A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Demonstratie voor gelijke rechten (17 september)

Date Wed, 14 Sep 2005 23:35:46 +0300


Landelijke demonstratie "Genoeg is genoeg"
Op zaterdag 17 september 2005 organiseert het landelijk actiecomité "Genoeg
is genoeg" een demonstratie "voor gelijke grondrechten in een democratische
rechtsstaat. Tegen racisme, extremisme, discriminatie en uitsluiting". De
demonstratie begint om 13:00 uur op de Dam in Amsterdam. Voor meer
informatie, zie: www.genoegisgenoeg.net.
Het platform "Stop de inburgeringsplicht", waaraan ook De Fabel van de
illegaal deelneemt, roept ook op om mee te doen aan de demonstratie. Voor
meer over dit platform, zie: www.stopdeinburgeringsplicht.nl/.
Actievoerders van het platform zullen op de demonstratie onderstaand pamflet uitdelen.

--------------------------------
NEE tegen de algemene inburgeringsplicht!

Het kabinet-Balkenende voert de ene aanval na de andere uit op de rechten
en verworvenheden van etnische minderheden. De algemene inburgeringsplicht
die het kabinet wil invoeren voor oudkomers - migranten die al langere tijd
in Nederland wonen - is daarvan de meest ingrijpende en onredelijke. Deze
plicht houdt in dat oudkomers wettelijk worden verplicht om op eigen kosten
de Nederlandse taal te leren. Ook moeten zij binnen vijf jaar een examen
halen en daarmee aantonen de taal voldoende te beheersen. Lukt dit niet
binnen deze termijn, dan dreigen boetes.

Inburgering is een belangrijk instrument om maatschappelijke participatie
door migranten mogelijk te maken. Daarom zijn wij niet tegen inburgering.
Wel zijn we tegenstanders van een inburgeringsplicht, ofwel inburgering
onder dwang.

Waarom zijn wij tegen een inburgeringsplicht?

- Oudkomers, vaak voormalige gastarbeiders, hebben een groot aandeel in de
opbouw van de welvaart van onze samenleving. Op uitnodiging van Nederland
hebben ze hier keihard gewerkt in sectoren met de zwaarste en smerigste
banen. Tientallen jaren heeft de overheid geen oog gehad voor de situatie
van deze immigranten en onvoldoende gezorgd voor mogelijkheden om de taal
te leren.

- De inburgeringsplicht is discriminerend. Ook onder 'autochtonen' zijn
veel mensen die onvoldoende kunnen participeren in de samenleving. 10% van
de volwassen 'autochtonen' is functioneel analfabeet. Via campagnes
probeert het kabinet deze groep weer in de schoolbanken te krijgen, maar
dan wel op vrijwillige basis en zonder kosten voor de deelnemers.

- De inburgeringsplicht is overbodig. Al jarenlang zijn er wachtlijsten in
de grote steden voor Nederlands taalonderwijs. De vraag is dus groter dan
het aanbod.

- Bovendien brengt de inburgeringsplicht zware financiële lasten met zich
mee voor oudkomers. Het kabinet wil dat zij de kosten (ongeveer ? 5.000)
voor een cursus zelf betalen, eventueel via een lening. Dit is een grote
aanslag op de portemonnee van een in financieel opzicht kwetsbare groep
mensen.

Teken het manifest tegen de inburgeringsplicht!

Op de website www.stopdeinburgeringsplicht.nl zijn onze bezwaren tegen de
inburgeringsplicht uitgebreid verwoord in een manifest. Ben je het eens met
onze kritiek op de inburgeringsplannen van het kabinet? Onderteken dan
digitaal het manifest.

Platform 'Stop de inburgeringsplicht'
Postbus 901
7400 AX Deventer
info@stopdeinburgeringsplicht.nl
www.stopdeinburgeringsplicht.nl

***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL*
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.
--------------------------------------
* De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch
initiatief.

_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center