A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanië, Londen bommen - Terroristische daden van een systeem in crisis [en]

Date Sun, 17 Jul 2005 23:34:35 +0300


Londen bommen en G8 beleid - Terroristische daden van een systeem in crisis
Vanuit het gigantische politie kordon dat bekend staat als Edinburgh:
In de laatste dagen is de ontwikkeling van deze maatschappij gesymboliseerd
en versneld in de straten van Edinburgh en Londen: de politieke leiders van
de heersende naties van de wereld verschuilen zich op het Schotse
platteland, waarbij ze toekomstige terroristische aanvallen plannen, zoals
uitbreiding van hun oorlogen, privatiseringen, bezuinigingen op uitkeringen
en lonen, terwijl hun politiemachten de regio veranderen in een gigantisch
politie kordon en de media applaudiseren voor de repressie van alle
protesten die niet tandeloos marcheren zijn. Dan de bommen in Londen, een
terroristisch antwoord op het terroristische beleid van de G8 naties door
degenen die alleen maar wachten om te kunnen heersen.

Het ineenstortende geluid van een systeem in crisis

De 'kwijtschelding van de schulden' show kan de werkelijkheid van het
laatste decennium niet verhullen: uitbreiding van de massale armoede van
Kaapstad tot Novosibirsk, langere werktijden, lagere lonen en ontslagen (in
de laatste tijd bij IBM, General Motors, Rover.). De EU landen gaan continu
verder met het aankondigen van schendingen van het stabiliteitspact, wat
leidt tot een diepe politieke crisis (b.v. het debacle van de grondwet),
regeringen in Duitsland, Frankrijk en Italië zijn uitgewerkt zonder dat ze
zijn verslagen door een parlementaire oppositie. In Latijns Amerika is het
neo-liberale/vrije markt model vastgelopen, niet in het minst door sociale
onrust in Argentinië, Bolivia, Brazilië. De VS en Rusland proberen hun
interne crisis te exporteren door voortgezette bloeddorstige oorlogvoering
in Tsjetsjenië en Irak, maar kunnen deze oorlog noch op een militair niveau
noch op een politiek niveau winnen. Alles in aanmerking genomen wordt de
kloof tussen de potentiëlen die we hebben om een betere wereld te creëren
(de materiële rijkdom, toegenomen sociale kennis, communicatie,
produktiviteit) en het werkelijke gebruik van deze potentiëlen (produktie
voor winst in plaats van naar behoeften, oorlog, verarming) snel en
luidruchtig breder.

Terrorisme - oorlogvoering door de niet erkende staatsmannen

De crisis veroorzaakt politieke desintegratie van veel staten (Soedan,
Nigeria, Afghanistan enz.), politieke machten moet opnieuw worden
geinstalleerd, grenzen opnieuw worden vastgesteld. De creatie en het behoud
van natie staten is altijd een bloeddorstige kwestie van oorlog en repressie
geweest. Het verschil tussen een officieel leger en 'terroristische groepen'
is hun officiële erkenning, maar ze hebben middelen (bommen, angst en
sociale repressie) en doelen (controle over de grondstoffen en arbeidskracht
in hun territorium) gemeenschappelijk. Mandela en Arafat werden gebrandmerkt
als 'terroristisch' voordat ze werden geaccepteerd als staatsmannen,
westerse regeringen steunden alle soorten 'terroristen', de Bin Laden bende
en de Bush familie zijn achter de schermen zaken partners geweest. Met de
groeiende verarming kunnen beide rekenen op rekrutering van de economisch
verwoeste gebieden, mensen uit de Gaza strook die zelfmoord aanslagen plegen
of jonge mensen uit de ghetto's van de steden in de VS die voor het leger
worden gerekruteerd. Voor degenen die worden uitgebuit en hun strijd voor
een beter leven is op dit moment de keerzijde, het anti-terrorisme van de
staat, het meest gevaarlijk.

'Oorlog tegen terreur' op het sterfbed van het sociaal partnerschap

In Europa en de VS vernietigde de toename van de winst de mogelijkheid om
sociale conflicten te kalmeren door iets in ruil voor toegenomen uitbuiting
te bieden. In de jaren '90 gebruikten alle 'arbeiders' partijen in Europa
hun sociale geloofwaardigheid om nooit eerder vertoonde bezuinigingen op het
uitkeringen systeem en arbeidersrechten door te voeren. Ze verloren hun
geloofwaardigheid. De vakbonden zijn alleen in staat geweest te
onderhandelen over hoe slecht de loonsverlagingen en ontslagen zullen zijn.
Doordat ze zijn verbonden met hun zwakke positie aan de onderhandelingstafel
verloren ze het vertrouwen van veel arbeiders, in veel recente conflicten
keerden ze zich zelfs tegen hen (b.v. de wilde staking bij GM in Duitsland).
Mensen realiseerden zich dat hun massale protest zinloos is, zo lang het
slechts een beroep doet op de 'democratische regels van de meerderheid': de
massale protesten tegen de Irak oorlog, de Oost-Duitse marsen tegen
bezuinigingen op de uitkeringen weerhielden de staat er niet van op te
treden tegen de wens van de meerderheid, zoals de recente marsen tegen
armoede dingen niet zullen veranderen zo lang ze de belangen van de rijken
niet materiaal raken. In deze sociale situatie proberen politici en
kapitalisten hun repressieve apparaat te verfijnen om om te kunnen gaan met
toekomstige conflicten. De 'oorlog tegen terreur' is op dit moment hun
belangrijkste voorwendsel: ze versterken de atmosfeer van angst, zodat
mensen zich tot de staat wenden; ze voeren strengere wetten en controles
door, die invloed hebben op mogelijke protesten en arbeiders acties
(stakingen, bezettingen enz.); ze verschuiven hun uitgaven van de
uitkeringen sector naar de militaire sector; ze proberen verdeeldheid binnen
de arbeidersklasse te verdiepen door anti-immigrant propaganda.

Proletarische beweging tegen de situatie van angst

Na de bomaanslagen in Madrid gingen mensen in Spanje de straat op om te
laten zien dat de terroristische aanvallen hen niet in angst zouden isoleren
en dat ze schoon genoeg hebben van de leugens van de conservatieve regering,
de deelname aan de Irak oorlog en de hervorming van de arbeidswetgeving. De
toekomstige arbeidersbewegingen voor een beter leven zullen uit de greep
moeten komen: bang te zijn vanwege terroristen die reageren op het
terroristische beleid van een staat. Een staat waarvan dan wordt verteld dat
we er veiligheid van mogen verwachten, terwijl het op het zelfde moment onze
levensstandaard aanvalt. We zullen vertrouwen in onze eigen vaardigheid om
onszelf te organiseren moeten ontwikkelen, omdat de gevestigde
bureaucratische organisaties het niet meer zullen doen. We zullen de illusie
dat het genoeg is om de heersers handtekeningen aan te bieden of dat we hen
kunnen overtuigen door massale bijeenkomsten te boven moeten komen. Onze
toekomstige strijd zal de wettelijke grenzen, die iedere dag worden
aangescherpt, moeten aanvechten. We moeten de 'oorlog tegen terreur' van de
staat verwerpen omdat al onze acties die meer dan symbolisch zijn, iedere
werkplek bezetting, iedere effectieve demonstratie zal worden gebrandmerkt
als 'gewelddadig anarchisme' en mogelijk 'terroristisch'.

Proletarian Movement for a Better Life* - tegen bus bommen en
kapitalistische aanvallen!

www.prol-position.net

From: Ziggy <ladystardust-Aa-gmx.co.uk>

*[Ed. Noot: Deze tekst is van het informele network van antiautoritaire
antikapitalistische collectieven die betrokken zijn bij precaire arbeiders
(zoals de Wombles in Groot Brittanië, Solidarity in Frankrijk, en Wildcat in
Duitsland enz.]

Orig: (en) Britain, London Bombs - Terrorist Acts of a System in Crisis.

_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center