A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Minneapolis, NorthStar Anarchist Collective*: We moeten het wereldwijde verzet tegen de bezetting worden (en)

Date Fri, 30 Sep 2005 08:51:41 +0300


Gedurende de laatste maanden heeft het volk van Irak het verzet tegen de
bezetting van hun land door de VS opgevoerd. Is dit een verrassing? Wat zou
je doen als een buitenlands leger tanks door je straten zou laten rollen, de
avondklok zou instellen, gevangen zou verkrachten en martelen, raketten in
buurten zou schieten, de grondstoffen en infrastructuur van het land zou
geven aan multinationale bedrijven?
Het Irakese volk heeft veel geleden onder de Baathistische dictatuur, door
een oorlog met Iran en twee oorlogen met de Verenigde Staten, en nu deze
brutale militaire bezetting. Het is een teken van hoop en vastberadenheid
dat onze broeders en zusters in Irak zich effectief kunnen verzetten tegen
zo'n machtige vijand. We steunen hun inspanningen.

Onder de arbeidersklassen hier in de Verenigde Staten begint de bezetting
ook een tol te eisen. Honderden soldaten, allemaal van arbeidersklasse en
arme families, zijn in lijkkisten thuis gekomen, duizenden anderen met
verschrikkelijke verwondingen. Zoals met Vietnam zal deze generatie van
soldaten een enorme fysieke en psychologische prijs betalen voor de ambities
van onze heersers. Betalen voor deze "Oorlog Tegen Terreur" heeft
bezuinigingen op onze scholen, ziekenhuizen en huisvesting betekend. De
sociale zekerheid wordt ook bedreigd.

We moeten het verzet opbouwen, ook hier, tegen deze oorlog van bezetting en
het racistische, seksistische, homofobe, kapitalistische systeem dat het
voortbracht.

Tegen het Rijk en het Fundamentalisme

Dit betekent niet dat we ons geen zorgen maken over wie nu de
verzetsbeweging in Irak en ook in sommige andere landen leidt. De zelfde
islamitische fundamentalisten die tegen de VS strijden hebben ook seculiere
en socialistische Irakese arbeiders organisaties aangevallen en prominente
vrouwelijke organisatoren met de dood bedreigd. Uit gebieden waar de
fundamentalisten de controle over hebben gekregen zijn er verslagen van een
verdraaide versie van de Sharia (islamitische wetgeving) die aan de
bevolking wordt opgelegd. Vrouwen moeten zichzelf bedekken en worden uit het
openbare leven, zoals werk en onderwijs, verbannen. Strikte regels tegen
drinken, dansen, enz. worden opgelegd. Niet-moslims worden geintimideerd.
Dit is niet meer "bevrijding" dan Rumsfeld's tanks.

Als revolutionaire anarchisten strijden we voor een maatschappij die vrij is
van alle onderdrukking en uitbuiting - waaronder het patriarchaat (de
heerschappij van mannen over vrouwen en kinderen). We zijn tegen iedere
gedwongen godsdienst. We geloven dat alle mensen gelijke zeggenschap moeten
hebben in de economische, sociale, culturele, en veiligheid kwesties van hun
gemeenschap. In de plaats van statelijke, militaire of godsdienstige
autoriteit stellen we volksraden voor (in Irak shuras genoemd) - direct
democratische gedecentraliseerde lichamen die met elkaar zouden federeren
naar buurten, werkplekken, scholen, en onder vrouwen, onderdrukte
nationaliteiten, queers, jongeren enz. Gemeenschap milities zouden de
verdediging van werkelijk bevrijd gebied coordineren. Inspiratie voor deze
vormen van organisatie strekken van de anarchistische collectieven van de
Spaanse Revolutie tot de volkscomité's van de eerste Palestijnse Intifada.

De enige manier om deze visie werkelijkheid te laten worden is dat
antiautoritairen in Noord Amerika, het Midden Oosten en de wereld beginnen
modellen van autonoom verzet op te bouwen. We moeten het wereldwijde verzet
tegen de bezetting worden.

Enkele onmiddellijke projecten die NorthStar Anarchist Collective voorstelt
zijn:

*Het opbouwen van de nieuw gevormde antiautoritaire Twin Cities Antiwar
Spokescouncil: mnspokescouncil@yahoo.com

*Directe actie anti-bezetting demonstraties - niet alleen maar het zelfde in
rondjes lopen.

*Anti-oorlog agitatie op werkplekken, in vakbonden en arbeidersklasse &
onderdrukte gemeenschappen.

*Het benaderen van, en steunen van, VS soldaten die deze oorlog ter
discussie stellen of zich hier tegen verzetten.

*Het steunen van Irakese groepen die zich verzetten tegen zowel het VS Rijk
als tegen de fundamentalisten.

*Het verdedigen van Arabische en moslim activisten en gemeenschappen hier
die repressie ondervinden.

NorthStar Anarchist Collective

mnacollective@yahoo.com www.arampls.com/northstar www.frac.ws

*Het NorthStar Anarchist Collective is een revolutionair anarchistisch
collectief uit Minneapolis. We zijn lid van de Federation of Revolutionary
Anarchist Collectives (FRAC).

Orig: (en) US, Minneapolis, NorthStar Anarchist Collective*: We have to
become the global resistance to the occupation.

_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center