A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, Workers Solidarity #87* - Denkend over anarchisme - sociale revolutie [en]

Date Sat, 22 Oct 2005 10:29:43 +0200


Anarchisten praten vaak over de 'sociale revolutie' als de gebeurtenis
die hiërarchische en uitbuitende instituties zal vernietigen, waardoor
de weg wordt geopend om onze levens volgens onze wensen te leven. Het
zal een tijd zijn dat vrijheid meer zal zijn dan een woord dat wordt
gebruikt in reclame campagnes, dat rechtvaardigheid waarachtig zal zijn,
dat economische gelijkheid zal bestaan, en dat de democratie direct zal
zijn - d.w.z. mensen die worden geraakt door de besluiten zullen degenen
zijn die ze in de eerste plaats nemen. Anarchisten praten over sociale
revolutie omdat we herkennen dat er een tijd zal zijn dat we een
definitieve breuk moeten maken met wat eerder heeft bestaan.

Om de sociale revolutie te laten slagen moeten anarchistische ideeën
de slag om de harten en geesten van de werkende mensen winnen voordat
de ochtend van de dag zelf aanbreekt. Deze ideeën zijn, in een notedop,
de principes van vrijheid en gelijkheid, en geen repressie. De revolutie
zal een moment zijn dat mensen, terwijl hun zelfvertrouwen door kleinere
acties toeneemt, uiteindelijk de macht over de maatschappij overnemen,
en dan een nieuwe maatschappij opbouwen waarin nooit meer iemand in
een positie van macht komt.

Middelen tegenover doelen

Wat na een revolutie komt is nogal sterk afhankelijk van de manier
waarop de verandering wordt uitgevoerd. Mensen zeggen vaak dat de
middelen door de doelen worden gerechtvaardigd, maar eigenlijk
bepalen de middelen het doel. De maatschappij zal door de meerderheid
van de mensen worden veranderd, waarbij het staatssysteem wordt
vernietigd en vervangen door direct democratische arbeidersraden
en buurtraden. Hoewel dit moeilijk voor te stellen kan zijn gegeven
de huidige wijdverspreide apathie, zijn anarchisten er van overtuigd
dat betrokkenheid in de strijd zelf mensen omvormt zoals het de
maatschappij omvormt. Als we het, in plaats daarvan, overlaten aan
een groep leiders die controle krijgen over de revolutie, kun je er
zeker van zijn dat ze zichzelf zullen installeren als de nieuwe elite,
zelfs als ze beginnen met de beste bedoelingen. De weg naar de hel is
geplaveid met zulke goede bedoelingen, Ceaucescu's Roemenië was er op
gebaseerd, en het eindigde als de hel toen de rechtvaardigheid tegen
hem in ging.

Er zijn twee typen factoren waarvan, hoewel met elkaar verbonden,
het nuttig kan zijn ze apart te beschouwen: het objectieve en het
subjectieve. De objectieve types zijn degenen waar we weinig
controle over hebben, zoals het weer, de economie, of we oorlog
voeren met een ander land, zulke kleine details. De subjectieve
factoren, zoals de ideeën die we hebben, zoals het idee dat werkende
mensen collectief verandering kunnen bereiken, zijn degenen waar we
wat controle over hebben. Op bepaalde momenten in de tijd hebben de
twee samen gezweerd om mensen in een positie te krijgen waarin ze
met al hun kracht tegen het bestaande systeem duwen totdat het
ophoudt te functioneren.

Spanje in 1936 is zo'n voorbeeld van een van de momenten waarop
grote delen van de industrie en de landbouw vrijwillig werden
gecollectiviseerd, en waarbij mensen probeerden een nieuwe
levenswijze op te bouwen uit de as van het oude.

Verdediging van de revolutie

Spanje toonde aan dat de heersende klasse, in gevaar van het
uitsterven als een klasse, wanhopig zal vechten om hun macht
te herwinnen. Dit betekent, helaas, dat gewapende verdediging
van de revolutie waarschijnlijk noodzakelijk zal zijn. Als we
ons niet organiseren voor de verdediging, zullen we niet alleen
onszelf tot de slavernij veroordelen, maar ook de generaties die
volgen. Voor libertairen moet het militaire aspect van de
revolutie niet anders zijn dan enig ander aspect: het zou
vrijwillig moeten zijn en democratisch georganiseerd, met
gekozen en herroepbare officieren die de zelfde voorrechten
hebben als iedereen.

Arbeidersraden

En de arbeiders milities moeten onder de controle van de
arbeiders zijn. In het algemeen zien anarchisten arbeidersraden
en buurtraden als de middelen waardoor de mensen hun dagelijks
leven tijdens en na de revolutie zullen organiseren. Van het
produceren van goederen en diensten tot en met het organiseren
van schoonmaken van de straten en bescherming van de gemeenschap,
zijn anarchisten voorstanders van direct bestuur van alle [openbare]
aspecten van het leven. We stellen ons voor dat deze raden met elkaar
zullen federeren, eerst lokaal, dan nationaal, en dan wereldwijd.
In plaats van professionele leiders te kiezen die ons lot bepalen,
is het essentieel dat mensen zeggenschap hebben over de besluiten
die hen raken. Gelijke zeggenschap hebben in hoe de dingen worden
beheerd zal niet alleen helpen voorkomen dat een controlerende
elite opnieuw verschijnt, het zal ook meer betrokkenheid bij de
nieuwe maatschappij verzekeren. Zoals de inherente rechtvaardigheid
van het anarchistisch communisme dat zal doen - waarbij mensen geven
naar vermogen en ontvangen naar behoefte. Maar om naar de
anarchistische maatschappij te komen moeten we door de poort van
de sociale revolutie gaan: we moeten in opstand komen en af zien
te komen van het monster dat is gecreëerd, waarbij terroristen,
oorlogsmisdadigers en gangsters in pak besluiten of ze mensen
laten leven of sterven. Dat kan niet voor ons worden gedaan. We
moeten het zelf doen.

Door Dermot Sreenan en James O'Brien

Deze bladzijde is van de afgedrukte versie van het Ierse
anarchistische blad 'Workers Solidarity'.
http://struggle.ws/wsm/paper.html

We leveren ook PDF bestanden van al onze publicaties die
je kunt afdrukken en op lokaal niveau kunt verspreiden.
http://struggle.ws/wsm/pdf.html

Orig: (en) Ireland, Workers Solidarity #87* - Thinking
about Anarchism - Social Revolution.

_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center