A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Anarşi ve Cinsiyet Sorunu / Emma Goldman [Anarşist Bakış'tan]

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Thu, 10 Mar 2005 11:34:42 +0100 (CET)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

ANARŞİ VE CİNSİYET SORUNU / Emma Goldman, 1896
Kuvveti ve kasları solgun, çelimsiz zengin bebeler tarafından oldukça
beğenilen, ancak emeği açlık kurdunu kapısından uzak tutmaya ancak yeten
işçi sınıfı erkekleri, onlara sabahtan akşama kadar kölelik yapmak ve
harcamaları düşük tutmak üzere her türlü çabayı sarf etmek zorunda kalan
eşlere veya ev-hizmetçilerine sahip olmak için evlenirler yalnızca.
[Kadının] kocasının acınacak ücretinin ikisinin de yaşamını sürdürmesini
sağlamak için devamlı çaba sarfetmekten sinirleri o kadar gerilir ki,
giderek asabi hale gelir ve --yazık ki kısa zamanda umut ve planlarının kül
olup uçtuğu sonucuna ulaşacak ve evliliğin gerçekten de başarısız olduğunu
düşünmeye başlayacak olan-- lordunun ve efendisinin sevgi talebini yerine
getirmekte artık başarılı olamaz.

ZİNCİRLER GİDEREK AĞIRLAŞIR

Harcamalar azalmak yerine çoğaldıkça, evliliğinde çok az kuvveti olan,
benzer şekilde kendini ihanete uğramış hisseden eş bu kuvvetinin tümünü de
yitirir, ve devamlı açlık sıkıntısı ve korkusu, güzelliğini evliliğinin
ardından kısa zaman içinde tüketir. Giderek ümitsizleşir, ev işlerini ihmal
etmeye başlar; ve kendisiyle kocası arasında, onlara yaşamlarındaki keder ve
yoksullukları göğüsleme kuvveti verecek hiçbir sevgi ve sempati bağı da
olmadığı için, birbirlerine daha da sıkıca kenetlenmek yerine birbirlerine
giderek daha fazla yabancılaşırlar ve hatalarına karşı giderek daha
tahammülsüz olurlar.

Milyonerlerin yaptığı gibi klübe gidemeyen erkek meyhaneye gider, ve
kederini bira veya viski bardaklarında boğmaya çalışır. İhmal edilişini bir
sevgilinin kollarında unutmaya çalışamayacak kadar onurlu ve herhangi bir
meşru eğlence ve uğraştan faydalanmak için fazlasıyla yoksul olan erkeğin
kederinin talihsiz ortağı ise, ev diye adlandırdığı sefil ve derme çatma
yerin içine sıkışıp kalır, ve kendini bu zavallı adamın eşi yapan ahmaklığa
kötü kötü lanet eder.
Ancak onların birbirlerinden ayrılmalarının hiçbir yolu yoktur.

ANCAK ONU TAŞIMAK ZORUNDADIRLAR

Ancak kanun ve Kilise tarafından boyunlarına vurulan zincir ne kadar
canlarını yakarsa yaksın, bu iki kişi onun kırılmasına müsade etmedikçe
kırılamaz.

Yasanın onlara özgürlük bahşedecek kadar merhametli olması için, özel
yaşamlarının tüm detayları gözler önüne serilmelidir. Kadın, kamuoyunda
ayıplanır ve tüm yaşamı alt üst olur. Bu utancın korkusu, kendisini ve
pekçok kızkardeşini ezen insafsız sisteme karşı tek bir protestoya dahi
girişmeksizin, onun evlilik yaşamının ağır yükü altında ezilmesine yol açar.

Zengin olan skandaldan sakınmak için buna katlanır --fakir ise çocukları
uğruna ve kamu oyunun korkusuyla. Onların yaşamları ikiyüzlülük ve yalanın
uzun bir sürekliliğidir.

Cinselliğini satan bir kadın onu satın alan adamları terk etme özgürlüğüne
her zaman sahipken, "namuslu eş" ise onun canını yakan birlikten
[evlilikten] kendisini kurtaramaz.

Kilise ya da toplum öyle kabul etsin ya da etmesin, aşkla kutsanmamış, doğal
olmayan tüm birlikler fahişeliktir. Bu gibi birliklerin toplumun ahlakını ve
sağlığını azaltmaktan başka bir yanı olamaz.

SUÇLU SİSTEMDİR

Kadınları kadınlıklarını ve bağımsızlıklarını en yüksek fiyat teklif eden
alıcıya satmaya zorlayan sistem, az sayıdaki kişiye arkadaşları [aynı
toplumun üyeleri olan kişiler] tarafından üretilen refahla yaşama hakkı
sunan sistemin bir dalıdır. Emeklerinin meyveleri, refahın satın alabileceği
her türlü lüksün içinde yüzen bir avuç aylak vampir tarafından emilirken,
[toplumun] yüzde 99'u ise ruh ve bedenlerini ancak birarada tutacak kadar
[bir şey için] sabahtan akşama kadar güç koşullarda çalışmak ve kölelik
yapmak zorundadır.

Bir anlığına yirminci yüzyıl toplumsal sisteminin şu iki resmine bakın.

Pahalı iç döşemeleri fakir erkek ve kadınların rahat koşullarda yaşamasını
sağlayabilecek o muhteşem saraylara, refah sahiplerinin evlerine bir bakın.
Refah içindekilerin oğullarının ve kızlarının akşam yemeği partilerine bir
bakın; tek bir tanesi suyla kuru ekmeğe talim eden açlık içindeki yüzlerceyi
doyuracak olan bunlar lükstür. Günlerini kendi kendilerini tatmin etmeye
yarayan yeni uğraşlar --tiyatrolar, balolar, konserler, yatçılık, süs ve
gösteriş ile sefahat için delicesine bir arayışla dünyanın bir yerinden
başka bir yerine koşuşturma-- icat etmekle geçiren o moda düşkünlerine bir
bakın.

ÖTEKİ RESİM

Hiçkimsenin sevgi dolu bir tek sözcük ve şefkat dolu bir ilgi sarfetmediği
çocukları çıplak ve aç bir şekilde sokaklarda koşuşturan, cehalet ve
hurafelerle büyüyen, doğdukları güne lanet yağdıran; asla bir parça temiz
hava dahi soluyamadıkları karanlık, rutubetli bodrumlarda [hayvan sürüsü
gibi] kümelenen, yırtık pırtık elbiseler giyinen, sefaletin tüm yükünü
beşikten mezara sırtında taşıyanlara bir bakın.

Siz ahlakçılar, siz hayırseverler, bu iki resmin ürkütücü karşıtlığına bir
bakın ve bana bunun suçlusunun kim olduğunu söyleyin! Yasal yollarla veya
başka şekillerde fahişelik yapmaya itilenler mi, yoksa kurbanlarını böylesi
bir ahlaki bozulmaya itenler mi?

Sebep fahişelikte değil, toplumun kendisindedir; özel mülkiyetin
eşitsizliği[ne dayanan] sistemde, Devlet ve Kilise'dedir. Suçsuz kadınların
ve çaresiz çocukların soyulmasını, katledilmesini ve onlara şiddet
uygulanmasını yasallaştıran bu sistemdedir.

KÖTÜLÜĞÜN TEDAVİSİ

Bu canavar yok edilmedikçe, Senato'da, tüm kamu dairelerinde, zenginlerin
evlerinde olduğu gibi keza yoksulların sefil barakalarında da var olan bu
hastalıktan kurtulamayız. İnsanoğlu kendi kuvvetinin ve yeteneklerinin
bilincine ulaşmalıdır; daha yeni bir yaşam, daha iyi ve onurlu bir yaşam
başlatmak için onların özgür olması gereklidir.

Fahişelik, Saygıdeğer Dr. Parkhurst ve diğer reformcuların kullandıkları
araçlarla önlenemez. [Fahişelik] onu besleyen sistem var oldukça sürecektir.

Tüm bu reformcular çabalarını, her türlü suçun babası olan sistemi yıkmak
için mücadele edenlerinkiyle birleştirdikleri ve tam bir eşitliğe dayanan
bir [sistem] --her bir üyesine, erkeğe, kadına ve çocuğa emeğinin ürününün
tamamını veren, doğanın hediyelerinden faydalanmakta ve en yüksek bilgiye
erişmekte tamamıyle eşit haklar sunan bir sistem-- inşa ettiklerinde,
kadınlar kendi başlarına var olabilecek [ing. self-supporting] ve bağımsız
olacaklardır. Erkek artık sağlıksız, doğal olmayan tutkulara ve kötü huylara
sahip olmazken, kadının sağlığı da artık bitip tükenmeyen zorlu çalışma ve
kölelikle ezilmeyecek, o artık erkeğin kurbanı olmayacaktır.

ANARŞİSTİN HAYALİ

Her biri, fiziki kuvvet ve karşısındakine ahlaki güvenle evlilik haline
girecektir. Her biri diğerini sevecek ve saygı gösterecektir; ve sadece
kendi refahları için değil, kendilerini mutlu edecek işlere yardım
edecektir; aynı zamanda insanlığın evrensel mutluluğunu arzu edeceklerdir.
Bu tip [bir] birliğin ürünü zihinsel ve bedeni olarak güçlü ve sağlıklı
olacaktır; ebeveynlerini onurlandıracak ve saygı göstereceklerdir; bunu
görevleri olduğu için değil, ebeveynleri bunu hak ettiği için yapacaklardır.
Onlar bütün bir topluluk tarafından eğtilecek ve bakılacaklardır, ve kendi
isteklerinin peşinden gitmekte serbest olacaklardır; ve onlara dalkavukluğu
ve kendi arkadaşlarını [toplum üyelerini] soyma temel sanatını öğretmenin
gereği kalmayacaktır. Onların yaşamdaki amacı kardeşleri üzerinde iktidar
kurmak değil, topluluğun her üyesinin saygı ve takdirini kazanmak olacaktır.

ANARŞİST BOŞANMA

Erkek ve kadın arasındaki birliğin onlar için tatminkar ve hoş olmadığı
ortaya çıkarsa, sessizce ve arkadaşça ayrılacaklar ve sevimsiz bir birliği
devam ettirerek evliliğin pekçok ilişkisini bayağılaştırmayacaklardır.

Günün reformistleri eğer kurbanlara eziyet etmek yerine, çabalarını sebebi
ortadan kaldırmak için birleştirirlerse, fahişelik artık insanlığın yüz
karası olmayacaktır.

Bir sınıfı baskı altına almak ve bir diğerini ise korumak ahmaklıktan daha
kötü bir şeydir. Bu bir suçtur. Siz ahlak sahibi erkek ve kadınlar,
başlarınızı öte tarafa çevirmeyin.

Önyargılarınızın sizi etki altına almasına izin vermeyin: soruna önyargısız
bir açıdan bakın.

Kuvvetinizi heba etmek yerine, el ele verin ve bu bozuk, hastalıklı sistemin
yıkılmasına yardım edin.

Eğer evlilik yaşamı onurunuzu ve kendinize saygınızı çalmadıysa, eğer
çocuklarım dediklerinizi seviyorsanız, onlar için olduğu kadar kendiniz için
de kurtuluşu hedeflemeli ve özgürlüğü kurmalısınız. O zaman, ancak bundan
[bu gerçekleştikten] sonra evlilik kurumunun [ing. matrimony] kötülükleri
son bulacaktır.

Çeviri: Anarşist Bakış
Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, [...]
ile gösterilmiştir.

http://uk.geocities.com/anarsistbakis/makaleler/goldman-anarsivecinsiyet.html
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center