A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Frankrijk, Rebellion #32 – Internationale Vrouwen Dag op 8 maart (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 13 Mar 2005 18:26:56 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

De Internationale Vrouwen Dag op 8 maart is te herleiden op een staking
voor betere arbeidsvoorwaarden en levensvoorwaarden van vrouwelijke
textielarbeiders uit de VS. Volgens sommige bronnen herinnert 8 maart
aan het lot van 146 vrouwelijke arbeiders die stierven bij de Triangle
Shirtwaist brand doordat ze door de bazen waren opgesloten. In 1909
organiseerden Noord Amerikaanse socialisten de eerste nationale dag ter
ere van de strijd van vrouwen. In 1911 vond de eerste internationale dag
plaats in Denemarken, Duitsland, Zwitserland en de VS. Een traditie werd
begonnen om wettelijke rechten voor vrouwen op te eisen en uit te
breiden, zelfs in de meest achterlijke en reactionaire delen van de wereld.

Ook in Zwitserland was 8 maart traditioneel een dag van nationale
demonstraties door vrouwen. Wat gebeurde er met die dag van strijd en
verzet?

8 maart is meer en meer beperkt tot een eenvoudige dag van herinnering
aan strijd uit het verleden. Wat discussies over vrouwenkwesties worden
gehouden, of wat feesten door en voor vrouwen, maar strijd komt er niet
meer aan te pas. De hoop die tijdens de vrouwenstaking van 14 juni 1994
ontstond is al lang ingestort.

Echter, de vrouwenstrijd is nog steeds meer nodig dan ooit. Dat de
laatste Zwitserse stad uiteindelijk is gedwongen vrouwen het recht om te
stemmen toe te staan betekent niet dat dingen zijn veranderd voor
vrouwen, in een maatschappij die nog steeds wordt overheerst door
mannen. Tijdens dit neo-liberale offensief, waarin de economie de
politieke prioriteiten bepaalt en de sociale infrastructuur onder druk
staat, worden vrouwen als eersten en het hardste getroffen. Banen
discriminatie garandeert dat vrouwen minder verdienen dan hun mannelijke
collega arbeiders en dat de meerderheid van hun onbetaalde/onderbetaalde
arbeid zal voortduren (huiswerk, onderwijs, verpleging etc.).

Neo-liberalisme en conservatieve aanvallen stellen ter discussie hoeveel
we in de vrouwen beweging echt hebben gewonnen. Conservatieve waarden
herrijzen, en de vrijheden die al door vrouwen zijn bereikt zijn nog
steeds niet veilig. Op de banenmarkt worden vrouwen nog steeds als
laatsten ingehuurd en als eersten ontslagen, en conservatieve waarden
zouden ze terug sturen om het koken te doen.

Verder worden hele soorten werk “gefeminiseerd”, zodat vrouwen daar de
overgrote meerderheid van loonarbeiders zijn, waardoor de lonen omlaag
gaan en de arbeidsomstandigheden verslechteren. In de maatschappij van
nu worden vrouwen dubbel gediscrimineerd – als vrouwen en als arbeiders.
Het feit dat sommige vrouwen machtsposities (management of politieke
posities) bereiken verandert niets aan de situatie van vrouwen als
geheel. Integendeel, deze “succesvolle” vrouwen worden gebruikt als
alibi’s voor “gelijke mogelijkheden.” De strijd van vrouwen is meer dan
ooit nodig. Sociale gelijkheid is onmogelijk zonder gelijkheid tussen
vrouwen en mannen. Een geëmancipeerde maatschappij kan alleen gebaseerd
zijn op de bevrijding van vrouwen. Vanuit dit gezichtspunt is de
bevrijding van vrouwen in het hoogste belang van mannen.

De strijd van vrouwen is niet alleen beperkt tot 8 maart en 14 juni. Het
gaat iedere dag door, in veel verschillende vormen van strijd, politieke
organisaties en autonome projecten. Politiek gezien kan er niet een
thematische keuze worden gemaakt tussen de vrouwenstrijd en andere
vormen van strijd. De vrouwenstijd beinvloedt alle andere vormen van
strijd en moet met hen worden verwoven om werkelijke sociale verandering
mogelijk te maken. De strijd voor bevrijding van vrouwen is een strijd
voor de bevrijding van allen! Niemand kan vrij zijn zo lang ergens
onderdrukking bestaat.

Tekst uit Rebellion #32
Blad van de Libertair Socialistische Organisatie
Origineel: Journée de lutte des femmes
http://www.ainfos.ca/fr/ainfos05096.html
Vertaald uit het frans door SonofTomJoad, Ottawa, Ontario, Canada.


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center