A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Chinese anarchist Ba Jin sterft op de leeftijd van 101 in Shanghai - Een blik op het anarchisme en Ba Jin [en]

Date Thu, 27 Oct 2005 15:02:02 +0200


Xinhua heeft bericht over de dood van de Chinese anarchist Ba Jin, na
een strijd van zes jaar tegen kanker. In 1919 was hij lid van de Chinese
anarchistische groep 'Gezelschap van Gelijken', die demonstraties tegen
de warlords organiseerde en revolutionaire pamfletten verspreidde.
Ba Jin werd in 1904 geboren als Li Yaotang, in Chengdu, in de provincie Sichuan, maar veranderde zijn naam in Ba Jin, dat de namen van twee Russische anarchisten combineert. De eerste lettergreep in het Chinees is die van de achternaam van Mikhail Bakunin en de laatste lettergreep die van Kropotkin. Hij vertaalde Kropotkin's werk in het Chinees. Ondanks zijn anarchisme werd Ba Jin een van de meest vereerde schrijvers onder het Chinese Leninisme, hoewel hij tijdens de Culturele Revolutie werd weggezuiverd , waarna hij in 1977 pas terugkeerde. Maar zowel voor als na de Culturele Revolutie werd hij begunstigd door de Communistische Partij (in 1981 werd hij tot voorzitter van de Chinese Schrijvers Associatie gekozen). In verslagen over zijn dood verzuimt de Chinese pers niet alleen zijn anarchisme te vermelden maar biedt het zelfs een alternatieve verklaring voor zijn naam aan [1]!

Hij was de laatste overlevende van de eerste generatie van Chinese
schrijvers die het Chinees van de straten in plaats van het formele
Chinees van de regering in zijn geschriften gebruikte. Zijn geschriften
werden in minstens 30 buitenlandse talen vertaald.

In zijn toewijding aan de Amerikaanse anarchist Emma Goldman schreef hij
"toen ik vijftien jaar oud was, maakte je me wakker en ik ontsnapte op
het laatste moment aan een ramp". Hij wilde "mijn nieuwe collectie van
korte verhalen en deze brief aan jou opdragen" [2]. Hij behield
gedurende enige tijd een correspondentie met haar, waarbij ze onder
andere over de Russische revolutie discussieerden.

Zijn populariteit was vanwege zijn novelles, in het bijzonder zijn
trilogie Stroom, die is geschreven tussen 1931 en 1940. Deze werken
bekritiseerden de slechte dingen van het feodale China. Ba Jin was lid
geweest van de intellectuele beweging die voorafgaande aan de revolutie
het 'traditionele' China bekritiseerde (de 4 mei beweging) en die voor
alternatieven in de richting van de revolutionaire bewegingen van het
westen keek. In 1919 was hij lid van de Chinese anarchistische groep
'Gezelschap van Gelijken', die demonstraties tegen de warlords
organiseerde en revolutionaire pamfletten verspreidde. In de vroege
jaren '20 publiceerde hij 'De tragedie van Chicago' - een
geschiedschrijving over de moord op de Chinese anarchisten na de dag van
de arbeid in 1886.

Na de ineenstorting van het Chinese anarchisme en in ballingschap in
Parijs schreef hij in 1927 in Parijs zijn eerste novelle,
'Vernietiging', wat het verhaal van een depressieve jonge anarchist uit
Shanghai is. In deze periode ontmoette hij de Amerikaanse anarchist
Alexander Berkman en nam deel aan de campagnes om te proberen de
executie van de Italiaans-Amerikaanse anarchisten Sacco en Vanzetti te
voorkomen.

In Shanghai in de midden jaren '30 had hij eerst geweigerd zich aan te
sluiten bij de Chinese Schrijvers Associatie en werd als gevolg hiervan
aangeklaagd. Zijn redenen hadden te maken met zijn enthousiasme voor de
Spaanse Revolutie en de contra revolutionaire rol van de Communistische
Partij speelde daarbij een rol. Zijn recht om zich niet aan te sluiten
werd verdedigd door Lu Xun, maar na het Marco Polo brug incident in 1937
en de opeenvolgende oorlog met Japan voelde hij zich verplicht zich aan
te sluiten.

Ba Jin kwam uit een rijke familie en zijn latere anarchisme lijkt eerder
intellectueel dan activistisch te zijn geweest. In een brief naar CIRA
(Commission des Relations Internationales Anarchistes) schreef hij in
1949 dat hij geisoleerd was en dat de enige actieve libertaire beweging
in die tijd in Fukien was [3]. In die tijd vertaalde hij Kropotkin's
werken in een geillustreerde serie delen.

Na 1957 werden alle verwijzingen naar het anarchisme - hoe oppervlakkig
ook - verwijderd uit nieuwe edities van zijn boeken. Dit omvatte het
veranderen van de titels van boeken die hoofdpersonen lazen en het
veranderen van de afbeeldingen die hingen aan de muren van de kamers
waar ze in zaten.

In de jaren '80 vertelde hij verslaggevers dat hij een boek had
geschreven over zijn ervaringen tijdens de culturele revolutie, dat na
zijn dood zou worden gepubliceerd. Tijdens zijn herverschijning na de
Culturele Revolutie "sprak hij zich zonder angst uit in een lange
memorie die in een serie artikelen tussen 1978 en 1986 in een krant uit
Hong Kong verscheen" [4]. Hij zei dat het boek was opgedragen aan zijn
vrouw die tijdens de Culturele Revolutie stierf nadat haar een medische
behandeling werd geweigerd.

Joe Black

1 Xinhuanet
-http://news.xinhuanet.com/english/2005-10/17/content_3638116.htm

2 Gedeeltelijk citaat van de Engelse vertaling van Ba Jin's toewijding
aan Emma Goldman -

http://sunsite.berkeley.edu/Goldman/Exhibition/jin.html

3 Pa Kin. "Lettre de LI Pei kan a la C.R.I.A. [Commission des Relations
Internationales Anarchistes] « , 18 maart 1949.
http://raforum.apinc.org/article.php?id_article= 2200

4 Manorma online

http://www.manoramaonline.com/servlet/ContentServer?

Pagename=manorama/Mmarticle/CommonFullStory&cid=1129601203411

Anarkismo.net is een anarchistisch communistisch project.

http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=1526Dan CloreNu beschikbaar:

_The Unspeakable and Others_

http://www.wildsidepress.com/index2.htm

http://www.armazon.com/exec/obidos/ASIN/1587154838/thedanclorenecro

Lord Weyrdgliffe & Necronomicon Page:

http://www.geocities.com/SoHo/9879/

News & Views for Anarchists & Activists:

http:/groups.yahoo.com/group/smygoAangezien de regering van de Verenigde Staten van Amerika niet, in geen
enkele zin, gebaseerd is op de christelijke religie; aangezien het in
zichzelf geen aard van vijandschap heeft tegenover de wetten,
godsdienst, of kalmte, van moslims; en aangezien de genoemde staten
nooit met een oorlog begonnen, of uit vijandigheid tegenover enige
Mohammedaanse natie handelden, wordt door de partijen verklaard, dat
geen aanleiding die ontstaat door godsdienstige meningen, ooit een
onderbreking van de harmonie die tussen de twee landen bestaat zal
voortbrengen.-- Het Verdrag van Tripoli, door de VS ondertekend onder George Washington.Gekopieerd van http://www.anarkismo.netOrig: (en) Chinese anarchist Ba Jin dies age 101 in Shanghai - A look at
anarchism and Ba Jin.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center