A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) kaos glde bahar gibi bir hafta

Date Fri, 11 Nov 2005 12:37:41 +0100 (CET)


11 Kasým 2005, Cuma, Saat, 18:30-20:30
GL Dizileri, Sansürsüz, Angels In America 1-2
12 Kasým 2005, Cumartesi, Saat,16:00
Gey-Lezbiyen Oyunlarý 2
Ben Güzelim Sen Çirkin Oyunu
Zeki Müren ve Bülent Ersoy dýþýnda bir ben var. Bir ben var ki kimsiye
benzemiyorum? Gerçekten Öyle mi?

12 Kasým 2005, Cumartesi, Saat,18:00
Dayanýþma Yemeði
Yemek yeyip sohbet etmek isteyen herkesi bekliyoruz.
Sloganýmýz: gullumü ve habbeyi kim sevmez...
Önemli Not: Yemek 5 YTL
Önemsiz Not: Heteroseksüellere De Açýktýr.

13 Kasým 2005, Pazar, Saat,14:00
Film-Söyleþi: Cahil periler

13 Kasým 2005, Pazar, Saat,17:00
Açýk Pazar Toplantýlarý Yoksul Eþcinsellerle Dayanýþmak,

Kaos GL grubu, derneði olarak yoksul gey-lezbiyenlerle nasýl
dayanýþacaðýz?

Þu anda bizde yoksul bir organizasyonuz ama gönlümüz zengin deðil mi?
Þu an için olmasa bile gelecekteki politikamýz ve hizmetlerimiz ne olacak?

kaos kultur merkezi'ndeki ahlâk tartismalarinin ikincisi, 16 Kasim 2005
tarihinde, ODTU Felsefe'den John Bolender'in sunumuyla yapilacak. sohbette,
ingilizce'den turkce'ye ardil ceviri yapilacaktir.

16 Kasim 2005, Çarþamba gunu, 18:30-20:30 saatlerinde, John Bolender'in
sunumuna katilimlarinizi bekleriz.

(Sohbete katilmak icin felsefeyle ilgili olmak gerekmiyor.
Escinsel, heteroseksuel herkes katilabilir ve kendi durdugu yerden, kendi
deneyimlerinden hareketle sohbete katkida bulunabilir ve dusuncelerini
paylasabilir. Isteyen sadece dinleyebilir...
Kaos Kultur Merkezi'nde yapilan toplantilara, etkinliklere katilmak ve
izlemek icin Kaos GL Dernegi uyesi olmak gerekmiyor.
Kaos Kultur Merkezi'nde yapilan tum etkinlikler, basina kapalidir.)

Kaos GL
Kaos Kültür Merkezi
Gazi Mustafa Kemal Bulvarý 29/12
Demirtepe- Ankara
Tel&Faks: 0312 2300358
www.kaosgl.com
dergi@kaosgl.com

Kaos GL Dergisine Abone olun....

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center