A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul- Söyleþi: Ucu Kýr Komünlerine Dayalý Þehir Örgütlenmeleri

Date Sat, 2 Dec 2006 11:02:43 +0100 (CET)


"Ýnandýðýmýz anarþist yaþamý bugünden hayatýmýza geçirmek olarak
gördüðümüz yaþamlarýmýzda kýrda devam etmek, doðaya ve kendine
yabancýlaþan insan için kum saatini geri çevirme arzumuzla alakalýdýr.
Þehirde verilecek ister pasifist ister aktivist hiçbir mücadeleyi
reddetmeden aksine þehirle eþgüdümlü sürecek bir mücadele modelini
söyleþmek isteyen herkesi bu 03.12.2006 Pazar saat 17:00'de Mekan'a davet
ediyoruz..."

Mekan - Adres: Sadri Alýþýk Sok. No:21/4 Beyoðlu - ÝSTANBUL

Söyleþi afiþi için:
http://img381.imageshack.us/img381/7158/komunnn0.jpg

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center