A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Bırakın Paris Yansın!

Date Sun, 13 Nov 2005 15:58:16 +0200


Anarşist Komünist İnisiyatif tarafından Fransız Büyükelçiliği önünde okunan basın açıklaması metni:


Bırakın Paris Yansın!Emperyalist Batı ülkeleri 1950'lerde iki dünya savaşının ve büyük ekonomik depresyonun yarattığı moral çöküntüden çıkıp kendi deyimleriyle "refah devletleri"ne dönüştüler. Doğudaki bürokratik diktatörlükler karşısında gittikçe kendilerini ideal ve eşitlikçi demokrasiler olarak sunmaya başlayan bu devletlerin yarattığı yanılsamayı ne giriştikleri emperyalist müdahaleler, ne de 60'larda patlayan kendi içlerindeki muhalefet hareketleri tam olarak dağıtamadı. Tam tersine bu hareketler sistemle bütünleştikçe bu yanılsamayı kuvvetlendiren bir maske oldular.Bir yandan Asya'dan, Afrika'dan, Latin Amerika'dan doğrudan gelen, diğer yandan bu kıtaların insanlarının göç etmesiyle büyütülen emekçi sınıftan elde edilen karlarla kurulan "refah devletleri", 1970'lerin başında patronların egemenliği için sürdürülemez hale geldiler. Emekçi hareketlerin yenildiği, Sovyetler Birliği'nin gerçekte bir umut olmadığının açığa çıktığı bu yıllarda emekçilerin ellerindeki son kuruşu dahi çalmayı hedefleyen neoliberal çığlıklar tüm dünyada yankılanmaya başladı. Neoliberalizm; İngiltere'de Thatcher, ABD'de Reagen, Türkiye'de Özal'la iktidara geldi.Neoliberal saldırılar; emekçi sınıfa işsizlik, güvencesizlik ve insani sefaletten başka bir şey getirmedi. Dahası insanlara deri renklerine, konuştukları dillere göre itibar eden Batı'nın ikiyüzlülüğü açıkça ortaya çıktı. Seksenli yıllarda Sovyetler Birliği'nin çökmesi ve kapitalist ekonominin dünyanın tamamına hâkim olmasının yarattığı zafer sarhoşluğu ile kapitalist ABD ve Avrupa ülkelerinin, yanı başlarında büyüyen bu gerçekle baş edebileceklerini zannettiler.Paris'ten başlayıp tüm Fransa'ya sıçrayan bu alev yeni değildir. Neoliberalizmin yarattığı sosyal ve ekonomik yıkımın günah keçisi olan göçmenlerin ve ezilen halkların emekçilerinin alevi Ekim 1990'da Fransa'da Lyon varoşlarını, Temmuz 1992'de İngiltere'de Bristol'ü, Şubat 1992'de ABD'de Los Angeles'ı yaktı. Bu alev; hem neoliberalizmin ekonomik ve sosyal saldırısını, hem de vatandaşlık ve entegrasyon söylemleri altında gizlenen ırkçılığı tüm dünyaya göstermiştir. Bu alev, Avrupa emekçileri için ve kapitalist sömürü düzeni içinde ezilen, açlığa, yoksulluğa ve savaşlara mahkûm edilen milyonlar için mücadelelerinde bir umut ışığı olmuştur. Bugün Fransa'da iki gencin ölümü, ABD'de Katrina kasırgası, Türkiye'de Şemdinli olayları ile açığa çıkan bu ikiyüzlülüğün ve ekonomik sefaletin önüne ancak emekçilerin ve ezilenlerin birleşik saldırısı geçebilir.Onlar, bizim yanlarından bile geçemeyeceğimiz plazalarda, villalarda, lüks eğlence yerlerinde, steril sokaklarda artık rahat rahat oturamayacaklar. Dün Seattle'da, Cenova'da, Selanik'te açığa çıkan öfkeyi yalanlarla, baskıyla ya da "terör" korkusuyla durduramadınız. Biz biliyoruz ki terörün, şiddetin, ölümlerin, açlığın kaynağı sizlersiniz ve biz tüm dünyadaki emekçiler olarak ancak birleşerek ve mücadele ederek özgürlüğümüzü elde edebiliriz. Paris'in varoşlarında, Şemdinli sokaklarında yakılan özgürlük ve eşitlik ateşi bir gün tüm dünyaya yayılacak ve o gün geldiğinde kaçabileceğiniz hiç bir yeriniz, ardına saklanabileceğiniz hiçbir yalanınız olamayacak.Paris, sefalete sürüklenen zanaatkârın ürünleri, köylerinden kovulan yeni işçilerin alın terleri, Cezayir’den gelen kanlı altınlar, itibarını kaybetmiş mühendisin bilgisi ile kuruldu. Ve eğer Paris'i yakmak Paris'i kuranlara biraz olsun nefes aldıracaksa, onları biraz olsun özgür kılacaksa, buradan haykırıyoruz: Bırakın Paris yansın! Bırakın zalimlerin dünyası yansın! Biz yeni Paris'ler kurabiliriz, biz yeni bir dünya kurabiliriz. Şu anda içimizde büyümekte olan yepyeni bir dünya!Özgürlük Savaşan Emekçilerle Gelecek!Milyonlar Aç İşgal Altında yaşasın Küresel İntifada!


Anarşist Komünist İnisiyatif

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center