A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) PDF pamflet van een anarchistisch communist tegen het primitivisme door Andrew Flood (en)

Date Tue, 18 Apr 2006 18:15:47 +0300


Een PDF pamflet is nu beschikbaar van Andrew Flood's twee gepubliceerde
kritieken op het primitivisme. Je kunt dit pamflet wier essays wat woede
opriepen toen ze voor het eerst werden gepubliceerd nu downloaden, printen
en verspreiden. De twee essays werden eerst gepubliceerd als: Civilisation,
Primitivism and anarchism. Gedurende het laatste decennium is een kritiek op
beschaving geuit door een aantal schrijvers. Sommigen hiervan hebben er voor
gekozen zich te omschrijven als anarchisten, hoewel de meer algemene
zelf-identificatie primitivist is. Hun argument is dat 'de beschaving' zelf
het probleem is dat leidt tot ons mislukken om zinvolle levens te leven.

De strijd voor verandering is aldus een strijd tegen de beschaving en voor
een aarde waarin technologie is afgeschaft. Gezien deze uitdaging moeten
anarchisten nagaan of het primitivisme enig soort van realistisch
alternatief biedt voor de wereld zoals die is.

Online op: http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=1451

Vertaling in het Spaans en Italiaans zijn daar ook verkrijgbaar.

Is het primitivisme realistisch: een anarchistisch antwoord op John Zerzan
en anderen

Het artikel 'Civilisation, Primitivism and Anarchism' omschreef de
opvallende tegenstrijdigheden in het primitivisme en waar het in botsing
kwam met het anarchisme. Het artikel heeft gedurende het jaar on en off line
gecirculeerd en leidde tot talrijke discussies. Een aantal primitivisten,
waaronder John Zerzan, hebben er direct op geantwoord, en anderen hebben
gepubliceerd wat lijkt op indirecte antwoorden. Hier wil ik de directe
antwoorden beantwoorden en, door dit te doen, de kritiek op het primitivisme
uitbreiden.

Online op: http://www. anarkismo.net/newswire.php?story_id=1890

Download het PDF bestand van http://struggle.ws/pdfs/andrew/primitivism.pdf

Wat ze zeiden over deze essays

"zwakke aanval op het "primitivisme"" - John Zerzan, Anarchist News.

"dit artikel is slechts sectarisch en slecht . het is sarren. Ik werd ook
beledigd door sommige van je argumenten en voelde aan dat het publiceren van
dit artikel helemaal niet goed zou zien voor de algemene doelen van het
Infoshop project" - Chuck0, infoshop.org

"wie weet nu nog niet dat andrew flood een idioot is? . probeer niet de zaak
te vervuilen met zulke duidelijk achterhaalde onzin, zoals zo'n beetje alles
dat door flood en zijn trouwe aanhangers is geschreven" - anoniem, Anarchist
News.

"Ik geloof dat dit stuk complete rommel is en waarom wordt hem een
uitlaatklep verschaft om zulke onzin te uiten?" - Anoniem, Anarchist News.

"kritieken helpen om na te denken over en ons begrip over wat we denken te
verfijnen, ik ben blij dat er zulke kritieken zijn omdat als iedereen het
ergens over eens is en er geen onzekerheid is, het gevaarlijk koppig wordt
en mensen arrogant worden als niemand hun oordeel ter discussie stelt" -
Sean, Green Anarchy Forums.

Download het PDF bestand van

http://struggle.ws/pdfs/andrew/primitivism.pdf

Gekopieerd van infoshop.org
----------------------------------------
Orig: (en) PDF pamphlet of anarchist communist argument against primitivism
by Andrew Flood.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center