A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Küreselleşen Sivil Toplum Kuruluşları

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 11 Mar 2005 22:29:04 +0100 (CET)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

"Profesyonelleşen, kurumsallaşan yapılar ‘resmi daire’ görünümüne daha çok
yaklaşırken, uzmanlık, hiyerarşi ve otorite boy veriyor; gönüllülük,
kitleselleşme, eşit katılım, konsensüs gibi ilkeler ise giderek rafa
kalkıyor."
Oğuz Sönmez
Geçmişten bugüne STK’lar(Sivil Toplum Kuruluşları), resmi/yönetim ile
çeşitli ilişki/uzaklık ölçüsünde varolmuşlardır. Bir kısmı; yönetimin resmi
olarak yapmayı tercih etmediği işlerin sivil görüntü içinde yapılmasını
direk ya da dolaylı biçimlerle sürdürmeyi, diğer bir kısmı da; toplumun
içinde, yönetime karşı muhalif duruşun çeşitli biçimleriyle varolmayı esas
almışlardır.

Bugün ise; küreselleşme dediğimiz, kapitalist-egemenlik sisteminin yeni
biçiminde, stk’ların rolleri ve önemleri geçmişe göre daha farklılaşmış ve
ön plana çıkmış durumdadır.

Öyleki; geçmişin iki kutuplu dünyasının sosyalist kampına bağlı
ülkelerinden, kapitalist sistem içinde olmalarına rağmen, süregiden çatışma
ortamından bir türlü kurtulamamış, askeri-sivil diktalarla yönetilen ve
istakrarsız yapılarından dolayı küresel sermayenin yatırım yapmakta
zorlandığı ülkelere (örneğin Türkiye’de bu konumdadır ve yabancı sermayeyi
çekebilmede dünyada sondan 7. sıradadır) ve geçmişte kendilerine ‘üçüncü
dünyacı’, ‘bağlantısızlar’ adını veren ülkelerine kadar, bütün bu ülkelerde
bir biçimiyle küresel kapitalist sisteme entegrasyon çalışması-çatışması
yürütülmektedir.

İşte bu sürecin önemli bir ayağı da ‘katılımcı-demokrasi’nin hayata
geçirilmesi çalışmalarıdır. Bunun için siyasi partiler, seçim sistemi,
eğitim, kadınların toplumsal yaşama kazandırılması, insan haklarının
geliştirilmesi vb gibi konular esas olarak ele alınmaktadır. Öyleki bu
çalışmalara ayrılan paranın silaha harcanandan daha fazla olduğu bile ifade
edilmektedir.

Başlangıçta, MDD (Militarist Derin Devlet) tarafından da bu durum kavranmış,
MGK genel Sekreterliği içindeki Psikololojik Harekat Merkezince ve sivil
toplumun militarizasyonunda önemli bir işleve sahip olan Harp
Akademileri’ndeki eğitim süreciyle değerlendirilerek, halen ulusal ölçekte
önemli işlevlere sahip olan Akut, Tema, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği,
Toplum Gönüllüleri Vakfı vb kurumlar, yönetimin ‘sivil’ uzantılarına
dönüştürülüp kullanılır olmuşlardır. .

‘Akut’un lideri’ N.Mahruki’nin, Milli Güvenlik Akademisi’ndeki eğitimi
sırasında sakallarını kesmek durumunda kalışı, ‘Erezyon Dede’ Hayrettin
Karaca’nın ‘ulusalcı’ olduğu, Ecevit’in giderayak sırf yasallık kazandırmak
için oluşturup, MGK Genel Sekreterliğine bağladığı ‘Sivil Toplum Örgütlerini
Geliştirme Kurulu’ basına da yansıyan örneklerdir.

Mızrağı çuvala sığdırmaya çalışan bu tavır, yaşanan AB süreciyle
geliştirilmekte olan ‘sivil’leştirme çabalarının karşısında, gerçek yüzünü
gizleyemeyerek çözülme sürecine girmiştir.

Ancak bir diğer boyut ise gelişimini tam sürat sürdürmektedir. Bunları bir
yanıyla ‘proje örgütleri’, bir başka yönüyle ‘profesyonel stkcılar’ vb
görünümleriyle görmekteyiz.

Öyleki; çok ‘saygın’ bir stk’nın, insan haklarını geliştirme projesini,
resmi ve ‘gayrı-resmi’! örgüt ve milyon dolarlık kaynaklarla sürdürmekte
olduğunu, bir başka ‘saygın’ stk’nın da, adeta bir şirket gibi
yöneltildiğini, ilanla ‘profesyonel aktivist’ aradığını görüyoruz. Artık,
resmi kurumlarda, ‘resmi görünümlü’ stk’cılar daha fazla görünür oluyorlar.
‘Uygun’ bir proje hazırlayanlar artık çok kolayca bir dernek ya da bir yayın
faaliyetine başlayabiliyorlar.

Profesyonelleşen, kurumsallaşan yapılar ‘resmi daire’ görünümüne daha çok
yaklaşırken, uzmanlık, hiyerarşi ve otorite boy veriyor; gönüllülük,
kitleselleşme, eşit katılım, konsensüs gibi ilkeler ise giderek rafa
kalkıyor.

Burada uzun uzun araç-amaç ilişkisini tartışmak gerekmiyor. Önemli olan;
amaç kadar araçların da tartışılmasına açık olmak. İşte antimilitarizm
burada durmaya devam ediyor ve umarım devam da eder.

05.03.2005
oguz@savaskarsitlari.org

Not: Bu yazı Ülkede Özgür Gündem Gazetesi'nde 11.03.2005 günü 'Küreselleşen
Sivil Toplum Kuruluşları' başlığıyla yayınlanmıştır.*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center