A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Wat schrijft rechts?

Date Thu, 27 Apr 2006 11:01:52 +0300


Dit artikel van Fabel-medewerker Gerrit de Wit is onlangs verschenen in
Alert!, het kwartaalblad van AFA. Daar heb je voor ? 12,- of meer een
jaarabonnement op. Overmaken op giro 6896749, t.n.v. "Alert", in Utrecht.
In de rubriek "Wat schrijft rechts?" neemt Alert! de ontwikkelingen op
ideologisch gebied binnen extreem- en populistisch rechts onder de loep. In
blaadjes die zich vrijwel altijd aan het gezichtsveld van het grote publiek
onttrekken, komt de ware aard van de extreem-rechtse fanatici naar boven.
Bij sommige groepen gaat dit gepaard met een wat ingewikkelde spagaat, want
het toevallige nieuwe lid, die zich mogelijk nog niet zo ver
(onder)ontwikkeld heeft, mag niet per direct afgeschrikt worden. Ook worden
in de diverse obscure publicaties de grenzen van het strafrecht vaak
aangeraakt en nog vaker overschreden. Hoe dan ook, aan het blaadjesfront is
beweging genoeg.

De antisemitische Bond Nederlands Israël (BNI) viert dit jaar haar
zestigste verjaardag en een vermelding in deze rubriek mag dan ook niet
uitblijven. De BNI gaat uit van de "12 stammen-theorie". In het kort komt
die erop neer dat in bijbelse tijden 10 van de 12 Israëlitische stammen
vermist zijn geraakt en uiteindelijk na omzwervingen in Noordwest-Europa
terecht zijn gekomen. De blanke West-Europeanen en Zuid-Afrikanen zouden
zodoende in werkelijkheid Israëlieten zijn en behoren tot "het ware
uitverkoren volk". De joden zelf zouden niet meer uitverkoren zijn na "hun
moord op Jezus". Grote man achter de BNI is Gooitzen van der Laan. Hij
verspreidde eerder het beruchte antisemitische verzinsel "De protocollen
van de wijzen van Zion". Dat zijn de notulen van een uit de duim gezogen
vergadering waarin rijke joden hun plannen zouden bespreken om de wereld te
overheersen.

Van der Laan geeft ook het tijdschrift Wat een wereld uit. Dat is
onleesbaar en staat boordevol orthodox-christelijke, antisemitische en
racistische nonsens. Zo schrijft Van der Laan dat God "de soorten en rassen
schiep" en dat God "rasvermenging" verbiedt. Volgens Van der Laan wordt het
"blanke ras" door die vermenging uitgeroeid. In een ander tijdschrift van
hem, Strijd tegen internationalisme, herkauwt Van der Laan de
antisemitische riedel dat ten tijde van de aanslag op het Amerikaanse World
Trade Center op een naburig gebouw "vijf joden stonden te juichen", daarmee
implicerend dat de joden een hand in de aanslag hebben. De joden zouden in
zijn verwrongen wereldbeeld behoren tot "de Illuminati", tot "de mensen
achter de schermen" die de media in handen hebben en regeringen
controleren. In een ander artikel stelt Van der Laan doodleuk dat er
helemaal geen tekort aan aardolie is. God heeft er volgens hem namelijk bij
de schepping van de aarde voor gezorgd dat er genoeg voorraden van zijn en
dat daar nog "vele eeuwen" op geteerd kan worden. De stijgende olieprijzen
en "de propaganda over komende tekorten" zijn volgens de
godsdienstwaanzinnige dan ook "bedrog".

De rechtse stichting De Club van Tien Miljoen maakt zich naar eigen zeggen
zorgen over de milieuvervuiling, maar keert zich in praktijk enkel en
alleen tegen de vermeende overbevolking. Men wil dat de bevolkingsomvang
wereldwijd met de helft daalt tot 3 miljard mensen, en in Nederland tot
maximaal 10 miljoen mensen. De stichting pleit daartoe nog niet voor
vernietigingskampen, maar keert zich wel fel tegen migratie. In 2000 bracht
men nog de hetzerige brochure "Nederland en immigratie, een volledige
bezetting" uit. In haar nieuwsbrief beklaagt men zich verder over
begraafplaatsen voor joden en moslims. Die plaatsen zouden "ten eeuwigen
dage niet geruimd mogen worden". "Hoe moet dat straks met al die miljoenen
islamitische doden?", schreeuwt men dan ook uit. De stichting heeft verder
grote gele doorzichtige reclamestickers laten maken met de tekst
www.overbevolking.nl. De stickers zijn zo groot als de achterruit van een
auto en dienen daar geplakt te worden. En dat is op zijn zachtst gezegd
opmerkelijk voor een stichting die het milieu hoog in het vaandel zou
hebben staan.

In Revolte, orgaan van Voorpost Nederland en Vlaanderen, bakt men ze weer
bruin. Zo is te lezen dat verleden jaar vijf "militanten" naar de rivier de
Oder trokken om daar de graven van gesneuvelde Vlaamse Oostfronters "op te
poetsen". Die Oostfronters, door Voorpost "idealisten" genoemd, vochten in
de Tweede Wereldoorlog zij aan zij met de Duitse nazi's tegen de Russen. Te
lezen is dat de Voorpost-militanten op de terugreis uit volle borst het
volgende lied zongen: "Waar allen trouwloos falen, daar blijven wij
getrouw.". En laat dat nu net de Nederlandse vertaling van het
"SS-Treuelied" zijn. Waarvan akte.

Ook Paul Peters, leider van Voorpost Nederland, doet een duit in het zakje.
Hij hekelt het feit dat de Amsterdamse burgemeester Job Cohen door het
magazine Time is uitgeroepen tot de beste burgemeester van Europa. Met veel
gevoel voor dramatiek stelt Peters dat dat nieuws insloeg "als een bom".
Het was volgens hem immers Cohen die te slap ingreep toen een paar
Marokkaanse jongeren tijdens de dodenherdenking "joden dood" riepen en
voetbalden met een herdenkingskrans. Maar dat zou Peters juist aan moeten
spreken. In april 2001 vernielde hij namelijk met twee geestverwanten de
joodse begraafplaats bij Oosterhout en bekladde deze met nazistische en
antisemitische leuzen. Verder neemt Voorpost het op voor de onlangs
gearresteerde holocaustontkenners Siegfried Verbeke uit België, Ernst
Zündel uit Duitsland en David Irving uit Engeland. Voorpost "klaagt deze
schending van de vrije meningsuiting aan".

Bert Eriksson
Wij Europa van de Nederlandse Volks Unie (NVU) biedt weinig nieuws onder de
zon. Zoals gebruikelijk wordt de lezer overladen met berichten over joden,
het Germaanse SS-Panzerkorps, de 11e SS-Vrijwilligers Panzergrenadier
Divisie Nederland, joden, de 9e en 10e Luftwaffen Feld Divisie, Kampfgruppe
Berlin, joden, de 20e Waffengrenadier Divisie der SS, het 3e
SS-Panzerkorps, joden, de Waffen-SS, joden, joden en nog eens joden. De NVU
kondigt voorts de oprichting van een denktank aan, en dat denken is
hoognodig. Ook eert de NVU de in oktober 2005 overleden nazi en voormalig
leider van de extreem-rechtse Vlaamse Militanten Orde (VMO) Bert Eriksson.
Die was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de Vlaamse Hitlerjugend. De
VMO was onder zijn leiding betrokken bij een lange reeks gewelddadige
incidenten: overvallen en confrontaties met linkse tegenstanders,
betogingen tegen "gastarbeiders", veldslagen met Franstaligen en militaire
kampen in de Ardennen alwaar men het Ardennenoffensief van de Duitse nazi's
nog eens dunnetjes overdeed. In 1983 werd de VMO veroordeeld als illegale
privé-militie. Eriksson geniet vooral bekendheid vanwege het clandestien
ontgraven en herbegraven van bekende collaborateurs. Een van hen was de
Nederlandse NSB-leider Anton Mussert. Zijn lijk werd in 1997 door Eriksson
verplaatst naar een Arisch "gewijde plek" die angstvallig geheim werd en
wordt gehouden. NVU-voorzitter Constant Kusters meldt dat "we met het
overlijden van kameraad Eriksson een groot strijder hebben verloren" en dat
Vlaams Belang-leider Filip Dewinter twee weken voor zijn overlijden nog
heimelijk bij zijn sterfbed is geweest.

De Stichting Taalverdediging, een uiterst rechtse pressiegroep van
taalpuristen, zeurt in haar nieuwsbrief over de Koninklijke Marechaussee.
Die zou zich namelijk tooien met jassen waarop in grote letters het Engelse
woord "police" staat in plaats het Nederlandse "politie". Niet dat het een
en ander wat uitmaakt, want discrimineren, deporteren en klappen uitdelen
doet de Marechaussee toch wel. De stichting schreef echter een brief op
hoge poten naar de commandant van de Marechaussee om beklag te doen.
Daarbij wees men de commandant op de Algemene Wet Bestuursrecht waaruit zou
blijken dat "de communicatie tussen overheid en burger in het Nederlands
dient te geschieden".

In Weerstand van de Nationale Alliantie staat een warrige complottheorie
over de moord op de Nijmeegse activist Louis Sévèke. De NA "wil niet
speculeren over de zaak", maar doet het toch en wijst met de beschuldigende
vinger in de richting van. de joden! Zo heeft men het over de Israëlische
geheime dienst Mossad. En "na wat speurwerk" komt de NA "een grote berg
dwarsverbanden tegen, die allemaal leiden naar een pedofielennetwerk en
naar de Samuel Bronstein Foundation, de grote man van het Joods Wereld
Congres en medefinancier van joodse terreurgroepen als de Jewish Defense
League en B'nai Brith". Sévèke zou volgens de NA "wellicht geïndoctrineerd"
zijn geweest door de joodse "Nieuwe Wereldorde" die links en rechts tegen
elkaar uit zou spelen. Volgt u hem nog? En als klap op de vuurpijl zouden
de joden ook nog eens "de dirigent" zijn van de Anti-Fascistische Actie
(AFA). De NA adviseert de AFA zich van hen te ontdoen.

StaVast, lijfblad van het Oud Strijders Legioen (OSL), slaat helemaal door.
Nu worden zelfs de boomknuffelaars van Groen Front door het magazine al
beschuldigd van "het bedrijven van terrorisme". Wat is er aan de hand!?
Groen Front bezette onlangs een stuk bos bij de gemeente Schinveld en
bouwde een paar hutjes. Daarmee wilden de idealisten de kap van een aantal
hoge bomen tegenhouden en zo ook het gebruik van de NAVO-luchtmachtbasis
aldaar belemmeren. Op de basis zijn AWACS-verkenningsvliegtuigen
gestationeerd die volgens het OSL regelmatig ingezet worden bij de
bestrijding van het wereldwijde terrorisme. Door dat dwars te zitten zal
Al-Qaida zich "gesteund" voelen door "de links extremistische activisten
van ons eigen vaderlandse Groen Front", aldus het OSL. Nog even en zelfs de
bekende Indiase pacifist Ghandi wordt post mortem nog een terrorist
genoemd. Ook maken de oud-strijders melding van het feit dat ze "helaas ook
in de afgelopen weken begunstigers verloren wegens overlijden, ernstige
ziekte en ouderdom". Het OSL moet snel meer jonge veteranen aan zich zien
te binden. Anders is een sterfhuisconstructie onafwendbaar.
***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm
***********************************************
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL*
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.
---------------------------
*De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch
initiatief.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center