A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kaos GL Derneði Kapatýlmayacak!

Date Thu, 13 Oct 2005 23:31:40 +0200 (CEST)


Savcý: ?Bu kavramlar, toplumlara göre deðiþir. Yeni TCK'nýn
yapýlandýrýlmasýnda 'cinsel yönelim ayrýmcýlýðýnýn' tartýþýldýðý bir
dönemde, eþcinsel olmak ahlaksýz olmak anlamýna gelmez. Aslolan tüm ahlak
bilimleriyle uðraþanlarýn ortak birleþtikleri nokta olan insan iradesinin
hür olmasý gerektiðidir?
15 Temmuz 2005 tarihinde tüzel kiþilik kazanýp resmen kurulan Kaos Gey ve
Lezbiyen Kültürel Araþtýrmalar ve Dayanýþma Derneði'nin, Ankara Valiliðince,
"derneðin adýnýn hukuka ve ahlaka aykýrý" olduðu gerekçe gösterilerek
kapatýlmasý talebinde bulunulmuþtu.

Ankara Cumhuriyet Savciligi ise dernegin adinda ve tuzugunde ahlaka aykiri
bir durum bulunmadigi gerekcesiyle, dernegin kapatilmasi icin dava
acilmasina gerek olmadigina karar verdi.

"Escinsellik ahlaksizlik degildir!"
Avukatimiz Oya Aydin'in verdigi bilgiye gore Savci Kursat Kayral'in aldigi
kararda, escinselligin ahlaksizlik anlamina gelmedigi, belirtiliyor.

"Uluslararasi sozlesmelere ve Birlesmis Milletler Insan Haklari Evrensel
Beyannamesi'ne atif yapilan kararda, escinsellik de irdelendi. Amerikan
Psikiyatri Birligi tarafindan ?basli basina bir bozukluk? olarak ele
alinmadigi ve escinselligin spesifik olarak tanimlanmadigi kaydedildi.

?Lezbiyen? ve ?gey? kelimelerinin gunluk hayatta ve bilimsel arastirmalarda
rahatlikla kullanildigina isaret edilen kararda, ?Bu kavramlar, toplumlara
gore degisir. Yeni TCK'nin yapilandirilmasinda 'cinsel yonelim
ayrimciliginin' tartisildigi bir donemde, escinsel olmak ahlaksiz olmak
anlamina gelmez. Aslolan tum ahlak bilimleriyle ugrasanlarin ortak
birlestikleri nokta olan insan iradesinin hur olmasi gerektigidir? denildi.

Kararda, dernegin adinda ve 23 maddeden olusan amac bolumunde ahlak disi
olarak tanimlanabilecek bir husus bulunmadigi ifade edilerek, uluslararasi
sozlesmeler de dikkate alinarak dernegin kapatilmasi talebiyle kamusal dava
acilmasina gerek olmadigi kaydedildi."

Turkiyeli escinsellerin de hak ettikleri esitlik ve adaletin hayatin her
alaninda karsiligini bulabilmesi icin, cinsel yonelim ayrimciliginin sosyal
hayatin her alaninda ortadan kaldirilmasi surecinde buyuk bir adim. Kutlu
olsun!

Kaos GL
Kaos Gey ve Lezbiyen Kulturel Arastirmalar ve Dayanisma Dernegi

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center