A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbuþ: Tarlabaþý'nda Bomba Deðil Yemek Eylemi

Date Sun, 13 Aug 2006 23:42:37 +0200 (CEST)


Taksim tarlabaþýnda, Mobesa gözetleme kamerasý oyuncularýnýn ve
Anarþistlerin devletlerin savaþ zulmünü ve kapitalizmi protesto etmek
amacýyla düzenledikleri ?bomba deðil yemek silah deðil ekmek? eylemi
gerçekleþtirildi.

Bir gün öncesinden Beþiktaþ pazarýndan topladýklarý sebze , meyve ve
baklagilleri mekan da piþirdiler. Sabahýn erken saatlerinde piþirdikleri
yemeklerle yola koyulan lezzet ustalarý Taksim emniyet müdürlüðünün
önünden pankartlarýyla istiklal caddesinden tarlabaþýna yürüdüler .Pazara
yakýn bir yerde masalarýný kurdular.Halka ,esnafa ve sokaktaki çocuklara
yemek daðýttýlar. Haydi afiyetlerle? - 13.08.2006


Kaynak: Uzlaþma Yok! haber sitesi

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center