A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Mexico, Oaxaca, Nog een artikel over CONSEJO INDIGENA POPULAR DE OAXACA Ricardo Flores Magon (CIPO-RFM) HARDNEKKIGE VIJANDEN VAN ONRECHTVAARDIGHEID (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Tue, 22 Mar 2005 10:15:32 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

“De solidariteit tegenover anderen is onze eigen verdediging.” Praxedis G. Guerrero, Puntos Rojos (1906)
De Consejo Indigena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magon” (CIPO-RFM)
is het huis van da armen die strijden tegen onrechtvaardigheid. We zijn
een organisatie van gemeenschappen die geweldloos verzet gebruiken. Onze
kracht ligt in het helpen van elkaar, en in onze onafhankelijkheid van
alle politieke partijen, legaal of geheim, en van al de instituties en
organisaties van de regering. De activiteiten van CIPO-RFM zijn het
resultaat van overeenkomsten die tijdens bijeenkomsten zijn bereikt, en
dus delen we de successen en mislukkingen. CIPO vertegenwoordigt op dit
moment 24 gemeenschappen van Chatin, Mixtec, Chinantec, Cuicatec,
Zapotec, Mixe, Triqui, zwarte of half-kaste dorpen. Ons huis staat open
voor allen.

DE MAGONISTISCHE DROOM

“De strijd voor vrijheid heeft ook haar minnaars.”

Praxedis G. Guerrero, Puntos Rojos (1906)

Onze missie is het opnieuw opbouwen van – en vrije associatie van onze
dorpen, om autonomie en directe actie uit te oefenen op het
magonistische pad:

-Om de dorpen en arbeiders te helpen zichzelf vrij te organiseren, niet
noodzakelijkerwijs binnen de CIPO-RFM.

-Om onze mensenrechten, territoriale rechten, economische rechten,
sociale rechten, politieke rechten en culturele rechten, als
gemeenschappen en als individuen te bevorderen en te verdedigen.

-Om de gemeenschappen, organisaties, autoriteiten en individuen,
inheemse mensen of niet, te adviseren en te helpen, als ze vragen om
onze steun in hun strijd.

-Om duurzame projecten (produktie, dienstverlening, commercialisering
enz.) die een volledige ontwikkeling van de inheemse gemeenschappen, het
veilig stellen van de ecosystemen en het respecteren van de mensen
mogelijk maken aan te moedigen.

-Om de actie en strijd van de gemeenschappen te onderzoeken,
documenteren, analyseren en verspreiden.

-Om ons in te zetten voor de verdediging en de bescherming van ons
milieu en territorium, evenals het herwaarderen van de wereldvisie van
onze gemeenschappen.

-Om methodes van alternatieve communicatie: radio, televisie, pers,
internet enz. te ontwikkelen.

-Om concrete acties in praktijk te brengen om authentiek respect voor
diversiteit, en voor de rechten van vrouwen en kinderen te bereiken.

ZONDER DE VRIENDELIJKHEID TE VERLIEZEN

“Er is geen noodzaak om te haten om voor vrijheid te strijden. Zonder
haat kan men tunnels bouwen, dijken op rivieren aanleggen, zonder haat
kan men de grond openen om graan te zaaien, zonder haat kan despotisme
worden afgeschaft. Rebellie omvat niet brutaliteit.”

Praxedis G. Guerrero, Puntos Rojos (1907)

We kozen de naam Ricardo Flores Magon omdat hij libertair, inheems was
en hoewel hij werd geboren in Oaxaca, waren zijn hart, gedachten en werk
voor de vrijheid van alle mensen.

Het volgen van zijn principes betekent het strijden zonder te streven
naar materiële rijkdom of enig persoonlijk voordeel, het strijden om het
egoisme, leiders en leugens uit te wissen, en leven zonder het streven
naar macht of het opleggen van macht aan iemand. We hebben als basis
principes wederzijdse hulp, solidariteit, geweldloze directe actie,
autonomie en zelfbestuur als de weg naar vrijheid.

De leden van CIPO-RFM worden ook Magonisten genoemd omdat het Magonisme
de manier is waarop we willen strijden.

EEN VERHAAL VAN VELE VERHALEN

“Terwijl zij dollars telden besteedde ik mijn tijd aan het tellen van
sterren. Ik wilde een mens maken uit ieder menselijk dier, terwijl zij,
meer praktisch, een dier maakten van ieder mens, en zichzelf herders
maakten. Echter, ik geef er de voorkeur aan een dromer in plaats van een
praktische man te zijn.”

Ricardo Flores Magon, Epistolario Revolucionario e intimo (1920)

CIPO-RFM is het gevolg van een lang pad van organisatie en strijd in de
gemeenschappen die in de jaren tachtig begon. Ieder van ons deed mee,
met verschillende ambities en methoden, tegen de zelfde vijand.

We hebben onbegrip en verdeeldheid doorstaan, en hebben veel fouten
gemaakt voordat we werden wat we zijn: een organisatie in permanente
evolutie.

Ons bestaan is moeilijk geweest: mensen zijn ontvoerd, vermoord,
gevangen gezet en gemarteld; ons ongeluk en onze mislukkingen hebben ons
er toe geleid een cooperatie op te zetten waarin iedereen welkom is om
te wonen en aan onze strijd mee te doen.

Inleiding:

De Consejo Indigena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magon” (CIPO-RFM)
is een organisatie van inheemse gemeenschappen die elkaar steunen en
onafhankelijk van alle politieke partijen en van alle
overheidsinstituties werken. CIPO-RFM heeft een huis in Oaxaca waar
iedereen die met ons mee wil doen in onze geweldloze strijd welkom is.
Je kunt meedoen als een internationale mensenrechten waarnemer of in de
projecten die in onze gemeenschappen zijn ontwikkeld.

INHEEMSE VOLKEREN

Mexico is gevormd door een diversiteit van volkeren en culturen die
altijd verschilden van de rest van de nationale maatschappij. Eigenlijk
zijn er 59 verschillende volkeren die meer dan 10 miljoen inwoners van
Mexico vormen. De inheemse volkeren die leven in de staat Oaxaca maken
70% uit van de bevolking in deze staat die in het zuiden van Mexico is
gelegen.

DE WAARDE VAN DEZE CULTUREN

Door onze culturen hebben we waarden zoals respect voor de natuur en het
menselijk leven ontdekt, door onze tradities en gewoonten zijn we in
staat geweest deze waarden in praktijk te brengen en niet zoals
regeringen en politieke partijen alleen maar te praten over respect,
rechtvaardigheid, eerlijkheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit en
wederzijdse samenwerking.

De cultuur van onze volkeren manifesteert zich in hun inzicht over de
wereld, hun taal, hun kleding, medicijnen, gastronomie, muziek, dansen,
manier van organiseren en onze eigen methode om onze autoriteiten te
kiezen door de volksvergadering, dit vertegenwoordigt een zuil van het
leven om de slachting en verdeeldheid die door de politieke partijen
worden veroorzaakt tegen te gaan. De ‘tequio’ is de gemeenschapsarbeid
die ons in staat stelt in verband te staan met ons moederland en de
natuur, het wordt vrijwillig gedaan en helpt bij het ontwikkelen van
onze gemeenschap.

TASTBARE EN INSTRUMENTELE WAARDEN

We zouden enkele van de waarden die worden gevonden in de tradities en
gewoonten van deze volkeren in twee categorieën kunnen verdelen:
tastbaar en instrumenteel; tastbare waarden zoals respect, vrijheid,
eerlijkheid. Instrumentele waarden zoals manieren van werken, zoals in
het geval van de tequio, de methode om autoriteiten te kiezen, manieren
om te organiseren als een gemeenschap, vieringen, enz.

CULTUUR EN HET KAPITALISTISCHE SYSTEEM

Tijdens de hele geschiedenis hebben politieke partijen, regeringen en
grote bedrijven een minachting voor onze culturen getoond; onze manier
van leven en in plaats van te helpen deze te behouden en te versterken
hebben ze geprobeerd de rijkdom die onze culturen bevat te vernietigen.
We hebben een diep respect voor ons land, door middel van een van onze
riten vragen we de natuur toestemming een huis te bouwen of het land te
bezaaien. Ze komen zonder respect in het land, de staten en de mega
projecten van buitenlandse bedrijven in onze gemeenschappen die onze
bossen vernietigen, hydroelectrische bedrijven die onze rivieren overnemen.

Ten aanzien van onze manier van organiseren hebben opeenvolgende
regeringen geprobeerd ons door middel van politieke partijen te
verdelen, probeerden ze onze vergaderingen te vernietigen, onze tequio
en het sociaal voordeel dat het voor onze gemeenschap vertegenwoordigt,
met geld hebben ze mensen omgekocht om ze te helpen de organisatie die
we in de geschiedenis hebben gehad te ontmantelen en onze cultuur om te
zetten in zaken voor onze regeringen, gecommercialiseerd door
gebeurtenissen zoals “La Guelaguetza” in Oaxaca. De gebeurtenis
verzamelt alle aspecten van de inheemse cultuur: muziek, dans, kleding,
gastronomie, de naam betekent in het inheems “Wederzijdse Hulp”, zo ver
van de werkelijkheid dat de enigen die toegang hebben tot deze
festiviteiten de toeristen en de lokale rijken zijn, terwijl de regering
de winst binnen haalt en niet eens een cent stuurt naar de werkelijke
eigenaren van de cultuur die de gebeurtenis vertegenwoordigt.

Onze regeringen “prostitueren” onze Inheemse Cultuur, voor ons is dit
onaanvaardbaar, het commercialiseren is een manier om haar
oorspronkelijke waarde te beperken, onze cultuur is deel van ons leven
als inheemsen, we verliezen onze waardigheid als ze onze cultuur verkopen.

DE VERDEDIGING VAN DE INHEEMSE CULTUUR

Vanwege dit alles besloten we ons te organiseren om te verdedigen wat er
over is, te protesteren tegen het overheidsbeleid tegenover ons volk,
tegen een regering die ons houdt als een toeristische attractie als het
hen uit komt en iedere zes jaar als er verkiezingen zijn aan ons denkt.

Op 17 november 1997 vormden we het Inheemse Volks Comitee van
Oaxaca-Ricardo Flores Magon (CIPO-RFM). Het begon als een groep die werd
gevormd door verschillende organisaties, in 1998 gingen sommigen weg en
in 2000 was het geworden wat het nu is. CIPO-RFM begon binnen de
gemeenschappen te werken. Door middel van geweldloze strijd eisen we ons
recht als volk, onze autonomie, erkenning van onze grondgebieden,
erkenning van onze eigen wetten, we eisen elektriciteit,
gezondheidscentra, fatsoenlijke huisvesting, scholen, het recht om
betrokken te zijn bij besluiten die ons aangaan. We eisen te worden
behandeld met waardigheid als mensen en niet als beesten.

REPRESSIE ZAKEN

Vanwege het stellen van deze eisen worden we onderdrukt, ontvoerd,
gemarteld en vermoord door paramilitaire groepen die worden gefinancierd
door de regering. Dat gold voor het geval van Santa Maria Yaviche, waar
op 16 oktober 2003 leden van CROCUT onder het commando van hun leider
Cesar Toimil Roberts en Jacobo Chavez een vergadering verstoorden,
waarbij ze gewapend waren met knuppels, machetes en geweren, met de
bedoeling de mensen te vermoorden. Als gevolg van dit bloedbad raakten
negen kameraden ernstig gewond en Bartolome Chavez Salas verloor zijn
leven, hij had verschillende kogelwonden en verwondingen door machetes
aan het hoofd en nek, die hem bijna in tweeën sneden.

Eusebio Aparicio Garcia, van de gemeenschap van Lagunilla Yonosotu
Oaxaca, werd op 24 februari 2004 vermoord, en Pedro Cruz Salazar uit
Yucunicuca Oaxaca werd op 13 juli van het zelfde jaar vermoord door een
paramilitaire groep uit Santa Lucia MonteVerde.

We hebben over deze gebeurtenissen bericht, maar tot nu toe hebben we
geen reactie gehad; integendeel, de mensen die verantwoordelijk waren
voor deze moorden zijn nog steeds vrij en als we demonstreren om
gerechtigheid te eisen lijden we onder meer repressie. Op 14 september
vorig jaar werden we om zes uur in de ochtend door een sterke macht van
meer dan 100 politieagenten uit de verschillende politie eenheden van de
overheid ontruimd van ons protestkamp. Deze actie werd geleid door de
secretaris van het ministerie voor openbare bescherming, José Manuel
Veras Salinas, en de president van het Mensenrechten Comitee, Sergio
Segrestes Rios. Tijdens deze gewelddadige daad arresteerden ze 14
kameraden, waaronder drie minderjarigen, twee meisjes en een jongen.

Tot nu toe hebben we 10 kameraden bevrijd met de hulp van iedereen in de
gemeenschappen, die alles verkochten om te betalen voor de borgsommen
van 4500 euro’s voor ieder van hen. We ontvingen ook steun uit sommige
landen hier in Europa.

Op 22 december werden we opnieuw ontruimd, deze keer met een bevel van
de nieuwe gouverneur van de staat, Ulises Ruiz Ortiz. Meer dan 150
politieagenten vielen ouders, kinderen en kameraden die het protestkamp
ondersteunden, het kamp tegenover het regeringspaleis aan.

Nu proberen ze ons te ontruimen uit het gebouw dat CIPO heeft in de stad
Oaxaca.
Vanwege al het bovenstaande eisen we:

a)Dat mensen van de Mexicaanse staat medewerking en uitvoering eisen van
de aanbevelingen, preventieve maatregelen en internationale normen van
mensenrechten voor gevallen zoals die van ons, in het bijzonder
medewerking aan de preventieve maatregelen die zijn opgesteld door het
Interamerikaanse Comitee voor Mensenrechten, ten dienste van het leven
van de kameraad Raul Gatica Bautista, en dit controleren.

b)Internationale samenwerking stimuleren en het nationale budget
bestemmen voor vredesprojecten, sociale ontwikkeling en gerechtigheid en
tegen het versterken van de repressieve machten.

c)Het inzetten voor de onmiddellijke vrijlating van onze broeders en
zusters, inheemsen die sinds 14 september 2004 gevangen worden gehouden
in de gevangenissen van Ixcotel, Etla en Miahuatlan; Dolores Villalobos
Cuamatzi, Magarita Garcia Garcia, Jose Cruz Cruz en Habacuc Cruz Cruz,
en het intrekken van de aanklachten tegen degenen die op borgtocht vrij
zijn.

d)Het ontmantelen van paramilitaire groepen in Oaxaca en de rest van
Mexico, bestraffing van CROCUT leden (Cesar Toimil en Jacobo Chavez),
die op 16 oktober 2003 Bartolome Salas vermoordden en in Sta. Maria
Yaviche 9 mannen en vrouwen neerschoten. Ook voor de groep Antorcha
Campesina die op 11 augustus 2002 2 kinderen vermoordden en 34 vrouwen
verwondden in de plaats Iyusion San Isidro Aloapan.

e)De vervolging in de rechtbank van degenen die de daden van repressie
tegen ons, waardoor onze basis mensenrechten werden geschonden, planden,
organiseerden, opdracht hiervoor gaven en dit uitvoerden.

f)Het bestuur van Oaxaca opdracht geven om in dialoog te treden voor de
oplossing van conflicten tussen het bestuur van Oaxaca en de CIPO-RFM.
Om dit klimaat van repressie en mensenrechtenschendingen tegen
individuen en collectieven van de inheemse volkeren en gemeenschappen te
beëindigen en tegemoet te komen aan onze redelijke eisen.


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center