A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kanada, Ottawa: Anti-kapitalist bir fanzin için sunumlar (en)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Thu, 31 Mar 2005 07:44:50 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

Defiance Not Compliance [İtaat Değil İtiraz] yerel
olay ve mücadelelere yönelik anti-kapitalist ve
anti-otoriter bir analiz çıkarmaya çalışan Ottawa
yerelinden bir fanzin. Fanzinin her sayısının ayrı bir
teması oluyor. Defiance Not Compliance [İtaat Değil
İtiraz] Anti-kapitalist Topluluk Eylemi (ACA)
tarafından yayımlanıyor. Yeni sayının teması, 1 Mayıs
münasebetiyle "çalışma/iş" olarak belirlendi. Konumuzla
ilgili olan her türlü makale, özgün sanat çalışması yada
çizimi bekliyoruz. Basmayı istediğimiz bazı makale
önerileri deneyimlerimizi içermekte:
- 'çalışan yoksul' olarak
- EI yada sosyal-yardım/iş-ücreti üzerine
- işyerindeki (cinsiyetçi, ırkçı, homofobik,
sınıfçı, vb.) tacizle
- işyerinizde sendikalaşmaya çalışarak
- emek hareketinde bir kadın, beyaz-olmayan birisi,
göçmen yada yerli halktan birisi olarak
- götlek patronunuzla ilgilenmek
- işyerindeki dümenlerden kaçmak
- öğrenci borç batağında boğulmak
- 2, 3 yada 4 işte birden çalışırken
saatleri ayarlamaya çalışmak
- tam zaman çalışıp okula devam etmek
- işten bir bütün olarak uzak durmak

Son teslim tarihi 24 Nisan'dır. Önerilen maksimum
uzunluk 750 sözcüktür. Makaleleri elektronik yolla
aca@mutualaid.org veya posta yoluyla 2-533 Gilmour
Street, Ottawa ON K1R 5L3 adresine iletin. Materyaller,
ACA'nın ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde ve birlik,
çok seslilik ve genel sunum kalitesi temelinde
seçilecektir. Redaksiyon, mizanpaj ve tasarım,
yapım ve dağıtım yardımı önerilerine de açığız
ve ihtiyaç duymaktayız.

İşin editöryal ve yapım kısmıyla ilgilenmek isteyenler
için, editöryal/yapım grubu son tarihini izleyen hafta
toplanacak (kesin tarih ve yer duyurulacaktır).
Redaksiyon, mizanpaj, fotokopi vb. şeylerle ilgilenen
herkes o toplantıya bekleniyor.

*[Ed./Çev. Notu: Employment Insurance/İş Sigortası (EI)
iş arayan yada vasıflarını arttırmak isteyen işsiz
Kanadalılara geçici mali yardım sağlamaktadır.]

============
Özgün metin:
http://www.ainfos.ca/05/mar/ainfos00506.html
(en) Canada, Ottawa, call out: submissions for zine on 'work' - an
Anti-capitalist Zine


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center