A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanie, *Organise! #62 – Cultuur: CAMILLE PISSARRO (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Thu, 31 Mar 2005 13:59:32 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Aan het einde van de negentiende eeuw hadden anarchistische ideeën een
opmerkelijke invloed in Frankrijk, niet alleen onder arbeiders maar ook
in literaire en artistieke kringen. Talrijk waren de schrijvers en
schilders die enthousiast waren over het idee van sociale revolutie.
Voor bepaalde mensen onder hen was het niet meer dan een mode; ze namen
afstand van hun ideaal als succes en rijkdom kwamen. Maar anderen bleven
hun hele leven trouw aan het anarchisme. Onder hen vindt men Camille
Pissarro, wiens dood honderd jaar eerder in 2003 werd herdacht.

Hij werd geboren op St. Thomas, een Caribbisch eiland dat toen een
Deense bezitting was. Zijn vader was een Joodse handelaar van Portugese
afkomst. Hij dacht dat zijn zoon hem in het zakenleven zou volgen, maar
Camille profiteerde van het bezoek van de Deense schilder Fritz Melbye
aan St. Thomas en volgde hem naar Venezuela. Hij begon landschappen,
fora en fauna te schilderen. In 1855 in Parijs volgde hij een cursus in
fijne kunst, zonder veel enthousiasme. Hij was een leerling van Corot en
werd beinvloed door het realisme van Courbet. In 1857, aan de Zwitserse
academie, ontmoette hij de toekomstige impressionisten Monet, Renoir en
Cezanne, die zijn vrienden werden.

In 1870 dwong de Frans-Duitse oorlog hem naar Engeland te vluchten. Hij
liet 1500 canvassen achter, die door de soldaten werden vernield. De
schilderijen van Constable en Turner beinvloedden hem. Teruggekeerd in
Frankrijk schilderde hij in Louveciennes en Pontoise, vaak met Cezanne.
Zijn schilderen werd meer en meer luchtig, verwant aan dat van Monet.
Zijn schilderijen gaven het leven en werk van dorpelingen weer.

Impressionisten

Tegenwoordig komen op iedere nieuwe impressionistische tentoonstelling
massa’s mensen af. Maar in die periode was de onverdraagzaamheid
tegenover alles wat nieuw was ongelooflijk. In 1874 organiseerden Monet,
Pissarro, Sisley, Renoir, Cezanne en Degas een tentoonstelling. De
gehele pers maakte hen belachelijk. Le Figaro schreef: : “Ze openden een
tentoonstelling waarvan ze zeiden dat het over schilderen ging … 5 of 6
krankzinnige mensen, waaronder een vrouw, ontmoetten elkaar daar. Deze
zogenaamde artiesten namen canvassen, kleur en kwasten, gooiden
willekeurig wat rond en ondertekenden het geheel”. Spottend werden ze
impressionisten genoemd. Drie jaar later claimden ze trots deze
omschrijving.

Ondanks de belangstelling van verschillende kunsthandelaren en
verzamelaars was het moeilijk de schilderijen te verkopen. Pissarro
moest veel produceren om zijn gezin (hij had 7 kinderen) te onderhouden.
Vaak kon hij zijn schilder materiaal niet kopen. Zijn materiële situatie
werd tot 1879 niet beter. In 1884, toen hij in Eragny-sur-Epte woonde,
was een tentoonstelling van zijn schilderijen zeer succesvol in de
Verenigde Staten.

Pissarro was zich al bewust van anarchistische ideeën. Als hij de
voorkeur gaf aan de republiek boven een herstel van de monarchie, tonen
zijn brieven aan dat hij geen illusies over politici had. Als een
artiest van de avant-garde verafschuwde hij de burgerlijke maatschappij.
Hij verwierp autoriteit en verheerlijkte het individu. Het anarchisme
stond hem toe zijn eigen concept van schoonheid te verklaren. Het lezen
van de geschriften van Kropotkin, Proudhon en Grave overtuigden hem van
de noodzaak van sociale revolutie.

Op het technische niveau kwam hij gedurende een korte periode dicht bij
de methode van Seurat en Signac (zelf een anarchist) en paste het
principe van systematische verdeling (pointillisme of
neo-impressionisme) toe. Ondanks veelvuldige kritiek waren zijn
tentoonstellingen vanaf 1890 een groot succes en de waarde van zijn
schilderijen steeg.

In de schilderijen van Pissarro zul je geen openlijke uitingen van
anarchisme vinden. Zijn werk bestaat bovenal uit landschappen, en
verschillende portretten en stillevens. Na 1890 maakte hij ook wijdse
uitzichten op stedelijke plekken (Parijs en Rouen). Voor hem zijn de
dorpen en velden een vertegenwoordiging van Utopia en ze moesten voor de
toekomstige maatschappij worden beschermd tegen de industrialisatie.

Pissarro deed in 1899 mee aan de Club de l’art social (de sociale kunst
club), naast de beeldhouwer Rodin, en de anarchistische militanten
Grave, Pouget en Louise Michel. Hij was een aanhanger van de kunst ter
wille van de kunst. “Alle kunst is anarchistisch! Als het mooi en fijn
is!”. Hij stond niet positief tegenover kunst met een sociale boodschap.
Anders dan Kropotkin in zijn boek De Verovering van het Brood dacht hij
niet dat het noodzakelijk was een boer te zijn om de poëzie van de
velden in schilderijen weer te geven. Hij wilde de meest levendige
emoties met zijn kameraden delen. Voor hem was een mooi kunstwerk een
aanval op de burgerlijke smaak. Pissarro was een optimist die een
anarchistische toekomst spoedig zag komen, waarin mensen, bevrijd van
godsdienstige en kapitalistische ideeën, zijn kunst zouden kunnen
waarderen.

Anarchistische kunst

In 1890 maakte hij voor twee van zijn nichten een album met snelle pen
schetsen. Getiteld ‘Les Turpitudes Sociales’; ze verwerpen het geld, de
aandelen handel, het kapitaal, godsdienst, de bazen, loonslavernij,
armoede, honger en zelfmoord genadeloos. Hoop is vertegenwoordigd door
een barricade scene en door een schets waarin een oude filosoof over de
letters van het woord “Anarchie” naar een zon kijkt.

Pissarro was geen gewelddadig man, maar hij begreep de redenen voor de
anarchistische bomaanvallen van de jaren ’80 van de 19e eeuw. Na de
moord op president Carnot door Caserio moest Pissarro zijn toevlucht
zoeken tot België, zoals de anarchistische mannen van letters Octave
Mirbeau en Bernard Lazare, vanwege de repressie tegen het anarchisme.
Daar ontmoette hij de anarchistische geograaf Elisee Reclus en de
dichter Emile Verhaeren. Zijn morele en financiële steun aan
slachtoffers van repressie was belangrijk. Hij hielp de kinderen van
anarchisten die gevangen zaten, Emile Pouget, en Italiaanse kameraden in
ballingschap. Regelmatig betaalde hij de schulden af van de kranten van
Jean Grave, La Revolte en Les Temps Nouveaux.

Zijn vriend Jean Grave begon in 1895 met Les Temps Nouveaux. Deze krant
werd tot 1914 regelmatig gepubliceerd. Veel artiesten die er positief
tegenover stonden droegen er aan bij: Luce, Cross, Signac, Van
Rysselberghe, Aristide Delannoy, Valloton, Steinlen, enz. Pissarro droeg
alleen 3 litografen bij, maar zijn financiële steun was zeer regelmatig.
Hij moedigde zijn zonen, Lucien, Georges en Rodo, allemaal zelf
artiesten, aan om hun eigen tekenen naar het blad te sturen. Hij gaf in
lot.erijen die waren georganiseerd om het blad te steunen sommige van
zijn werken als prijzen.

Tijdens de anti-semitische hysterie rond de Dreyfus affaire, streed hij
naast Octave Mirbeau en Maximilien Luce tegen onrechtvaardigheid en
anti-semitisme, maar hij brak met Degas en Renoir die tegenovergestelde
posities innamen.

Het bovenstaande artikel werd overgenomen van een artikel door Felip
Eguy in het Franse anarchistische blad Le Monde libertaire.

*Bulletin van de AF – Anarchist Federation – Groot Brittanië.

Orig.: http://www.ainfos.ca/05/mar/ainfos00082.html
(en) Britain, *Organise! #62 – Culture: CAMILLE PISSARRO


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center