A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Anarþist Sarý Sayfalar 2006 Güncellemesi [en]

Date Wed, 23 Aug 2006 08:13:53 +0200 (CEST)


Anarþist Sarý Sayfalar, uluslararasý bir, özgürlükçü gruplar, yayýnlar ve
öz-yönetilen mekanlar rehberidir. Bizi internette http://ayp.subvert.info
adresinde bulabilirsiniz
Þu an rehberimizin en çok ihtiyaç duyduðumuz güncellemesi üzerinde
çalýþmaktayýz. Yerelinizdeki gruplarla ilgili bilgileri gözden
geçirerek yardým edebilirsiniz. Lütfen deðiþiklik ve güncellemeleri
a-y-p(at)subvert.info adresine email atarak yada online formumuzu
doldurarak bildirin. Eðer herhangi bir sorunuz, yorumunuz yada
öneriniz varsa, lütfen iletiþim kurun.
Dayanýþmayla,
Felix Frost (AYP editörü)

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center