A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) İspanya: CGT'nin 15. Kongresi, Valensiya 30/06 - 2/07 (en, ca)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sun, 6 Mar 2005 13:17:17 +0100 (CET)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

27 Ocak ve 11 Şubat'ta gerçekleştirilen Konfederal Genel Kurul'un
kararı uyarınca, Konfederal Kongre 20 Haziran ile 3 Temmuz 2005
tarihleri arasında aşağıdaki gündemle Valensiya'da gerçekleştirilecek:
1. KONGRENİN AÇILIŞI
2. DİVANIN VE KOMİSYONLARIN BELİRLENMESİ
a) Divan
b) Belgeler tetkik komisyonu
c) Denetleme komisyonu
d) Seçim komisyonu
e) İletişim komisyonu

3. TARTIŞMALAR VE SONUÇTA SÜREKLİ SEKRETARYA RAPORUNUN ONAYLANMASI

4. SENDİKAL VE SOSYAL EYLEM ALANLARINDA GELİŞTİRİLECEK İNİSİYATİFLER
* Toplumsal ortaklık ve iş reformu
* İş ve toplumsal güvencesizlik
* Ayrımcılık ve eşitlik mücadeleleri
* Göç
* Sosyal haklar sözleşmesi
* Emek ve toplumsal eyleme katılım

5. CGT'NİN ULUSLARARASI STRATEJİSİ
* Geliştirilecek girişimler, görevlerin koordinasyonu ve müdahale alanları

6. CGT İLETİŞİM, EĞİTİM, TARİH VE KÜLTÜR PROJELERİ

7. MALİ DURUM:
* Direniş fonu
* Kotalar
* Diğer gelirler

8. TÜZÜK
* Çelişkiler ve teknik sorunlar
* Anlaşmazlıkların çözümü
* Diğer (50 madde, sektörlerin yapısı, gerekli düzenlemeler,
sendikaların federasyonu ve federasyonların ayrılması, vb.)

10. SÜREKLİ SEKRETARYA'NIN ADAYLARININ BELİRLENMESİ VE SEÇİMİ
* Sürekli Sekretarya'yı oluşturan çeşitli sekreterliklerin seçimi
* "Rojo y Negro" editörünün seçimi
* "Libre Pensamiento" editörünün seçimi
* Ruesta koordinatörünün seçimi

11. KONGRENİN KAPANIŞI


28/2/2005


çeviri ainfos*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center