A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Zwitserland, Rebellion31, Irak: Voor de sociale bevrijdingsstrijd! (de)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 23 Mar 2005 07:13:39 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Rebellion 31 is verschenen:
Irak: Voor de sociale bevrijdingsstrijd!
Naar aanleiding van de Anti-WEF-Mobilisering bezint een deel van links
zich op de parolen tegen oorlog en imperialisme, voor zelfbeschikking en
nationale bevrijding van Irak, langs de traditioneel
anti-imperialistische en leninistische thesen, die net als voorheen de
staat als middel tot bevrijding veronderstellen. De censuur over de nu
in Irak plaatsvindende sociale bevrijdingsstrijd is volledig.
Basisverzet, zelforganisatie, directe actie, bevrijding
De verschillende posities die de hoofdtegenstelling zien tussen
enerzijds de nationale bevrijdingsbeweging en anderzijds het
kolonialisme of imperialisme, zijn gevaarlijk en vals. Zulke standpunten
saboteren het sociale verzet met eigen doelen en inzet van handelingen.
Ze maken van de onderdrukte maatschappelijke groepen kanonnenvoer onder
de leiding van de heersende klassen en hun staatsapparaten, die zich in
iedere nationale bevrijdingsstrijd vormen. Sinds decennia kunnen we
waarnemen waar zulke ervaringen toe geleid hebben: nationalistische of
marxistisch-leninistische dictaturen, uitbuitende, totalitaire en
staatskapitalistische regimes.

In Irak voeren nu de proletarische beweging met hun vakbonden en de
werklozen vakbond evenals de vrouwenbeweging met hun radicaal
democratische praktijken een sociale bevrijdingsstrijd. Al deze vormen
van strijd zijn gericht op de opbouw van een socialistische maatschappij
op basis van zelfbestuur, die zich baseert op de macht van de eenvoudige
mensen, de basisdemocratie en de scheiding van godsdienst en
maatschappij evenals individuele en collectieve vrijheid garandeert.

Daar komt bij dat in Irak, een uit verschillende nationale en culturele
gemeenschappen bestaand land, de sociale bevrijdingsstrijd met de
radicaal democratische inzet een beslissende factor tegenover de
chauvinistische, theocratische, seksistische, kortom totalitaire
projecten vormt. De strijd om het zelfbeschikkingsrecht van alle
volkeren en culturele gemeenschappen in Irak heeft de vooruitgang van de
strijd van de vrouwen en van de arbeiders met of zonder werk, de
kritische intellectuelen en alle bevrijdende krachten en inzet nodig.Tegen uitbuiting en heerschappij

Deze sociale bevrijdingsstrijd keert zich vanzelfsprekend tegen het
koloniale project van de VS en hun bondgenoten, respectievelijk het hele
wereldkapitaal, dat van Irak een halfprotectoraat wil maken. De
buitenlandse kapitalisten zijn echter niet de enige vijanden van de
bevolking. Een wezenlijk deel van de burgerij en de staatsbureaucratie
wil meedoen aan de uitbuiting van de irakese arbeiders en de
grondstoffen van het land. Ze stellen zich aan de kant van de bezettende
troepen, om de arbeidersbeweging, de strijd van de vrouwen en de
volksautonomie te verslaan.

Een ander deel van de heersende klasse volgt een concurrerend project:
ze wil de staatsmacht en de economische grondstoffen van het land in de
naam van de nationale onafhankelijkheid of van de opbouw van een
godsdienstige macht veroveren. Deze groepen, die ook uit de burgerij en
de staatsbureaucratie uit de voormalige Baath partij voortkomen, streven
met de diverse politiek-militaire apparaten van de fundamentalistisch
godsdienstige krachten een extreem rechts project.

Daarover zwijgen betekent dat men in de naam van de
anti-imperialistische strijd het oprukken van krachten accepteert of
eist, waarvoor geldt dat ze met de zelfde vastbeslotenheid strijden als
de anglo-amerikaanse bezetters en hun lokale burgerlijke handlangers.

Wij staan aan de kant van degenen die in Irak de zelfverdediging tegen
zowel de bezettende troepen als ook tegen de fundamentalistische
milities organiseren. Degenen die met de basisvakbonden, de werklozen
vakbond en de vrouwen organisaties een bevrijdende politiek en een
revolutionair proces van maatschappelijke omwenteling stimuleren. Het
gaat er om met gelijke vastbeslotenheid tegen iedere uitbuiting en
heerschappij, ieder dictatoriaal of totalitair machtsproject – ongeacht
of ze stammen van het geglobaliseerde kapitalisme of van een of ander
deel van de irakese heersende klasse – te strijden.

De hoofdtegenstelling is niet tussen het imperialisme en nationale
bevrijding, maar tussen kapitalistisch-statelijke uitbuiting en
heerschappij enerzijds, en sociale bevrijding anderzijds.

http://rebellion.ch
================================
Orig:
http://www.ainfos.ca/05/feb/ainfos00208.html
(de) Schweiz, Rebellion31, Irak: Für den sozialen Befreiungskampf!


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center