A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) EO-interview over "Christenfundamentalisme"

Date Thu, 14 Jul 2005 09:18:14 +0300


EO-interview over "Christenfundamentalisme"
Onlangs verscheen in het EO-televisiemagazine Visie (nr. 28, 9 juli 2005)
onderstaand interview met Fabel-medewerker Harry Westerink over de nieuwste
Gebladerte-reeks brochure: "Christenfundamentalisme". Die brochure is nog
steeds verkrijgbaar door 3 euro over te maken op giro 95225 ten name van
Stichting Gebladerte te Leiden, onder vermelding van "G28".
Ijgenweis: Christenfundamentalisme
De politieke steungroep 'De Fabel van de illegaal' geeft sinds kort een
brochure over christenfundamentalisme uit. Christenen misbruiken de
godsdienstvrijheid om anderen openlijk te discrimineren en te
criminaliseren, zo vermeldt de website.
Volgens schrijver Harry Westerink zijn 'de opname' en 'de wederkomst' heuse
samenzweringstheorieën, van mensen die de Bijbel letterlijk nemen.

Meneer Westerink, wat drijft u om zo tekeer te gaan tegen christenen?
"Nou, tekeergaan zou ik het niet willen noemen. Het gaat mij niet om de
aanval op christenen als zodanig, maar om tendensen van orthodoxie te
bestrijden. We geven eenzijdig aandacht aan het moslimfundamentalisme,
terwijl er ook christenfundamentalisme is."

Kunt u daar een voorbeeld van geven?
"Je hebt verschillende soorten christenfundamentalisme: katholiek,
protestants en evangelisch. Het katholieke is het meest zichtbaar, in de
vorm van de paus. Door zijn conservatieve denkbeelden over condoomgebruik
sterven er miljoenen mensen aan aids."

Rekent u op deze manier soms af met uw eigen christelijke achtergrond?
"Ik ben als kind Nederlands Hervormd gedoopt, maar heb daar nooit iets mee
gedaan. Ik ben geen Maarten 't Hart, die uit persoonlijke rancune iets naar
voren brengt. Nee, ik doe dit uit politieke bezorgdheid. Het streven naar
emancipatie van migranten, vluchtelingen, homo's en lesbiennes wordt door
christenen tegengewerkt."

Christenen doen toch juist heel veel voor migranten en vluchtelingen?
"Ja, ik zie ook goede voorbeelden. Maar er is bij hen altijd een grens aan
ongehoorzaamheid aan de overheid."

De boekenserie 'De laatste bazuin' is erg gevaarlijk volgens u?
"Ja, dat is een serie die mensen aanzet tot angst. De wederkomst is
dichtbij en als je nu niet gaat geloven, zul je eeuwig branden in de hel.
Dat vind ik echt geen manier om mensen te overtuigen!"

Christenen proberen niet met geweld iets op te leggen. Maakt u mensen niet
onnodig bang?
"Bij fundamentalisme denken we tegenwoordig snel aan geweld. Ik heb vooral
mijn vrees op politiek vlak. Christenen willen dat God regeert. Als de SGP
meer macht krijgt, zal de democratie uitgehold worden. Je ziet dit in de VS
al gebeuren. Het recht op abortus wordt daar zomaar afgepakt."

Welke denkbeelden heeft u zelf als fundament?
"Ha ha, ik zie al welke kant je opgaat. Ik ben een ongelovig progressief
persoon, die emancipatie nastreeft. Er is geen God de baas, we zijn met
elkaar de baas. Jezelf kun je ter verantwoording roepen, God niet. Dat
terwijl er zoveel vreemde dingen in de Bijbel staan! Hoe kun je leven met
die moeilijke vragen?"

Misschien zijn er moeilijke vragen, maar je krijgt er ook iets bijzonders
voor terug.
"Dat weet ik als ongelovige natuurlijk niet."

U heeft ook uw fundamenten, dus we kunnen elkaar de hand schudden?
"Aha, je gaat me zeker afschilderen als linkse fundamentalist? Dat
verwachtte ik ook wel van de EO."
Auteur: Mirjam van der Vegt

***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm
***********************************************
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL*
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.

*De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch
initiatief.

_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center