A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) anarşist komünist dergi Kara Kızıl Notlar çıktı

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Tue, 8 Mar 2005 20:48:05 +0100 (CET)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

3 aylık anarşist komünist dergi
Kara Kızıl Notlar’ın Mart-Nisan-Mayıs Sayısı çıktı.
19. yy'da kapitalizmle birlikte gelişen sınıf mücadelelerinin politik
ifadesi olan iki sosyalist akımdan biri olarak anarşizm, devrimci bir
hareket ve deneyimdir. Bugün toplumsal mücadele sürdürme iddiasındaki
bireyler ve gruplar için öncelikli ihtiyaçlardan birinin bu birikimi
açığa çıkarmak, derinleştirmek ve teorik altyapı oluşturmak olduğu
düşüncesiyle bu dergiyi çıkartıyoruz. Bu çabanın günümüzdeki
devletsiz, sınıfsız, anti-hiyerarşik, komünist bir dünya kurma mücadelesine
katkı sunacağını umuyoruz.

Derginin bütününde yer alan yazılar, üzerinde tamamen ortaklaşılmış bir
ideolojik hattı değil, anarşist komünist gelenek içerisinde farklı
eğilimleri temsil etmektedirler. Özellikle bu topraklarda bir düşünce ve
pratik olarak anarşizmin kendi özünden çok daha farklı şekillerde
algılandığı ve bilindiğini göz önüne aldığımızda derginin öncelikli işlevi,
anarşist komünizmin düşünsel altyapısını tanıtmak olacaktır.

Üç ayda bir yayınlanacak olan "Kara Kızıl Notlar"ın her sayısında farklı
başlıklar üzerine çeviriler ve yazılar olacak.
İlk sayının konusu bir giriş olması amacıyla; "anarşist komünizm"…

Fiyatı: elden – 2,5 YTL, kitapçılarda 3 YTL

email: karakizilnotlar@yahoo.com
internet sayfasi: http://www.karakizilnotlar.tk

Uyarı: İnternet sayfamız henüz yapım aşamasındadır.
En yakın zaman tamamlanacaktır.

[Kapak sayfasını şu adreste görebilirsiniz:
http://istanbul.indymedia.org/news/2005/03/21654.php]


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center