A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanië, *Organise! #63* - Boekbesprekingen - I. [en] **

Date Sun, 17 Jul 2005 23:35:03 +0300


Kropotkin: The politics of community, Brian Morris 2004 Humanity Press, New York.
Brian is goed bekend van de bladzijden van Organise! en Freedom. Hij is een
van die zeldzame academici die ideeën willen verspreiden door te onderwijzen
en te schrijven voor een groot aantal publicaties, in plaats van door
onduidelijke academische teksten. Zijn schrijven is altijd goed onderzocht
en wetenschappelijk, terwijl het toegankelijk blijft voor een breed publiek.
Zijn nieuwe boek over Kropotkin is het gevolg van veel jaren van onderzoek.
Delen van dit onderzoek zijn al verschenen in eerdere nummers van Organise!
Het is niet alleen een uitstekende en grondige presentatie van Kropotkin's
ideeën, maar verschaft de lezer ook een overzicht van de anarchistisch
communistische of sociaal anarchistische stroming binnen het anarchisme, als
verschillend van het syndicalisme, het individualisme en 'propaganda van de
daad'.

Het boek is, hoewel het is geschreven in een levendige en eenvoudige stijl,
nog altijd een academisch boek en wordt het best gewaardeerd door degenen
met enige achtergrond in politieke en sociale theorie. Echter, iedereen kan
iets opsteken van de rechtstreekse presentatie van Kropotkin's ideeën.

Brian's voornaamste doel is "het huidige belang van Kropotkin en de sociaal
anarchistische traditie die hij theoretiseerde en verdedigde te bevestigen."

In de introductie valt hij de "wanhoop" aan die wordt gepredikt door de
huidige intellectuelen die het huidige systeem mogen bekritiseren, maar geen
alternatieven bieden en in feite eindigen met het ondersteunen van de status
quo. Op veel manieren behandelt hij de zelfde problemen die worden besproken
in het pamflet door Sarah Young (elders in dit nummer besproken), maar
vanuit het perspectief van degenen die betrokken zijn in het theoretiseren.
Dit mag onbelangrijk lijken voor de gemiddelde persoon, maar de wanhoop van
deze intellectuelen wordt indirect aan ons doorgegeven door de massa media
en heeft daarom bijgedragen aan het algemene gevoel van hopeloosheid. Hoewel
hij het voor een deel eens is met hun kritiek, ranselt hij ze af vanwege hun
falen om een nuttige theorie of ideeën te leveren voor het werkelijk
begrijpen en veranderen van de wereld.

In plaats hiervan is Brian onvermurwbaar in zijn overtuiging dat het
Kropotkin en de traditie van het sociaal anarchisme is die "het enige
levensvatbare alternatief voor democratisch liberalisme en Marxisme bieden,
die beide, zoals we hebben opgemerkt, politiek bankroet zijn" (blz. 20).

Brian geeft niet volledige steun aan alles dat Kropotkin deed of schreef.
Anarchisten neigen er, anders dan Marxisten, niet toe om enige van onze
voorgangers als onfeilbaar te behandelen. Hij kiest voor een benadering van
"kritische sympathie", waarbij hij vaststelt dat we enorm veel te danken
hebben aan Kropotkin en anderen die zowel de theorie als de praktijk van het
sociaal anarchisme ontwikkelden, maar erkennend dat hij zoals iedereen een
mens is die fouten in beoordeling en analyse kan maken. Dit boek biedt de
lezer een voortreffelijk overzicht van de traditie waar de Anarchistische
Federatie uit voorkomt en wil ontwikkelen. Het zal mensen die genoeg hebben
van de voornaamste politieke mogelijkheden tonen (zie het pamflet door Sarah
Young, besproken in dit nummer) dat er een alternatieve politiek is voor het
ontwikkelen van een beweging van verzet en het opbouwen van een nieuwe
maatschappij.

* Organise! #63 - Winter 2004 VOOR REVOLUTIONAIR ANARCHISME - het blad van
de anarchistische federatie.

** Hier is niet het gehele artikel uit Organise! vertaald, maar alleen het
eerste deel.

Orig: (en) Britain, *Organise!* #63* - Book Revies - I.


_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center