A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) A-infos Türkçe 5 Yaşında!

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Wed, 2 Mar 2005 19:35:55 +0100 (CET)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

A-infos Anarşist Haber Servisi'nin Türkçe bölümü,
bundan tam beş yıl önce, 2000 yılının Mart ayından
itibaren altyapısını oluşturmaya başladı ve kısa
zaman içinde de Türkçe haber yayınına geçti.

Başlangıçta, Türkçe bir anarşist haber servisinin
sürdürülebilirliği konusunda çeşitli kaygılar
olsa da, bugün ulaştığımız noktayı düşündüğümüzde,
harcanan emeğe değdiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz
beş yıllık süreç içerisinde, A-infos Türkçe haber
servisi 1800'e yakın haber yayınladı. Başta
İngilizce olmak üzere pek çok farklı dilden haber,
duyuru ve makaleler Türkçe'ye çevirilirken, Türkçe
yayınlanan pek çok haber ve makale de diğer dillere
çevrildi. Bu anlamda A-infos'un gerek Türkçe-konuşan
anarşist hareket içindeki, gerekse de Türkçe-konuşan
anarşistlerle farklı dilleri konuşan anarşistler
arasındaki iletişimi geliştirmeye yönelik katkısı
gözardı edilemez.

İnternet kullanımının görece düşük olduğu
coğrafyalardan birisi olan Türkiye, bir araştırmaya
göre bu alanda dünyada 68. sırada yer almaktadır.
Şubat 2005 istatistiklerine göre ise, A-infos
sayfalarını ziyaret edenlerin sıralamasında
Türkiye'nin 6. sırada bulunduğu görülmektedir.
Bu durum A-infos'un etkisinin bir diğer kanıtıdır.

A-infos Türkçe haber servisi, geçen zaman içinde,
kapitalizm, devlet ve savaş karşıtı haberlerin yanı
sıra, anti-militarizm, sınıf mücadelesi ve homofobi
gibi konular başta olmak üzere çok sayıda alanda
haber yayınladı. Toplumsal devrimi hedefleyen, sınıf
mücadelesi yanlısı anti-kapitalist, anti-otoriter
aktivistlerin oluşturduğu uluslararası bir kollektif
tarafından koordine edilen A-infos, kendi ilkeleri
doğrultusundaki yayınlarını bundan önce olduğu gibi
bundan sonra da, aynı coşkuyla sürdürecektir.

Devletlerin yapay sınırlarının ötesine taşan-dayanışmayla,

Batur Özdinç
A-infos Türkçe editörü*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center