A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Polonya , Özgür konuþma için haftasonu taarruzu, eþcinsel haklarý [en]

Date Fri, 25 Nov 2005 17:03:04 +0100 (CET)


Bu haftasonunda, tüm Polonya'da geçen haftaki gey yürüyüþünde olan bitenlerle
ilgili gösteriler yapýlacak.
FA* Poznan Cum. 15:00'te bir gösteri düzenleme konusunda çok faal. Gösteriler
belli baþlý kentlerin çoðunda gerçekleþecek. Wroclaw'daki gösteri anti-faþist
olacak. Geniþ bir koalisyon farklý etkinlikler düzenliyor - kuþkusuz
gruplarýn
tamamý anarþist deðil, ancak pek çok FA seksiyonu ya birþeyler örgütleyecek,
birlikte-örgütleyecek yada yer alacak.
Laure
====================
*Polonya'nýn anarþist federasyonu

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center