A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Turkije, Mehmet houdt van Vrede/Baris* Vrijheid voor gewetensbezwaarde/totaalweigeraar Mehmet Tarhan..! (tr, en)

Date Sat, 25 Jun 2005 10:57:01 +0300


Mehmet Tarhan, een homo en een
gewetensbezwaarde/totaalweigeraar in Turkije, werd op 8 april
2005 in Izmir, waar hij naar zijn werk in een boekhandel ging,
door de politie gevangen genomen. Hij werd overgedragen aan
het recrutering kantoor en toen aan een buitenpost van de
gendarmerie. Omdat hij zijn ongehoorzaamheid volhoudt
wordt hij nu in een cel in een militaire gevangenis
vastgehouden. Mehmet Tarhan is een homo en een anarchist,
die zijn weigering vanwege gewetensbezwaren op 27 oktober
2001 in de Mensenrechten Associatie Ankara bekend maakte:
“Oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid. Ik ben
daarom vastbesloten geen enkele soort oorlog te steunen en te
streven naar de verwijdering van alle oorzaken van oorlog.”
Sindsdien heeft hij zijn burgerlijke ongehoorzaamheid tegen
oorlog en militarisme volgehouden, zonder zichzelf of zijn
adres te verbergen. We zijn extreem bezorgd nu Mehmet
Tarhan, die eerder heeft verklaard dat hij nooit de
oorlogsmachine zou steunen, waaronder de verplichte militaire
dienst, gevangen is genomen en sindsdien in een cel is
gehouden tijdens zo’n gespannen periode waarin
racistische en ultra-nationalistische vertogen in Turkije sterker
worden.

Militaire dienst in Turkije

Er is verplichte militaire dienst in Turkije. Er is geen recht op
weigering op basis van gewetensbezwaren. Omdat de
weigeraars weigeren de verplichte militaire dienst te vervullen,
wordt hun burgerlijk verzet beantwoord met arrestatie en
gevangenneming. Het Turkse leger ziet homoseksualiteit als
een afwijking, waarbij ze homo officieren scheiden van hun
officieren en rapporten over homo soldaten voorbereiden.
Homoseksuelen, die door een rapport met de titel
“Psycho-Sexual Disorder: Homosexuality” worden
gebrandmerkt, worden onderworpen aan geestelijke en
materiële discriminatie en hun rechten in het sociale leven
en beroepsleven worden geschonden. Onder alle NAVO
landen ziet alleen het leger van Turkije homoseksualiteit als
een afwijking. In Turkije weigeren anarchisten en
Jehova’s Getuigen te worden gerecruteerd.

Militaristische cultuur in Turkije

Er is altijd seksisme en homofobie geweest in Turkije, een land
met een allesoverheersende cultuur van mannelijkheid en
soldaatschap. Militaristische organisaties hebben altijd
neergekeken op homoseksuelen, in het bijzonder als het over
militaire dienst gaat, hebben hen gebrandmerkt, waardoor ze
hun leven ondraaglijk maakten. Militaire organisatie wordt
gedefinieerd als een situatie van fatsoen, die een homoseksueel
nooit kan bereiken.

Het feit dat militaire instituties, als de forten van mannelijkheid
en militarisme, vrouwen en homoseksuele mannen uitsluiten,
betekent niet dat ze niet kunnen vechten, of er in slagen
soldaten te worden. Het uitsluiten van vrouwen en
homoseksuele mannen is een gevolg van de ideologie van
mannelijkheid. Deze ideologie, en de militaire ideologie, een
van de sterkste instituties die het ondersteunt, degradeert het
homoseksuele individu, valt zijn ziel en persoonlijkheid aan
omdat ze homoseksuelen als niets anders dan
“homo’s” zien. Vervloeken en verachten.

De militaire psychiatrie in Turkije verschaft een
wetenschappelijke basis voor zo’n ideologische benadering
van het militarisme. De militaire psychiatrie in Turkije verwijst
nog steeds naar DSM II van de American Psychiatric
Association. Aldus is homoseksualiteit volgens de militaire
psychiater, in strijd met hedendaagse literatuur over
psychiatrie, een psycho-sociale pathologie. Degenen die deze
“pathologie” hebben zal het niet worden toegestaan in
het leger te gaan, zelfs als ze dit zouden willen. Als van iemand
na zijn recrutering wordt ontdekt dat hij homoseksueel is, geldt
de zelfde benadering. In dit geval kan de wet van
“onnatuurlijke seksuele verhoudingen” worden
toegepast.

Volgens deze wet wordt niet alleen een soldaat die
homoseksuele verhoudingen heeft ontslagen uit het Turkse
leger, maar wordt de aard van deze verhouding
“onnatuurlijk” genoemd!

Niettemin, de werkelijke situatie komt niet altijd overeen met
de geschreven regels. Degenen die in het leger gaan door hun
homoseksualiteit te verbergen en degenen die niet homo zijn
maar zich in het leger bezighouden met seksuele omgang met
mensen van de zelfde sekse zijn feiten van het leven.

Er zijn drie benaderingen van deze feiten. Negeren, om de eer
van de eenheid te beschermen, deze mensen naar
verschillende plekken verbannen, en het brandmerken van
degenen die zichzelf als homoseksuelen omschrijven. Welke
van deze benaderingen wordt gekozen hangt af van de situatie,
de plaats en de officieren die er bij betrokken zijn.

Vrijheid voor Mehmet Tarhan!

Homo en gewetensbezwaarde Mehmet Tarhan heeft in zijn
verklaring in het openbaar duidelijk gemaakt dat hij het
“militaire dienstplicht probleem” niet zou omzeilen
door middel van een “ongeschikt” rapport dat militaire
psychiaters hem vanwege zijn homoseksualiteit zouden
kunnen aanbieden. Weigering vanwege gewetensbezwaren zou
een mensenrecht moeten zijn! Stop het gevangen nemen van
gewetensbezwaarden en bevrijd de weigeraars die in militaire
gevangenissen gevangen worden gehouden!

KAOS GL**

[“Mehmet houdt van Vrede/Baris!”= Een spontane
leuze die voortkwam uit een “geen oorlog” bijeenkomst
in Turkije. Anti-militaristische heteroseksuelen gebruiken het
met homo’s & lesbische vrouwen. Vrede/Baris betekent
“vrede”, maar is ook een mannelijke naam. Mehmet is
een gewone mannelijke naam en ook een anonieme
“soldaten” naam die wordt gebruikt in arena’s van
burgers en militairen!]**[Ed. Noot: KAOS GL is een anti-hierarchische,
anti-kapitalistische homo-lesbische organisatie.]Orig: (en) Turkey, Mehmet Loves Peace/Baris* Freedom for
Conscientious/Total Objector Mehmet Tarhan..! (tr)
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center