A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD , Polis memuru G8-karþýtý isyanda dövüldü [e n]

Date Tue, 12 Jul 2005 22:54:58 +0200 (CEST)


Bu akþam, San Francisco'daki G8-karþýtý bir dayanýþma
protestosu, polisin protestonun yasadýþý olduðunu
ilan etmesinin ardýndan þiddete dönüþtü. Silahsýz
protestoculara saldýrmaya çalýþan bir SFPD memuru
feci þekilde dövüldü. Ayrýca, þirket bankalarýnýn
camlarý, kara blok taktikleri sonucunda paramparça
edilirken, sokaklara barikatlar kuruldu ve dört saat
süren küçük bir isyan çýktý.

Dövülen polisin fotoðraflarý:
http://sf.indymedia.org/news/2005/07/1716737.php

Kara blok saldýrýsýyla ilgili:
http://sf.indymedia.org/news/2005/07/1716760.php

Protesto barikatlarý:
http://sf.indymedia.org/news/2005/07/1716756.php

Anarþist Eylem:
http://sf.indymedia.org/news/2005/07/1716743.php

Daha fazla fotoðraf http://sf.indymedia.org/

From: anarchocipher-A-yahoo.com

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center