A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, Workers Solidarity #84 – Communistisch anarchisme (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sat, 5 Mar 2005 23:03:45 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Denkend over anarchisme: Communistisch anarchisme
Voor anarchisten is iemands volledige potentieel het meest gemakkelijk
vervuld in een omgeving van vrijheid. In plaats van mechanisch bevelen
op te volgen, waarbij men in essentie niet meer is dan het verlengstuk van de
wil van iemand anders, denken en handelen mensen in een vrije maatschappij
voor zichzelf. Dit zou vervolgens tot de maatschappij als geheel worden uitgebreid.
Anarchisten hebben een afgeronde conceptie over vrijheid; het is niet
alleen maar de afwezigheid van tirannie, maar de betekenisvolle
mogelijkheid om het eigen leven te scheppen. Evenals vrij te zijn van,
dient men vrij te zijn tot. En je kunt niet vrij zijn veel te doen als
je constant wordt neergedrukt door de dreiging van armoede.

Maar welke omgeving maakt het bloeien van vrijheid mogelijk? Anarchisten
hebben consistent gedurende meer dan 100 jaar volgehouden dat dat een
communistische maatschappij is. Een communistische maatschappij zou een
maatschappij zijn waarin de produktie en, belangrijk, de consumptie van
goederen in ‘gemeenschap’ worden gehouden: van ieder naar vermogen, voor
ieder naar behoefte. Als er een schaarste aan goederen is kunnen die op
een gelijkwaardige wijze worden gerantsoeneerd. We hebben al een vorm
van rantsoenering, het geld systeem – als je veel geld hebt kun je
krijgen wat je wilt. Als je dat niet hebt, is het leven hard.

Behalve dat het geschikt is, is het communisme ook eerlijk omdat alles
dat in een moderne maatschappij wordt geproduceerd gemeenschappelijk
wordt geproduceerd; de slimste arts is afhankelijk van een hele serie
van medische arbeiders, van verpleegsters, tot schoonmakers, tot de
fabrieksarbeiders die de apparaten maken om goed werk te verrichten. Er
is geen echte manier om nauwkeurig iemands werkelijke bijdrage aan de
maatschappij te berekenen [1]. En de poging om dit te doen verzekert een
zinloze laag van arbeiders en bureaucratie; van centrale banken om de
geldvoorraad te beheersen, tot verzekeringsmaatschappijen die schade
vergoeden in slechtere tijden tot de politie die onvrede onder bedwang
houdt.

De verdomde rijken

We lezen regelmatig in de kranten over Michael Smurfit of een andere
schurk die ieder jaar miljoenen verdient en, terwijl de getallen
schandalig zijn, accepteren we het. Maar waarom zou hij meer rijkdom
moeten hebben dan hij voor zichzelf in duizend levens kan gebruiken als
de ziekenhuizen financieel in de problemen zitten? Zeker als het
werkelijke werk wat hem zijn miljoenen oplevert wordt gedaan door
anderen omdat het zijn ‘baan’ is zijn kapitaal te investeren en anderen
in te huren om het werk te doen.

Waarschijnlijk is de werkelijke reden voor de massieve ongelijkheden in
rijkdom de reden die Orwell in 1984 noemt: zonder verschillen in
rijkdom, zal de behoefte aan ongelijkheid in de maatschappij verdwijnen.
Rijkdom is de geldeenheid van macht. Maar zonder ongelijkheid verdwijnt
de rechtvaardiging voor het bestaan van een heersende klasse, die altijd
al dubieus is, omdat ze niet langer macht over anderen hebben, en dat is
voor hen duidelijk niet een welkom vooruitzicht.

Een communistische maatschappij is in strijd met de huidige
kapitalistische opzet waarin een kleine minderheid van bazen van het
soort van Tony O’Reilly en Dick Cheney de rijkdom beheersen die door de
rest van de maatschappij wordt voortgebracht. En omdat ze de rijkdom
beheersen kunnen ze de bevelen uitvaardigen. Dit heeft vergaande
gevolgen voor alles, van milieuvervuiling tot je arbeidsvoorwaarden.
Kapitalisten gaan hun beslissingen niet baseren op wat het beste is voor
de gemeenschap. Wat telt is hoeveel winst ze kunnen maken. En als dat
verspilling van olie hier of een strikte hiërarchie op het werk daar
betekent, het zij zo.

Het socialisme

Het socialisme [2] zou verzekeren dat de constante zorgen over huur, de
toekomst van de kinderen, het gebrek aan geld om naar de dokter te gaan
zouden worden verlicht. Deze spanningen van het dagelijkse leven halen
ons neer, in het bijzonder als ze zich opstapelen, waardoor het
moeilijker wordt de tijd, het geld, of zelfs het verlangen te hebben om
de goede dingen in het leven na te streven. In een maatschappij die zo
rijk en zo technologisch vooruit is als de moderne wereld, is er geen
goede reden waarom niet iedereen een hoge levensstandaard zou moeten
hebben. Het is voorstelbaar; het is niet langer een droom. Op dit moment
in de geschiedenis is het meer een kwestie van bewustzijn, organisatie
en verlangen dan of het materieel mogelijk is.

Gegeven de ervaring van de USSR [3], dat zoals de anarchisten uit die
tijd opmerkten, een les was in hoe het communisme niet zou moeten worden
ingevoerd, moet er extra op worden gelet dat een communistische
maatschappij ook een libertaire maatschappij is. In feite is de meest
logische vorm van communisme het anarchistische communisme, omdat het de
basiskenmerken van het communisme uitbreidt tot alle levenssferen: dat
de mens een sociale soort is die niet alleen met anderen wil leven, maar
die ook het meest gelukkig leeft als deze verhoudingen de vorm aannemen
van vriendschap onder gelijken, zonder de noodzaak van autoritaire
structuren om mensen te controleren.

Voetnoten:

[1] De zogenaamde ‘vrije’ markt is een grap die vergaand wordt verstoord
door controle van bovenaf door middelen zoals reclame en, indien
noodzakelijk, oorlog.

[2] Ik gebruik de termen ‘socialisme’ en ‘communisme’ door elkaar.

[3] Aangezien de USSR een heersende klasse van een minderheid had,
d.w.z. de leiders van de Bolsjewistische Partij, die de rijkdom van de
maatschappij beheerste en aan ieder ander bevelen uitvaardigde, was het
niet communistisch, ondanks de retoriek van de heersende klasse en de
tegenstanders.

Deze editie is Nr. 84, gepubliceerd in januari 2005.


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center