A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Mek@n Tanýþma Pikniði (Burgaz Ada)

Date Tue, 18 Apr 2006 16:45:46 +0200 (CEST)


Otorite-sevmezlerin ve anarþistlerin sosyal merkezi Mek@n?ýn açýlýþý, Sinop
mitinginin ve 1 Mayýs?ýn da yaklaþmasý vesilesiyle Burgaz Ada?da bir tanýþma
pikniði organize ediyoruz. Anarþistlerin ve otorite-sevmezlerin yüz yüze
iliþkiler kurmalarý, benzer düþünen insanlarla tanýþabilecekleri, birlikte
bir þeyler yapabilecekleri ve sisteme karþý öfkelerini, özgürlüðe olan
tutkularýný kolektif olarak ifade edebilecekleri bir iliþkiler aðý yaratmak
için yaklaþýk 2 aydýr faaliyette olan Mek@n dört duvar arasýndan çýkarak
Burgaz Ada?ya pikniðe gidiyoruz. Sinop Mitingi ve 1 Mayýs öncesi neler
yapabileceðimizi konuþacaðýmýz, insanlarýn birbirleriyle tanýþýp kaynaþtýðý,
anarþi ve özgürlük üzerine muhabbet ettikleri bir ortam yaratmak için
organize ettiðimiz pikniðe Müzik aletlerinizi, topunuzu, mangalýnýzý,
tavlanýzý, yiyecek ve içeceklerinizi getirmeyi unutmayýn.

Herkesi bekliyoruz?

23.04.2006 Pazar (BURGAZ ADA)

Kadýköy Adalar Ýskelesinde Buluþma
Saat: 09.00
Vapur Kalkýþ: 09:20

Sirkeci Adalar Ýskelesinde Buluþma
Saat: 08:45
Vapur Kalkýþ: 09.00

Ýletiþim için:
uzlasma@uzlasmayok.net
0505 728 24 38

Burgazada?ya vapur seferleri:

KADIKÖY-BURGAZ ADA SEFERLERÝ
http://www.istanbul.net.tr/istanbul_vapur.asp?hy=Kad%FDk%F6y%2D+Burgaz+Ada&gun=%2Dpazar%2D

SÝRKECÝ-BURGAZ ADA SEFERLERÝ
http://www.istanbul.net.tr/istanbul_vapur.asp?hy=Sirkeci%2D+Burgaz+Ada&gun=%2Dpazar%2D_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center