A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) İtalya: FdCA'dan indirilebilir yeni broşürler (en)

From Federazione dei Comunisti Anarchici <internazionale@fdca.it>
Date Wed, 23 Mar 2005 17:27:42 +0100 (CET)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

FdCA'nın İngilizce-dilindeki websitesi, indirip çıktısını alabileceğiniz
PDF formatındaki iki yeni broşürün eklenmesiyle güncellendi.
* SİYASİ ÖRGÜT
FdCA'nın, anarşist komünist siyasi örgütlenme konusundaki temel strateji
belgesi olan bu teorik metin, 1985'teki kuruluş kongremizde benimsendi.
İçindekiler:
- Örgütlenme Sorunu Konusunda Genel Notlar
- Özel Örgüt: Teori & Pratik
- Özel Örgüt: Örgütlenme Teorimizin Tarihsel & Siyasi Kökenleri
- Özel Örgüt: Temel İlkeler
* Militanlar
* Kollektif Sorumluluk
* Örgütlenmenin siyasi birliği (Teori, Temel Strateji, Siyasi Strateji,
Taktikler)
* Üyeliğin federalizmi
- Özel Örgüt & Temel Sapmalar


* ANARŞİST KOMÜNİSTLER & KİTLE ÖRGÜTÜ
Bu ikinci teorik metin, FdCA'nın kitle örgütlenmeleri konusundaki temel
strateji belgesidir, bu da 1985'teki kuruluş kongresinde onaylanmıştır.
İçindekiler:
- Giriş
- Ekonomiciliğe Hayır
- [Geleceğe Yönelik] Tahminlerimiz
- Uzak Durulması Gereken Yanlışlar
- Daha İyi Bir Kavrayışa Doğru
- İnşa Etmemiz Gereken Kesinlikler
- Kitle Örgütlenmelerinin İşlevleri
* Sınıf toplumu içerisinde savunma ve devamlılık
* Sömürüye karşı maddi saldırılar
* Alternatif bir toplum yönetiminin inşası
* Devrimci özgürlükçü bilincin gelişmesi

FEDERAZIONE DEI COMUNISTI ANARCHICI
http://www.fdca.it/fdcaen


============
Özgün metin:
http://www.ainfos.ca/05/mar/ainfos00435.html
(en) Italy: New downloadable pamphlets available from the FdCA - "The
Political Organization", "Anarchist Communists & Mass Organization"


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center