A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Haiti: 30 september - Internationaal protest tegen de militaire bezetting van Haiti. Verklaring door de Organizacion Comunista Libertaria - Chili [ca, en]

Date Sun, 09 Oct 2005 19:27:25 +0200


Op 30 september zullen activisten en militanten uit verschillende landen in
solidariteit samen komen met het Haitiaanse volk, dat nu lijdt onder een van
de meest brutale militaire bezettingen in de wereld, gesteund door de VN, de
VS, en bepaalde Latijns Amerikaanse regeringen zoals Chili, Brazilië en
Argentinië. Het doel van deze militaire bezetting is om de politieke en
economische voorrechten van de Haitiaanse en internationale kapitalisten en
oligarchie, wier schandalige acties de levens van ongeveer 10.000 mensen
hebben gekost, te steunen. De Organizacion Comunista Libertaria (OCL-Chili)
roept op tot het bundelen van krachten in het protest, om aan te tonen dat
er geen strijd zonder solidariteit zou moeten zijn. We nemen deel aan dit
protest vanwege een diepgaand gevoel van Latijns Amerikaanse broederschap,
van arbeidersklasse eenheid en volkseenheid als mensen in de hele wereld
vechten op hun werkplekken, hun scholen, universiteiten en buurten om dit
systeem van onrechtvaardigheid en uitbuiting te beëindigen. Maar we doen ook
mee omdat we ons deel in de verantwoordelijkheid voor deze schandelijke
invasie begrijpen, als een gevolg van de deelname van het Chileense leger.
Net als in de tijd van Pinochet heeft het Chileense leger aangetoond dat het
de vaardigheden om te martelen, te moorden en te ontvoeren niet heeft
verloren als het gaat om het bestrijden van sociale strijders. Dit is de
voornaamste reden waarom we geloven dat het onze plicht is, als deel van de
Chileense volksbeweging, om mee te doen aan deze internationale dag van
protest.

MILITAIRE BEZETTING: EEN DODELIJKE DRIEEENHEID

De militaire bezetting begon op 29 februari, toen Yankee militaire troepen
president Aristide ontvoerden, die toen te maken had met openlijke en
agressieve oppositie, gefinancierd door de CIA en gestimuleerd door een
kliek van Haitiaanse en buitenlandse zakenmensen die dit land besturen. Toen
Aristide eenmaal was afgezet landden Canadese, VS en Chileense troepen om
Haiti te bezetten, waarbij steun werd gegeven aan de nieuwe de facto
regering van Gérard Latortue.

Waarom Aristide afzetten? In de context van scherp klasse conflict in Haiti,
bleek de hervormingsgezinde regering van Aristide - ver van zoiets als een
revolutionaire of "linkse" regering - onverdraaglijk te zijn voor een
achterlijke heersende klasse die in de 200 jaren van Republikeins leven
nooit bereid is geweest macht te delen met enige andere sociale groep, dat
het niet bereid is geweest de stevige greep van controle over de politieke
en economische gang van zaken in dat land te versoepelen. De staatsgreep
tegen Aristide kan alleen worden begrepen door de sociale polarisatie in de
Haitiaanse maatschappij.

Een ander element waarmee rekening moet worden gehouden is dat zowel de
Haitiaanse bourgeoisie als haar internationale bondgenoten sinds de tijd van
het einde van de Duvalliers' dictatuur (1986) voortdurend terrein hebben
verloren aan de volksstrijd vanaf de basis. Nu zijn ze van plan alles te
doen om hun posities te versterken. En ondertussen loopt het aantal van de
doden onder het volk in de duizenden, aangezien de basis organisaties in de
Vrij Handels Zone en de Bidonvilles (krottenwijken) de voornaamste vijanden
van de rijke Haitianen zijn.

Vanaf 1 juni heeft de VN militaire verantwoordelijkheid voor de bezetting genomen, waarbij een peace keeping missie (MINUSTAH) onder Braziliaans commando werd gestuurd, waarbij de laatstgenoemde hoopt dat deze ervaring goed zou zijn voor de staat van dienst, gegeven het feit dat het een permanente zetel in de VN Veiligheidsraad probeert te krijgen. Brazilië heeft het commando over een internationale missie die een aantal legers met een angstaanjagend verleden van mensenrechtenschendingen samen brengt: Chili, de VS, Nepal, Marokko, Guatemale, Peru, enz. En we worden verondersteld te verwachten dat zo'n missie, bestaande uit schurken in uniform, het respect voor de mensenrechten en "democratische waarden" in Haiti gaat versterken!

Het gevolg hiervan was gemakkelijk te voorspellen: MINUSTAH heeft het
politieke geweld van schurken die worden betaald door de zakenmensen, van de
paramilitairen en van de politie versterkt. Dagelijks horen we over
invallen, marteling, verkrachting, moorden en bloedbaden. Dagelijks zijn er
in de arme buurten van Haiti verlaten lijken die als voedsel voor honden en
varkens zijn achtergelaten. Nu zijn een geschatte 10.000 doden gevallen als
een direct gevolg van de bezetting.

In deze situatie van terreur zijn er oproepen voor presidentiële- en
parlementsverkiezingen voor november en gemeenteraadsverkiezingen voor
december. Alles dat met deze verkiezingen kan worden bereikt is om, op een
democratische weg, steun te geven aan de strategie van de staatsgreep en
dardoor een nieuw blad te leggen over de misdaden die tegen het volk zijn
begaan gedurende meer dan een jaar van bezetting. De volksorganisaties aan
de basis, onafhankelijk van het stroman regime van Latortue, hebben hun
uiterste verwerping uitgedrukt van deze poging om het vuile gezicht van de
schurken en opvolgers van de dictator Duvalier schoon te wassen.

Vanuit Chili wijzen we MINUSTAH en de Chileense deelname (niet beperkt tot het militaire aspect en de bijna 360 Chileense soldaten die mee doen aan de bezetting, aangezien Juan Gabriel Valdés de speciale afgevaardigde van de algemene secretaris van de VN in Haiti is) af omdat het op geen enkele manier een garantie voor de veiligheid van de armen en de arbeidersklasse in Haiti biedt, maar een gewapende tak is geworden van de bourgeois bende die dat land bestuurt en van de voormalige sympathisanten van de dictator Duvalier. Om de dingen duidelijk te stellen: de bezettingsmacht is een fundamenteel aspect van die sinistere dodelijke drieëenheid die de VN, de VS en de terroristische zakenmensen met elkaar verbindt; een alliantie die de buit heeft overgelaten aan de Latijns Amerikaanse regeringen die net als gieren worden gediend.

WELKE WEG VOORWAARTS VOOR HET HAITIAANSE VOLK?

Zeker, de definitie van een weg voorwaarts is iets dat alleen aan het
Haitiaanse volk zelf is. Echter, in de kameraadschappelijke geest van
solidariteit met degenen die strijden, willen we met onze boodschap van
steun onze mening sturen. Een mening die is gebaseerd op historische
ervaring die we als Chileens volk hebben moeten doormaken en op de
levensovertuiging die we hebben geërfd van onze revolutionaire stroming van
denken en actie. We geloven dat de bittere ervaring van het Haitiaanse volk
nuttig zou moeten zijn voor al de volkeren in de wereld om lessen van te
leren, evenals inspiratie.

*Ten eerste, we willen de behoefte aan een autonomie, klasse georiënteerd
pad, geworteld in directe actie, signaleren, als een manier om de aspiraties
van het volk te bereiken; de multi-klasse allianties, de overname van de
Staat, het parlementarisme, zijn historisch gezien voor de volksbeweging
nooit anders dan een doodlopende weg geweest. En dit is net zo geldig voor
het Haitiaanse volk, omdat de opeenvolgende regeringen van Lavalas (de
partij van president Aristide) onder druk stonden om compromissen te sluiten
met het IMF en de bourgeoisie, en alleen enkele aspecten van hun programma's
hebben uitgevoerd. Maar als de basis het initiatief verliest, het in de hand
van de heersers laat, ongeacht hoe goed hun bedoelingen zijn, dan zit het
met een handicap bij iedere mogelijkheid voor autonome vooruitgang of van
overschrijding van het systeem van klasse overheersing.

*Het is van groot belang dat het opbouwen van volksmacht naar voren wordt
geschoven als een legitiem middel voor het ontdekken van dat autonome en
klasse georiënteerde pad; daarvoor is het noodzakelijk terug te gaan naar de
praktijk van directe actie (dat de uitgebuitenen en de onderdrukten voor
zichzelf en hun belangen zorgen, in basis organisaties), van directe
democratie, dat de armen hun zelfvertrouwen terug winnen en waarin ze kunnen
leren in de toekomst om te gaan met de economische, sociale en politieke
kwesties waar ze mee te maken krijgen. Het gaat over het opbouwen van een
duale macht, vanuit een ander perspectief dan dat van de Staat; een logica
die geen heersers en overheersten nodig heeft, waarin de ruimtes voor
deelname open zijn, waardoor iedereen in staat is een stem te hebben in de
kwesties waar we mee te maken hebben.

*Om deze volksmacht werkelijkheid te laten worden is het noodzakelijk de
mechanismen van participatie die door de bourgeoisie worden geleverd af te
wijzen en om alternatieven van onze eigen organisaties voor te stellen. Dit
betekent een werkelijk revolutionair perspectief geven aan een beweging die,
bevestigend kan zijn over een toekomst van vrijheid en gelijkheid, terwijl
het onderdrukkende heden wordt afgewezen.

*Dit is onze mening, dit is onze boodschap voor onze broeders en zusters in
Haiti, op deze dag van protest als onze handen samen komen. Alleen
revolutionaire middelen kunnen garanderen dat de immense obstakels op onze
weg naar vooruitgang worden opgeruimd. Als we leren van de Haitiaanse
ervaring zullen we zien dat het legale en hervormingsgezinde pad volledig
uitgeput is. En er is geen twijfel dat als we het revolutionaire pad nemen
het libertair communistisch denken veel te bieden heeft. Vanaf dit moment
zijn onze handen en harten open voor de volksstrijders, en onze vuisten zijn
gebundeld tegen het imperialistische en kapitalistische kreng.

*Een onmiddellijk einde aan de bezetting.

*Respect voor de soevereiniteit van het Haitiaanse volk.

*Vrijlating van alle politieke gevangenen.

*Lang leve de strijd tegen de heersers die dat land overheersen.

*Het eisen van de terugbetaling door Frankrijk van het geld dat Haiti moest
betalen als een prijs voor de onafhankelijkheid, tussen 1825-1947 (21
miljard dollar).

LANG LEVE DEGENEN DIE STRIJDEN! GEEN STRIJD ZONDER SOLIDARITEIT!

September 2005

ORGANIZACION COMUNISTA LIBERTARIA

(OCL-Chili)

Orig: (en) Haiti: September 30th - International Protest against the
Military Occupation of Haiti. Statement by the Organizacion Comunista
Libertaria - Chile [ca]._______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center