A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Otonom.Ýnfo Tekrar Yayýnda (ve kazan doðurdu! )

Date Fri, 3 Jun 2005 17:43:05 +0200 (CEST)


Otonom.Info Tekrar yayýnda!
Bir süre önce talihsizlik sonucu kapanan Otonom.Info geliþtirilmiþ hali ile
tekrar yayýnda.
Otonom.Info anarsistlerin ozgur haber ve anarsizmin hur ve ozerk ifade
portalidir.
http://otonom.info
-----------------------------------------------------------------------------
Anarþi Sözlük'de artýk yayýnda, böyle biþey geçen hafta aklýmýza gelmiþti,
SP abimizden de icazeti alýnca koyuldum iþe :) þu haliyle çok basit ama bana
çok iþlevsel geldi, umarým ilginizi çeker ve desteklersiniz.

Anarþi Sözlük'ün amacý; anarþistler arasýndaki anlayýþ sorununu gidermek ve
anarþi hakkýnda sýkça sorulan ve bilinilmesi gerektiði düþünülen konulara
gerek ciddi gerek gayri-ciddi cevaplar bulmaktýr

http://sozluk.otonom.info

otonom.info
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center