A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) KAOS GL Dayanýþma Yemeði + diðer etkinlikler

Date Wed, 19 Oct 2005 17:23:18 +0200 (CEST)


22 Ekim 2005, Cumartesi, 17:00
Dayanýþma Yemeði,
Sohbet, Müzik ve Yemek, herþey "hafif meþrep".
"Seçkin Gey-lezbiyen mutfaðýndan seçme yemekler:)))))"
Lubunyalarla habbe alýkýp, gullüm yapacaðýz.
"önemli" not: yemek 5 YTL'dir
"Önemsiz" Not: Yemeklerimiz heteroseksüellere açýktýr.
þaka bir yana, bir yandan bir þeyler atýþtýlýrken bir yandan sohbet
etmek için iyi bir fýrsat...
..............
23 Ekim 2005, Pazar, 14:00
Film, Söyleþi
Çikolatadan Daha ÝYÝ
Orjinal Adý: Better Than Chocolate
..............
23 Ekim 2005, Pazar, 17:00
Kaos GL Pazar TOPLANTÝLARÝ devam ediyor! gelsene...
Pazar buluþurduk, aþklarýmýzdan, ayrýlýklarýmýzdan umutlarýmýzdan,
hayallerimizden konuþurduk. Þimdi yeniden buluþmaya baþladýk. Kultur
Merkezi hayalimiz gerçek oldu, dernek hayalimiz gerçek oldu. Gelin yeniden
birlikte hayaller kuralim.
Her pazar Kaos GL'de 17:00'da bulusmak üzere...
..............
26 Ekim 2005, Çarþamba, 18:30-20:30
Akademi Seminerleri
Hukuk ve Ahlak Arasýnda KAOS
Sunan: A. Galip
Konuþmacý: John Bolender/ ODTU Felsefe
..............
28 Ekim 2005, Cuma, 21:00
GL Parti
Bu parti digerlerinden cok farklý olacak... ve kimse yanlýz
kalmayacak...
Giriþ: ÝLK Ýçki dair 10 YTL/ Kapýda 15 YTL olacak
Biletini Kaos GL'den alan her besinci kisiye supriz hediyeler...
yEr: tUruNcu cLuB(Kennedy Caddesi)

Kaos GL
Gazi Mustafa Kemal Bulvarý 29/12 Kýzýlay-Ankara
Tel&Faks: 0312 230 0358
email: dergi@kaosgl.com
web: www.kaosgl.com

Abone ucreti: 25 YTL
hesap numaramiz:
Turkiye Is Bankasi, Mesrutiyet Subesi, Ankara
Ali Ozbas, no: 4213 0544328

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center