A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Frankrijk, Communique van de Federation Anarchiste - Geen rechtvaardigheid, geen vrede! (en)

Date Sat, 19 Nov 2005 17:23:58 +0200


De gebeurtenissen die de Franse buitenwijken gedurende bijna twee weken
hebben opgeschud zijn de uitdrukking van een rebellie met een niet te
ontkennen politieke dimensie. De rellen zijn duidelijk tegen de
vertegenwoordigers en symbolen van een sociale orde die ongelijk,
racistisch en onderdrukkend is, die jonge mensen uit de volksbuurten
beschouwt als "afval" dat moet worden opgeruimd met "Karcher" en dan
naar de gevangenis gestuurd om daar te verrotten. In deze context is het
in brand steken van een auto, een openbaar gebouw of een zaak een
politieke daad. Hoewel we de wijsheid van deze acties ter discussie
kunnen stellen, in het bijzonder aangezien ze meer problemen voor het
volk dan voor de bourgeoisie veroorzaken en zij zijn verantwoordelijk
voor deze situatie, blijft het feit overeind dat dit de enige manier is
waarop deze jonge mensen zichzelf kunnen laten horen, want deze
maatschappij heeft hen niets anders te bieden dan onderdanigheid,
frustratie en smerissen. Om in staat te zijn een repressief beleid in
werking te stellen, en het lijden van de buitenwijken te criminaliseren,
moeten de sociale oorsprongen van dit geweld eerst worden ontkend.

Het is alsof ze niet wisten dat er mensen leefden in deze slaap
woongelegenheden, gebouwd op de vlucht uit de stadscentra, waar
immigranten en arme mensen worden vastgehouden als in magazijnen. Deze
woongelegenheden zijn als een versie van al de slechte manieren om een
stad te plannen, en daardoor bevatten ze alles wat het leven moeilijk
maakt. In deze woongelegenheden is er geen sociale ruimte om elkaar te
ontmoeten. In deze woongelegenheden zijn werkloosheid en lijden het
dagelijkse lot van de volwassenen en de toekomst van de kinderen. Men
hoefde niet een socioloog of waarzegger te zijn om te voorspellen wat nu
gebeurt. Als het individu in zo'n mate kort wordt gehouden is het
natuurlijk voor hem [sic] om te rebelleren. Als de politici
verontwaardigd worden over hoe de jonge mensen in de buitenwijken
republikeinse instituties niet respecteren, lijken ze te vergeten dat de
republiek zich gedurende decennia niet om hen heeft bekommerd.

Maar na een serie van electorale mislukkingen en provocaties van een
minister van binnenlandse zaken die "weet hoe hij moet praten", zijn
deze gemarginaliseerden, slecht behandelden en tot zondebokken
uitgeroepen mensen spontaan gaan rebelleren. Alleen iemand als de
minister van binnenlandse zaken kon echt geloven dat er een organisatie
achter zit. Degenen die verantwoordelijk zijn, zijn degenen die
toelieten dat deze woongelegenheden werden gebouwd en degenen die de
leefomstandigheden voor de mensen daar laten verslechteren zonder hen de
hulp of steun die ze nodig hebben te bieden.

De bezetting van deze buurten door de oproerpolitie en schok troepen van
de politie, van helikopters die de hele nacht blijven overvliegen,
evenals het oproepen van reservisten . dit alles is slechts een
militaire bonus voor de regering, maar het zal niets anders doen dan het
vuur en de woede voeden. Duizenden arrestaties, meer dan 700 aanklachten
met vaak belachelijke achtergronden en zonder enig bewijs, dit alles zal
niets doen om de sociale vervreemding van de buitenwijken en de jongeren
op te lossen.

De toepassing van speciale wetgeving zoals avondklokken, die stammen uit
de tijd van de Algerijnse oorlog, is een provocatie tegenover deze boze
jonge mensen, evenals een fundamentele bedreiging voor openbare
vrijheden. De wet staat prefecten eenvoudigweg toe wel of niet een
avondklok op te leggen; het keurt politie invallen, 's nachts of
overdag, goed, verbiedt mensen die als bedreigend worden ingeschat het
gebied te bezoeken of verbiedt ze hun woning te verlaten, staat ze toe
openbare vergaderingen te verbieden, het sluiten van bioscopen,
theaters, koffiehuizen, ontmoetingsplaatsen, en ook om de media te
controleren - waaronder de pers, de radio, televisie of het internet.

Volgend op de systematische repressie van de sociale en vakbond
bewegingen (de interventie van de GIPN tegen de post arbeiders bij
Bègles, het massieve ingrijpen tegen anti-GMO activisten, de aanval van
de GIGN en marine commando's tegen de muitende matrozen van de "Pascal
Paoli"), bereidt de staat zich voor op het voeren van een sociale oorlog
tegen de armen en tegen al degenen die zich verzetten tegen deze
klassenmaatschappij. De regering rukt in volle snelheid op op de weg in
de richting van het fascisme, en dit zou genoeg moeten zijn om alle
afdelingen van de sociale en vakbond bewegingen te mobiliseren om zich
te organiseren voor de verdediging van onze vrijheden en onze sociale
verworvenheden.

Ja, er zijn redenen om te rebelleren, maar auto's in brand steken (die
soms behoren tot mensen die net zo arm zijn) en willekeurig uit te halen
brengt geen schade aan en versterkt eenvoudigweg een bekrompen in
zichzelf gekeerd zijn (nationalistisch of godsdienstig). Onze rebellie
zou gebaseerd moeten zijn op het verzetten tegen degenen die
werkelijkheid verantwoordelijk zijn voor het voortgaande lijden en de
armoede: het kapitalisme en de staat. En onze rebellie zal slechts
coherent worden door ons te organiseren tegen het kapitalisme en de
vernietigende effecten daarvan, door in de gemeenschap te organiseren
tegen deurwaarders, tegen hoge huren, voor werkelijke openbare
voorzieningen (gelijke toegang, waaronder gratis transport .).

De Anarchistische Federatie eist dat de krachten van repressie worden
teruggetrokken, het intrekken van de nood maatregelen en speciale
wetgeving, een stopzetting van alle vervolgingen van de jonge rebellen,
de vrijlating van iedereen die is gearresteerd evenals een onderzoek
naar de omstandigheden rond de dood van Ziad Benna en Bouna Traoré. De
Anarchistische Federatie herhaalt de steun aan de bewoners, de gezinnen,
evenals de arbeiders in de gebieden die hebben geleden onder sociaal
geweld van relschoppers als de politie. Om deze fascistische, arrogante
en verachtelijke regering in toom te houden hebben we macht aan de basis
nodig. Dus moeten we bouwen aan een sociale beweging zonder
parasiterende politici en bureaucraten, gebouwd op een basis van
libertair federalisme [noot van de vertaler: in Frankrijk heeft het
woord "libertair" niet de rechtse betekenis die het in Amerika heeft;
eerder heeft het een zelfde betekenis als de term "anti-autoritair"] en
directe democratie met het doel om een revolutionaire transformatie van
de maatschappij tot stand te brengen. Dit is wat nodig is om sociale en
economische gelijkheid tot stand te brengen, die als enigen vrijheid en
veiligheid voor allen zal garanderen!

Degenen die ellende zaaien, zullen woede oogsten!

Voor een libertarie en egalitaire maatschappij

We moeten nog steeds een revolutie tot stand brengen!

Fédération anarchiste [Anarchistische Federatie]

Secretariaat van externe betrekkingen

145 rue Amelot 75011 Parijs

relations-exterieures(a)federation-anarchiste.org

www.federation-anarchiste.org

Orig: (en) France, Communique from the Federation Anarchiste - No
Justice, No Peace!
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center