A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Kansas City, Lokale studenten sluiten zich aan bij campagne om de oorlog te beëindigen (en)

Date Wed, 12 Apr 2006 16:09:25 +0300


Om te beginnen deze zomer zullen afdelingen van de Students for a Democratic
Society (SDS*), die solidair zijn met andere groepen uit de gemeenschap, een
campagne uitvoeren van sit-ins en lock-downs van militaire rekrutering
centra, particuliere militaire bedrijven, militair onderzoek faciliteiten,
parlementskantoren, en pro-oorlog burgerlijke media in de hele natie. Nu
hebben we gedurende drie jaar tekens gedragen en vreedzame demonstraties
uitgevoerd, waarbij we wanhopig probeerden onze ontevredenheid te uiten
langs alle mogelijke kanalen, in een poging om de regering te laten zien dat
ze een onpopulaire oorlog vechten en dat we willen dat het ophoudt. Drie
jaar later houden we nog steeds de zelfde tekens vast, roepen we de zelfde
leuzen, en stellen we de zelfde eisen. Wat er over blijft na onze smekende
en symbolische oppositie is weer een demonstratie voor vrede en de
bedrieglijke notie dat een paar meer tekens uiteindelijk de Bush regering er
van zouden kunnen overtuigen om over Irak van mening te veranderen.

We zijn toe aan een correctie van de realiteitszin hiervan.

We zullen de oorlog niet beëindigen door de regering beleefd te vragen op te
houden. Onze marsen en ontevredenheid alleen bleken niet effectief te zijn,
aangezien het overduidelijk is geworden dat de ontevredenheid die door het
Amerikaanse volk is geuit geen zorg is voor de machthebbers in Washington.

President Bush heeft aangegeven dat hij troepen in Irak wil houden gedurende
het restant van zijn presidentschap en met zowel Democraten als
Republikeinen werkt om troepen daar te houden gedurende de regering die hem
opvolgt. Door dit te doen heeft hij duidelijk gemaakt dat er geen andere weg
is om de oorlog te beëindigen dan dat Amerikanen ingrijpen en het zelf
beëindigen.

Mario Savio zei eens: "Er is een tijd dat de operatie van de machine zo
afschuwelijk wordt, je hart zo ziek maakt, dat je niet mee kunt werken, je
kunt zelfs niet passief meewerken, en je moet je lichaam op de toestellen en
op de wielen zetten, op de hendels, op het hele apparaat, en je moet het
laten stoppen! En je moet duidelijk aangeven tegenover de mensen die het
controleren, tegenover de mensen die het bezitten, dat tenzij je vrij bent,
de machine er geheel van zal worden weerhouden dat het werkt."

Kameraden, die tijd is nu aangebroken.

We staan op een kruispunt. De anti oorlog beweging is gevangen onder het
gewicht van liberale tactieken, strijdend om een oorlog te beëindigen die
alleen door radicale actie kan worden stopgezet. Gedurende drie jaar hebben
we gelopen onder de spandoeken van UFPJ, International ANSWER, Troops Out
Now, World Can't Wait, en we moeten nog zien dat enige van onze inspanningen
ons dichter bij het beëindigen van de oorlog heeft gebracht. Het is tijd
voor een verandering. Als de regering de oorlog niet zal beëindigen moeten
wij het voor hen beëindigen.

SDS zal direct de confrontatie aangaan met de aspecten van onze
gemeenschappen die toestaan dat de oorlog voortgaat:

-We zullen direct de confrontatie aangaan met de militaire industrie, door
een ruk te geven aan de industrieën die zijn verbonden met het militaire
apparaat (particuliere militaire bedrijven en militair onderzoek bedrijven)
door boycots, sit-ins en sluitingen.

-We zullen sit-ins houden bij de kantoren van vertegenwoordigers van het
parlement die de oorlog steunen of niets doen om die stop te zetten.

-We zullen een tegen-rekrutering campagne beginnen die zich vooral richt
tegen de gebieden in onze gemeenschappen waar het meest hevig wordt
gerekruteerd, door sit-ins, waarbij af en toe rekrutering stations in het
hele land zullen worden gesloten.

-We zullen oneerlijke militaire rekruteerders en rekrutering operaties
uitzoeken door samen te werken met onderwijzend personeel en groepen in de
gemeenschap waar de militaire rekruteerders zich op richten en programma's
ontwikkelen voor het afschaffen van rekrutering in scholen en plekken voor
daklozen. We herkennen de rol die Amerikaanse geheime diensten spelen in
oorlogen van agressie en campus repressie. Rekruteerders van de CIA, FBI,
NSA en andere agentschappen hebben geen plaats op de campus. Zoals we ons
verzetten tegen militaire rekruteerders, zullen we ons ook verzetten tegen
alle andere wapens van de Amerikaanse oorlog machine.

-We zullen de confrontatie aangaan met media die optreden als uitingen van
propaganda voor een een pro-oorlog agenda in een campagne van
tegen-propaganda, terwijl tegelijkertijd vrije en onafhankelijke media
alternatieven worden bevorderd.

-We zullen met alle noodzakelijke middelen soldaten aanmoedigen het leger te
verlaten en ze actief steunen. Soldaten rebellie is cruciaal om de
Amerikaanse Oorlog Machine stop te zetten. We zullen ons inzetten om
soldaten aan te moedigen te weigeren bevelen op te volgen, weigeren opnieuw
naar het oorlogsgebied te gaan, zich tegen het leger te verzetten, en andere
soldaten te organiseren om het zelfde te doen. We zijn solidair met alle
soldaten die tegen oorlog en agressie zijn.

De afdeling Kansas City van de SDS is een van 13 SDS afdeling die deze
campagne aanbevelen. Om het lokale contact te bereiken: e-mail naar Lindsey
Walker, linzwalker@hotmail.com of bel (816) 721-7044.

*Students for a Democratic Society (SDS) is een antiautoritair
antikapitalistisch netwerk.

Orig: (en) US, Kansas City, Local students join campaign to end the war.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center