A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýsrailli Anarþistler Hava Kuvvetleri Üssünü Blok e Etti

Date Thu, 10 Aug 2006 08:51:18 +0200 (CEST)


Yaklaþýk 20 Ýsrailli anarþist, Lübnan'ý bombalayan savaþ uçaklarýnýn
havalandýðý ülkenin kuzeyindeki Ramat David hava kuvvetleri üssünün
giriþini bloke ettiler.
Eylem sabah saatlerinde gerçekleþti. Eylemciler üsse giden yol
üzerindeoturma eylemi yaptýlar. Pilotlarýn sivilleri bombalamayý
reddetmeleri ve savaþ suçuna dahil olmamalarýna çaðýran pankartlar ve
iþaretler taþýdýlar. Gösterinin tam ortasýnda 12 gözaltýyla daðýtýldý.
Aþaðýdaki link hem blokajýn fotoðraflarýný hem de Cumartesi günü
gerçekleþmiþ olan pembe-siyahlý samba grubuyla birlikte büyük bir anarþist
grubun katýlýmý gerçekleþmiþ olan Tel-Aviv'deki savaþ karþýtý gösterinin
fotoðraflarýný da içeriyor: http://www.flickr.com/photos/activestills/


Kaynak: Uzlaþma Yok! haber sitesi

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center