A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VS, In Memoriam: Paul Avrich (1931-2006) door Marianne Enckell - Centre International de Recherches sur l'Anarchisme (CIRA) (fr, it, en)

Date Sat, 22 Apr 2006 19:56:36 +0300


Paul Avrich stierf in New York in de ochtend van 17 februari na een
langdurige ziekte. Terwijl hij een student was in de uitwisseling met de
USSR ontdekte Paul de Kronstadt opstand en de rol van anarchisten in de
Revolutie. Hij zou op basis van deze informatie verschillende werken
produceren, werken die, terwijl ze controversieel waren, pionierend waren.
Paul kwam uit een Joodse familie die oorspronkelijk uit Odessa kwam en was
in staat om naar de USSR te gaan om te studeren, als gevolg van Nikita
Chroestsjov's bezoek aan de Verenigde Staten in 1959, waar hij niet alleen
met zijn schoen klapte maar ook uitwisselingen van studenten toestond. Het
was daar dat Paul de Kronstadt opstand en de rol van anarchisten in de
Revolutie ontdekte, terwijl hij werkte aan zijn these ("The Russian
Revolution and the Factory Committees", 1961). Hij zou op basis van deze
informatie verschillende werken produceren, werken die, terwijl ze
controversieel waren, pionierend waren. Hij zou ook een eerder onbekende
maar blijvende affectie en zin van solidariteit met anarchisten als mensen,
in plaats van als militanten, krijgen.

En dit is wat hij zijn studenten aan het Queens College in New York
gedurende zijn actieve leven zou proberen te leren, ondanks aanvankelijke
oppositie van de universiteit autoriteiten. De ontwikkeling in de Verenigde
Staten van historisch onderzoek over het anarchisme is zonder twijfel
gedeeltelijk te danken aan "de leuke verhalen van oom Paul". Inderdaad, hij
hield van niets meer dan praten met mensen en ze aan te moedigen te praten,
en was niet van de generatie die had geleerd geschiedenis, sociologie en
antropologie te combineren. Hij kon ook zonder enige moeite de meeste
Europese talen lezen, waaronder Russisch en Hebreeuws, iets dat zijn werk
een zekere diepte gaf.

Toen hij de Russiche anarchisten had afgehandeld ging hij verder te werken
aan de geschiedenis van de anarchistische beweging in de Verenigde Staten,
waarbij hij die opsplitste naar verschillende thematische terreinen:
Voltairine de Cleyre als eerste, toen de Moderne Scholen geinspireerd door
Francisco Ferrer, de Chicago tragedie van 1886, Sacco en Vanzetti, de Joodse
anarchisten, immigranten en vluchtelingen. Zijn laatste belangrijke werk
bundelde tweehonderd interviews die werden verricht gedurende een periode
van dertig jaar, "een bron van onschatbare waarde voor toekomstige
onderzoekers . Maar orale geschiedenis kan de gewone geschiedenis, die moet
getuigen door geschreven documenten, niet vervangen. Geheugens bevatten vaak
gaten, en fouten kunnen worden gemaakt", zoals hij in het voorwoord van deze
"anarchistische stemmen" schreef, die honderden noten en een gigantische
index bevat. Hij heeft toegestaan dat deze "anonieme" militanten aan de
vergetelheid zijn ontkomen, waardoor de weg werd geopend voor ontelbare
werken van onderzoek en reflectie.

Paul was een trouwe vriend van de CIRA en droeg royaal bij aan de financiën
en de collecties van de CIRA (na een van onze laatste ontmoetingen steunde
hij de Russische publicatie van Volin en bood een voorwoord aan). Hij was
een vertrouwde vriend voor veel van de oudere leden van onze beweging,
waarbij hij ze met elkaar in contact bracht, hij hun reunies volgde, ze
regelmatig bezocht - en waarbij hij ze een voor een van dit leven afscheid
zag nemen. Zonder hem zou veel dat wordt herinnerd door de beweging verloren
zijn gegaan.

Marianne Enckell

Vertaling door ainfos
-----------------------------
Voornaamste werken by Paul Avrich:
The Russian anarchists. Princeton University Press, 1967; re-edition
1978 (Les Anarchistes russes; vertaald door Bernard Mocquot. Paris:
Maspero, 1979; andere vertalingen in het Japans, Spaans en Italiaans).

Kronstadt, 1921. Princetown: Princetown University Press, 1970 (La
Tragédie de Cronstadt, 1921; vertaald door Hervé Denès.
Paris: Seuil, 1975; andere vertalingen in het Spaans en Tsjechisch).

Russian Rebels, 1600-1800. New York: Schocken Books, 1972.

The Anarchists in the Russian Revolution. New York: Cornell
University Press, 1973 (Gli anarchici nella rivoluzione russa;
vertaald door Michele Buzzi. Milano: La Salamandra, 1976).

The history of the anarchist movement in the United States,
gepubliceerd door de Princeton University:

* An American Anarchist: The Life of Voltairine de Cleyre, 1978.
The Modern School Movement: Anarchism and Education in the
United States, 1980. The Haymarket Tragedy, 1984. Anarchist
Portraits, 1988. Sacco and Vanzetti, The Anarchist Background,
1991. Anarchist Voices: An Oral History of Anarchism in America,
1995.

-----------------------
Orig: (en) US, Obituary: Paul Avrich (1931-2006) by Marianne Enckell -
Centre International de Recherches sur l'Anarchisme (CIRA) (fr, it).
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center