A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Geen vrouw in de cel vanwege abortus!

Date Sat, 02 Dec 2006 16:47:56 +0200


De Fabel van de illegaal roept op om deel te nemen aan het onderstaande
protest, georganiseerd door het "Comité voor recht op abortus".
Dinsdag 12 december 2006 Verzamelen 11:30 uur
Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag (Verlaat station Den Haag CS via de hoofdingang, rechtsaf door winkelcentrum Babylon, rechtdoor tot een groen kunstwerk, daar wordt verzameld.)
Om 12.30 uur gaat het protest verder op Het Plein (nabij ingang Tweede Kamer) met spreeksters en muziek!
Wereldwijd hebben jaarlijks zo'n 46 miljoen vrouwen een abortus, waarvan
ongeveer 20 miljoen illegaal en onveilig. De gezondheid en het leven van
deze vrouwen staat op het spel. Elke zes minuten sterft een vrouw
vanwege een onveilige abortus. Ook is er in landen waar al een
restrictieve wetgeving heerst, een tendens naar totaalverbod van
abortus, zelfs als het leven van de vrouw in gevaar is. Voorstellen van
politici voor nog meer restricties worden vaak met electorale
bedoelingen gedaan en onder de druk van de katholieke kerk en
conservatieve evangelische kerken. In El Salvador is sinds acht jaar
totaal geen recht meer op abortus en worden vrouwen strafrechtelijk
vervolgd. Artsen in dit land leveren vrouwen aan de politie over als ze
met complicaties van een "back- alley" abortus in het ziekenhuis komen,
ook al is dit strijdig met hun zwijgplicht.

In Nicaragua is sinds 17 november 2006 een totaalverbod op abortus.
Doordat illegale abortussen van slechte kwaliteit zijn, raken veel
vrouwen voor het leven gehandicapt of sterven zelfs. Arme vrouwen worden
hierdoor het hardst getroffen, aangezien zij niet het geld hebben om
naar het buitenland te gaan voor een abortus. In de EU komt ook strikte
abortuswetgeving voor. In Polen dreigt een grondwetswijziging waarbij de
rechten van de foetus in de plaats komen van die van de vrouw.
"Beschermwaardigheid van het leven vanaf de conceptie" zal de genadeslag
betekenen voor de reproductieve rechten van vrouwen in Polen.

Legalisering van abortus kan onnodig lijden en sterven van vrouwen
voorkomen. Restrictieve abortuswetgeving schendt het
zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, zoals dat is vastgelegd in
internationale akkoorden en in de VN verklaring van de rechten van de
mens. Naast het zelfsbeschikkingsrecht worden hiermee ook het recht van
vrouwen op vrijheid, gezondheid en leven geschonden.

We roepen op tot nog meer politieke druk vanuit Nederland op de regering
van Nicaragua, El Salvador en Polen. De Nederlandse overheid moet
stoppen met het sponsoren van regeringen die vrouwenrechten schenden.
Nederland doet er beter aan dat geld direct aan de reproductieve
gezondheidszorg, voorlichting, anticonceptiva e.d. te besteden in die
landen. Recht op abortus is iets wat we in solidariteit moeten
verdedigen. Want ieder mens heeft recht op zelfbeschikking, gezondheid,
leven en vrijheid.

Organisatie: Comite voor recht op abortus

Website: <<http://www.abortionright.nl/>http://www.abortionright.nl>

Email: <anti-sgp@gmx.net>

Ondersteund door:

XminY

Mama Cash

Vluchtelingenorganisatie Prime

Womens Global Network For Reproductive Rights Rutgers Nisso Groep Youth
Incentives, the international program on sexuality Eurodusnie Stedenband
Utrecht-Leon Ojala Socialistische Alternatieve Politiek (SAP)
***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje "
stop Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm
<file:///D:\Documents%20and%20Settings\Rob%20Visser.049711220338\Mijn%20documenten\www.defabel.nl\e01.htm>
***********************************************
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL*

Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands

+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),

info@defabel.nl (e-mail),

www.defabel.nl
<file:///D:\Documents%20and%20Settings\Rob%20Visser.049711220338\Mijn%20documenten\www.defabel.nl>

(Website), www.gebladerte.nl
<file:///D:\Documents%20and%20Settings\Rob%20Visser.049711220338\Mijn%20documenten\www.gebladerte.nl>

(Archief).

Bereikbaar op maandag, woensdag, vrijdag/ open at Monday, Wednesday,
Friday: 14:00-17:00.

Spreekuur illegalen: woensdag/

consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.

Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.
---------------------------------------
* De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch
initiatief.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center