten.

Maar omdat het blank zijn een politieke alliantie is tussen bazen en blanke arbeiders, gaat het verhoudingsgewijze voorrecht van blanke arbeiders ten koste van de mensen van kleur in dit land en in het buitenland. Volgens de traditie hebben Amerikaanse arbeiders gevochten om dit systeem te versterken, zoals in de jaren ’30 toen de AFL de deportatie van Mexicaanse arbeiders steunde, wat leidde tot de ontworteling en uitwijzing van tienduizenden Latino’s, waarvan velen VS burgers waren. De boodschap was duidelijk: de vakbonden van de VS waren er in de eerste plaats en vooral voor blanken.

In tegenstelling tot de conventionele wijsheid leeft de blanke suprematie in dit land volop. Zoals de positie van de AFL in de jaren ’30 bewijst het racistische Minuteman Project, gesteund door veel blanke arbeiders, dat veel blanken als ze onder druk staan nog altijd hun blanke voorrecht boven hun inzet voor echte solidariteit stellen. Hoe vaak voorstanders van gesloten grenzen en deportatie anders mogen zeggen, heeft het steeds meer controleren van een deel van de arbeidersklasse (arbeiders zonder papieren) invloed op ons allemaal. Repressie tegen zogenaamde illegale arbeiders zal een toename van repressie tegenover alle Latino arbeiders betekenen, en dat zal een aanval op arbeiders en onze organisaties in het algemeen betekenen. In deze context dienen legaal en illegaal als codewoorden voor blank en niet-blank. Het falen in het verdedigen van arbeiders zonder papieren betekent daarom het verdedigen van de kleur lijn, wat vervolgens blijvende winsten voor de rijken garandeert. Dat betekent meer uitbuiting voor alle arbeiders.

Echter, deze keer hebben sommige Amerikaanse arbeid organisaties, waaronder de AFL-CIO, een meer progressief standpunt over immigratie en de rechten van alle arbeiders, ongeacht wettelijke status. Bazen rekenen er op dat arbeiders en onze organisaties de racistische verdeling binnen de arbeidersklasse die de kapitalisten wettelijk regelen versterken. Deze splitsing in de arbeidersklasse is fundamenteel voor de vaardigheid van de rijken om alle arbeiders uit te buiten – en arbeiders van kleur het meest. Om terug te vechten hebben we daarom een echte solidariteit nodig waarbij blanke arbeiders samen staan met arbeiders van kleur.

Wij als de basis moeten nu onze solidariteit op straat brengen.

Solidariteit is betekenisloos als het niet wordt ondersteund door directe actie. We roepen alle arbeiders op zich aan te sluiten bij de strijd voor immigranten rechten. We moeten de directe actie van onze collega arbeiders die alles riskeren om hier in dit land hun leven te verbeteren steunen door amnestie te eisen voor alle immigranten, ongeacht hoe ze hier zijn gekomen. Als het voor een televisie legaal is om een grens over te gaan, dan zou het dat ook moeten zijn voor de arbeiders die het hebben gemaakt. We zouden een einde moeten eisen aan raciaal profileren en racistische nachtwachten en tegen hen optreden met alle noodzakelijke middelen. En we zouden vandaag de straat op moeten gaan ter ondersteuning van onze collega arbeiders!

Meer info – http://phoenixinsurgent.blogspot.com <http://phoenixinsurgent.blogspot.com/>

-------------------------------

Orig: (en) US, Modesto Anarcho #1 – Solidarity is the Key to Workers Power By Various Phoenix Arizona Anarchists.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center