A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Anarchisten steunen Mapuche-indianen in Argentinië

From “J.B.Arend” <Arend@devrije.nl>
Date Sun, 6 Mar 2005 16:47:11 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Argentijnse anarchisten steunen de Mapuche-indianen die in Patagonië van
hun land worden verdreven. De grond, eigendom van de staat, wordt verkocht
aan multinationals als Benneton als. Dit bedrijf bezit grote landerijen
(circa een miljoen hectare) voor het houden van schapen waarvan de wol
wordt gebruikt in de textielindustrie. De indianen die in de 19-e eeuw
werden op gewelddadige wijze naar deze arme gronden toe werden gedreven,
wonen op dit land.
De anarchisten, georganiseerd in de FORA (Federación Obrera Regional
Argentina), zijn betrokken bij de acties van de indianengemeenschappen
(demonstraties en bezettingen van openbare gebouwen) die de laatste jaren
hebben plaatsgevonden. Dit was het geval bij een grote mars naar de
hoofdstad in april 2003 die gehouden werd voor het respecteren van
indianenrechten en gericht was tegen de verkoop en het opdelen van land
waar de indianen verblijven. Hierop volgde een golf van politierepressie
tegen de indianen en reeks van verdrijvingen.

Aanleiding hiertoe vormde de exploitatie van een goudmijn bij Esquel
(30.000 inwoners) die in deze regio de nodige spanning teweeg bracht. Het
Canadese mijnbouwbedrijf Meridian Gold kocht hier land nadat er goud was
ontdekt. De exploitatie zou geschieden op basis van een open mijn waarbij
het voornemen was cyanide te gebruiken. Dit nu zou serieuze problemen voor
de bevolking veroorzaken. Minimaal twee explosies per dag die stof
verspreiden over de stad, gezondheidsrisico's vanwege vervuiling
veroorzaakt door het gebruik van cyanide, vergiftigd water vanaf de bergen
dat gebruikt wordt door de armen van de stad en een belangrijke sociale en
politieke controle door het bedrijf over de stad.

Het resulteerde in een brede protestbeweging die demonstraties organiseerde
waaraan duizenden mensen deelnamen en tot de grootse behoorden die de stad
ooit had gekend. Een van deze acties leidde tot een bezetting van het
gerechtsgebouw nadat drie oude indianen door twintig agenten uit hun huizen
waren gezet. Ze werden met de dood bedreigd als ze niet zouden vertrekken.
Hun huizen laaiden in vlammen op, hun tuinen werden met de grond gelijk
gemaakt en hun dieren verjaagd.

Het mijnbedrijf startte een intensieve campagne om de gunst van de stad te
winnen. Er werden drie tot vierhonderd banen beloofd voor een periode van
acht jaar. Hiermee werd de steun verworven van de Peronistische vakbond van
constructiewerkers (UORCA). De spanning nam toe. De gebouwen van het
mijnbedrijf moesten door de politie worden bewaakt. De politie zelf werd
versterkt.

In maart 2003 volgde er een referendum over de kwestie. Meridian Gold
probeerde de stemmen van de armsten te kopen met gratis concerten, het
weggeven van t-shirts en petjes met de tekst 'Ja tegen de mijn', gratis
maaltijden waar je zoveel vlees kon eten als je op kon, en geld (gemiddeld
50 pesos voor een ja-stem). De armsten accepteerden deze gunsten graag om
vervolgens . nee te stemmen!

Daarna verhardde de sfeer en volgde er golf van intimidatie vanuit het
bedrijf en de genoemde vakbond. Anonieme telefoontjes, vernielingen van de
huizen van activisten, inbraken, intimiderend huisbezoek. Daarbij werd op
een geven moment een activist in elkaar geslagen terwijl een pistool tegen
zijn maag werd gedrukt en hij met de dood werd bedreigd. Een grote
demonstratie bij het hoofdkantoor van het bedrijf ontaardde in een
straatgevecht nadat een knokploeg van de UOCRA de menigte aanviel. Daarop
hielden een veertigtal activisten 's ochtends vroeg een lawaaiactie bij de
hoofdingenieur van het mijnbedrijf.


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center