A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Frankrijk: verklaring van Alternative Libertaire over de CPE overwinning - "De regering is verslagen: de strijd gaat door!" [fr, en]

Date Sun, 16 Apr 2006 18:56:02 +0300


Op maandagochtend besloot de regering de CPE [Contract voor de Eerste Baan]
te "vervangen". Het is verslagen, we moeten de mobilisatie voortzetten,
bovenal om de intrekking van de zogenaamde "wet van gelijke mogelijkheden"
en van de CNE [Contract voor een Nieuwe Baan] te bereiken.
De regering kan praten over "vervangen" als het daar voor kiest, waar het om
gaat is dat de CPE is ingetrokken. De "maatregelen die jonge mensen toegang
tot een baan verschaffen" die de CPE zullen vervangen zijn niets meer dan
een verzameling van al bestaande maatregelen, die belasting voordelen geven
aan werkgevers maar die niet direct gaan over de kwestie van
arbeidersrechten.

Dit is een historische overwinning. Het is lang geleden dat een regering
moest buigen voor een sociale beweging en het bewijst dat zelfs de
schijnbaar minst flexibele regeringen kunnen toegeven onder de dreiging van
een grootschalig sociaal conflict. Deze overwinning behoort zeker toe tot de
universiteit en middelbare school studenten, die gedurende ongeveer 9 weken
praktisch alleen moesten vechten.

Sinds de start eisten de studenten de intrekking van de CNE en de hele
zogenaamde "wet van gelijke mogelijkheden". Dit is een wet die, onder
andere, leertijd verschaft voor 14 jarigen, nachttijd werk voor 15 tot
18-jarigen en de opschorting van kinderbijslag in gevallen van spijbelen,
maatregelen die tot nu toe alleen door extreem rechts werden gesteund!

Geleidelijkaan is deze beweging omgevormd tot een beweging voor de algemene
afwijzing van precaire arbeid en de studenten zijn met veel voorstellen
gekomen, vooral in termen van de autonomie van jonge mensen en democratie in
middelbare scholen en universiteiten. Het is ook het juiste moment om onze
eisen luid en duidelijk uit te drukken.

Vandaag zijn de blokkades verwijderd van veel universiteiten. De studenten
hebben begrepen dat de regering is verslagen en dat het bereid kan zijn ook
met andere kwesties toe te geven. Het zou onbegrijpelijk zijn als de
vakbondsleiders zouden oproepen tot een einde aan de mobilisatie en de
intrekking van de zogenaamde wet "van gelijke mogelijkheden" en van de CNE
zou uitstellen tot verdere onderhandelingen.

Laten we staken terwijl het ijzer heet is!

Laten we deze overwinning omzetten in een trampoline voor mobilisatie en de
strijd voortzetten totdat onze eisen zijn ingewilligd!

Alternative Libertaire

11 april 2006

http://www.alternativelibertaire.org

Vertaling door FdCA-Internationale betrekkingen
----------------------------------------------------
Orig: (en) France: Alternative Libertaire statement on the CPE victory -
"The government is defeated: the struggle goes on!" [fr]
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center