A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýsrail, antiotoriter antikapitalist anti Siyonist Matz pen sitesine yeni ilaveler [en]

Date Thu, 31 Aug 2006 08:51:07 +0200 (CEST)


Websitemizdeki metinlerin çoðu halen sadece Ýbranice olsa da,
http://www.matzpen.org/index.asp?p=other Ýngilizce ve "matzpen"in
["pusula"] Ýngilizce'ye çevrilmiþ önemli belgelerini içeriyor.
Arkadaþlar, Dilerseniz Matzpen sitesine (http://www.matzpen.org/index.asp)
yeni yapýlan eklemeleri, özellikle de "Diðer Ýsrail" (Ýngilizce)
kitabýnýn içeriðinin tamamýnýn uyarlanmasýný kontrol edebilirsiniz
http://www.matzpen.org/index.asp?p=other
Karþýlaþýlan teknik sorunlarý da içeren her türlü yorum (hatta
bulunabilen dizgi hatalarý da) minnettarlýkla karþýlanacaktýr.
En iyi dileklerle,
E.
PS
Duvara Karþý Anarþistler inisiyatifi, propoganda ve para toplama
amacýyla Avrupa'ya bir delegasyon gönderiyor - Eylül ayýnýn sonunda.
Eðer yardým edebilirseniz koktak e-mailine bakýn http://awalls.org
I.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center