A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Yarýn uðurlanýyor... Kazým Koyuncu'nun isteði

Date Sat, 25 Jun 2005 22:29:35 +0200 (CEST)


Bugün aramýzdan ayrýlan Kazým Koyuncu için yarýn (Pazar günü)
saat 11:00'de Ýstanbul - Harbiye Açýkhava Tiyatrosu'nda bir tören
gerçekleþtirilecek. Yakýn arkadaþlarý Kazým'ýn cenazesinde
kara-kýzýl bayrak olmasýný istediðini özellikle vurguladýðýný
belirtiyorlar. Anarþistler törene katýlmaya hazýrlanýyor.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center