A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Frankrijk: verklaring Alternativ Libertaire - "Geen manoeuvre zal er toe leiden dat we opgeven!" [fr, it, en]]

Date Sat, 15 Apr 2006 22:06:09 +0300


In zijn korte verklaring die hij gaf op vrijdag 31 maart verschafte Jacques
Chirac tegenstrijdige informatie: hij ondertekende de wet voor "gelijke
mogelijkheden", maar verklaarde dat het onmiddellijke aanpassing vereist.
Deze schijnbare tegenstrijdigheid verbergt een manoeuvre - om de beweging
tegen de CPE [Eerste Baan Contract] te verdelen en te de-mobiliseren.
-De proefperiode beperkt tot een jaar verandert weinig. In plaats van het
risico te lopen te worden ontslagen na 23 maanden en 3 maanden later opnieuw
in dienst te worden genomen, zal het nu na 11 maanden zijn. Er is nog steeds
geen rechtvaardiging voor een proefperiode van 12 maanden.

-We zijn niet geinformeerd over hoe precies we de beschikking zullen krijgen
over het "recht om de reden voor het ontslag te weten". De bazen zullen op
geen enkele manier verplicht zijn om het ontslaan van iemand te
rechtvaardigen. Het zal dus onmogelijk zijn om bij een tribunaal in beroep
te gaan en men kan worden ontslagen vanwege het eenvoudigweg "ontevreden
stellen" van de baas.

Verder is de strijd tegen de CPE slechts een element van de algemene strijd
tegen precaire arbeid. De CNE [Contract van Nieuwe Aanstelling] is niet ter
discussie gesteld, noch een van de andere vormen van precaire arbeid, in de
publieke sector of de private sector. Jonge mensen kunnen er in slagen te
ontsnappen aan de CPE, slechts om in de CNE te lopen.

Lokale actie dagen leiden nergens toe

Precaire arbeid is in geen geval een kwestie van een noodlot. Het is een
politieke keuze die essentieel is in het verkrijgen van een arbeidskracht
die gehoorzaam is en niet in staat is om zichzelf te verdedigen. In een tijd
als nu dat er nog nooit zo veel rijkdom is geproduceerd in Frankrijk als nu,
moeten we terug gaan naar de dagen van de Eerste Wereld Oorlog om zo veel
armoede te vinden als er nu is. In het licht hiervan zijn deze lokale actie
dagen niet genoeg. Alleen door de kapitalisten te treffen waar het pijn doet
(hun portemonnees) en door de economie te blokkeren kunnen we de
kapitalisten terug duwen. In mei-juni 2003 toen we hoge momenten afwisselden
met lage momenten verloren we uiteindelijk de strijd om de pensioenen.

Zeker, het heeft ook geen zin om onszelf tevreden te stellen met oproepen
voor een algemene staking van alle sectoren. Wat we moeten doen is zeker te
stellen dat de staking kan worden opgebouwd, zonder dat mensen de motivatie
verliezen als het niet snel genoeg komt.

De Algemene Staking kan niet worden afgekondigd, het moet worden opgebouwd

Als we lokale mobilisaties hebben, moeten ze worden gebruikt om een grotere
beweging op te bouwen. Omdat de strijd onder geen omstandigheden kan worden
gedelegeerd!

-Overal, in onze steden en in onze buurten en werkplekken, is het essentieel
dat we proberen Algemene Vergaderingen te organiseren die zo regelmatig als
mogelijk bijeen komen, waarbij leerlingen van de universiteiten en
middelbare scholen worden verenigd met arbeiders om acties van informatie en
mobilisatie te organiseren, waarbij de noodzaak om te werken in de richting
van een Algemene Staking met een open einde, die moet doorgaan totdat we
winnen, wordt aangegeven.

-We zijn al in een positie om gemeenschappelijke acties van strijd overal te
vermenigvuldigen met de studenten van de universiteit en de middelbare
school. Verstoringen, blokkades, oproepen en "dode stad" dagen, in een
poging om de maximale invloed te hebben, gericht op het geduldig opbouwen
van onze kracht tot een niveau waarmee we kunnen slagen.

-En los van de organisatie van de strijd kunnen de Algemene Vergaderingen
ook omgaan met een even fundamenteel debat. De strijd tegen precaire arbeid
kan niet worden beperkt tot protesteren tegen de CPE. Als ze coordineren
kunnen de Algemene Vergaderingen werkelijk greep krijgen op de kwestie en
een platform van eisen tegen precaire arbeid naar voren brengen, die inhoud
kunnen geven aan een werkelijk alternatief, om te breken met de logica van
sociale regressie die de kapitalisten en de regeringen die voor hen werken
veel te lang aan ons hebben opgelegd.

Het regime is in crisis, we kunnen niets verwachten van de linkse partijen

Dit regime dat bekend staat als democratie, dat de bedoeling heeft aan de
gehele bevolking een wet op te leggen die op een massieve schaal is
afgewezen, nadert de laatste adem. De botsing tussen de heersende klassen en
de bevolking over pensioenen, over de Europese Grondwet of over de CPE toont
duidelijk aan dat dit een valse democratie is. Niet alleen regeren ze zonder
het volk, ze regeren voortdurend tegen het volk! De kapitalisten zijn goed
vertegenwoordigd . de arbeiders helemaal niet. En als de Socialistische
Partij en diens satellieten (de Franse Communistische Partij, de Groenen en
dergelijke) voor de zoveelste keer terug keren aan de macht zal niets
veranderen!

Deze instituties van de republiek worden vandaag door elkaar geschud door
een crisis van legitimatie. Het is absoluut zinloos er aan mee te doen als
we de maatschappij willen veranderen. Integendeel, het is essentieel dat hun
functie radicaal ter discussie wordt gesteld, dat we hun valse democratische
aard ter discussie stellen.

Op het spel staat de algemene beschuldiging van het kapitalisme, de strijd
voor de herverdeling van rijkdom en van arbeid. Het is het terugnemen van
controle over de produktiemiddelen.

Het is socialisme en zelfbestuur.

Alternativ Libertaire

3 april 2006

Vertaling door FdCA-Interntionale betrekkingen.

http://www.alternativelibertaire.org

Orig: France: Alternative Libertaire statement - "No manouvre will make us
give up !" [fr, it, en]
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center