A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VS, LA, Mujeres Libres Declaracion/Missie verklaring [ca, en]

Date Tue, 08 Nov 2005 22:45:40 +0200


Mujeres Libres is een collectief dat werkt met en deel is van de
afdeling Los Angeles van de Southern California Anarchist Federation
Neem, als je geinteresseerd bent, contact op met Ale, op initale@yahoo.com
We zijn revolutionaire anarchisten (1), vrouwen en mannen, die zich keren tegen iedere vorm van overheersing, onderdrukking, en uitbuiting van vrouwen door het patriarchaat (2) en het kapitalisme (3). Als anarchisten zijn we ons bewust van de veelvormigheid die die overheersing en uitbuiting over vrouwen kan aannemen: seksuele en emotionele uitbuiting in relaties; kapitalistische uitbuiting van laag betaalde en onbetaalde vrouwelijke arbeid; alle vormen van macho gedrag (4) geweld tegen vrouwen van fluiten op straat tot verkrachting; statelijke ontkenning van reproductieve rechten en burgerrechten; het patriarchaal definiëren van vrouwelijke identiteit en het opleggen ervan met geweld; sociale gender rollen en ongelijke arbeidsverdeling; racisme, klassisme (5) en marginalisme (6) tegen vrouwen die niet tot de hoofdstroom behoren; en vele anderen.

Wij, vrouwen en mannen van de "Mujeres Libres", keren ons tegen het
patriarchale en kapitalistische systeem van overheersing van vrouwen met
hun visie van zelfbeschikkende individuen in leven, liefhebben, en
werken in gelijke verhoudingen, waarbij allen van ons het zelfde niveau
van verantwoordelijkheid, mogelijkheden en vrijheid hebben: we zijn
allemaal gelijk omdat we allemaal verschillend zijn. We keren ons tegen
het specifieke systeem van kapitalistische uitbuiting van vrouwelijke
arbeid, met onze visie van gelijke beloningen voor vrouwelijk werk,
ongeacht waar het kan plaatsvinden. We keren ons tegen patriarchale
arrogantie en paternalisme (7) met onze visie van autonomie (8) en
zelfbeschikking. Iedere vrouw zal de keuze hebben zichzelf op haar eigen
manier te definiëren, volgens haar behoeften en wensen. We keren ons met
onze visie van niet-overheersing tegen alle vormen van geweld.

We weten dat het proces van dekolonisatie (9) en emancipatie niet alleen
een strijd tegen de staat en de bondgenoten daarvan vereist, maar ook
het werken met onszelf, onze verhoudingen en onze gemeenschappen. Dat is
waarom we niet alleen dit onderdrukkende systeem en de agenten ervan
willen vernietigen, maar om pro-actief te bouwen aan de toekomstige
wereld waar we in willen leven. Als anarchisten geloven we dat deze
strijd in onze autonome gemeenschappen, in onze buurten en families moet
plaatsvinden, en door wederzijdse hulp binnen en tussen deze
gemeenschappen, waarbij een netwerk van solidariteit wordt gevormd. Onze
basis strijd kent geen grenzen - het is transnationaal (10),
transgendered, multi-etnisch, en divers. Het moet vrouwen, hun status,
organisaties en positie in de maatschappij in het algemeen machtiger
maken door directe actie en educatie, door culturele expressie en door
middel van onze creativiteit. Onze gemeenschappen zullen koesterende en
liefhebbende omgevingen zijn zodat we ons kunnen verzetten tegen de
vernietigende krachten van binnen en buiten.

We zijn voorbereid op een lange strijd:

Lang leve de Mujeres Libres! Que vivan las Mujeres Libres!

Definities :

(1)Anarchist : Een persoon die alle vormen van regering of hiërarchie
verwerpt, plus een vergaand pro-democratisch, egalitair bestaan voorstaat.

(2)Patriarchaat: Een vorm van sociale macht die in onevenwichtige mate
aan mannen wordt gegeven, waarin mannen vrouwen in verschillende
omstandigheden overheersen of uitbuiten.

(3)Kapitalisme: Een economisch systeem gebaseerd op geld en particulier
bezit van fabrieken, scholen, instituties, voedsel, enz., wat de
politieke en sociale systemen beinvloed; waarbij een select aantal alle
verworvenheden en macht heeft.

(4)Macho gedrag: De cultuur en ideologie achter "masculiniteit", waarbij
kenmerken als arrogantie, mannelijke overheersing, overheersing van
vrouwen, agressie, en patriarchie worden benadrukt.

(5)Klassisme: Verwijst naar discriminatie gebaseerd op klasse - de
klassist past niet de zelfde set van waarden en rechten toe aan iemand
van een "lagere klasse".

(6)Marginalisme: Overeenkomstig het racisme en het klassisme, maar
tegenover iemand aan de marges van de maatschappij, zoals dakloze
mensen, bedelaars, prostituees, junkies, enz.

(7)Paternalisme: Bevoogdend gedrag tegenover iemand waarvan wordt
aangenomen dat die niet in staat is verantwoordelijkheid voor hun leven
te dragen, waardoor cultuur en besluiten die hun vrijheid en autonomie
beperken worden opgelegd.

(8)Autonomie: Zelfregering of zelfbestuur van een gemeenschap, regio,
werkplek, individu enz. - ze zijn vrij om onafhankelijk hun eigen
besluiten te nemen.

(9)Dekolonisatie: Het proces waardoor we beginnen onze geinternaliseerde
overtuigingen en ideologieën die door de kolonisatoren/onderdrukkers aan
ons werden opgelegd uit te dagen.

(10)Transnationaal: Onze naties overstijgend - wat betekent dat we geen
vertegenwoordigers van specifieke naties zijn omdat het vaak deze
natie-staten zijn die ons onderdrukken.

Van: m0rph 30 <morph3030@yahoo.com>

Orig: (en) US, LA, Mujeres Libres Declaracion/Mission Statement [ca]
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center