A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD , Long Beach Anarþist Kollektifi [en]

Date Thu, 31 Aug 2006 15:58:28 +0200 (CEST)


Gelip yeni oluþturulan Long Beach Anarþist Kollektifi'nin ilk toplantýsýna
katýlýn! Long Beach kentmerkezinde 16 Eylül 2006 cumartesi günü öðlen saat
12:00'de Bixby Parký'nda açýkhavadaki toplantýya katýlýn. Gelip Long
Beach'deki diðer anarþistlerle tanýþýn ve ailenin bir parçasý olun! Gelip
bu kollektifi temelinden inþa edin! Yardýmýnýza ihtiyacýmýz var!
Vegan/vejetaryan yiyecek içecekler olacak ve lütfen grupla paylaþmak üzere
kendi yiyeceðinizi getirmeye çalýþýn. Bir battaniye/kilim getirin çünkü
masmavi gökyüzü altýnda yemyeþil yeryüzüne oturuyor olacaðýz. Kollektifin
önümüzdeki aylarda neye yoðunlaþmasýný istediðinize dair fikirlerinizi
getirin. Açýk zihninizi getirin ve Long Beach'teki anarþiye dair
konuþalým! Bixby Parký'na geldiðinizde, okyanus esintisinde dalgalanan
kara bayraðý arayýn! LBAC'ýn Ýlk Toplantýsý!

Nerede: Bixby Park. 130 Cherry Ave. Long Beach, CA 90802
Ne zaman: 16 Eylül Cumartesi, 2006 Öðlen 12:00
Daha fazla bilgi/açýklama için kontak: LongBeachAC@hotmail.com
www.myspace.com/LBAC

Buluþmalarýmýz ve etkinlikler konusunda güncel bilgileri alýn!
Posta listemize katýlýn:
LongBeachAC@hotmail.com

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center