A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Mehmet Tarhan'a destek eyleminde 3 gözaltý!

Date Fri, 8 Jul 2005 17:21:48 +0200 (CEST)


8 Temmuz 2005(Bugün) saat 12:00'da Ýstanbul-Harbiye Orduevi giriþinde
yapýlan dövizli, oturma eyleminde saat 14.30'da Polis Müdahelesi ile 2
kiþi ve bir ÝHD gözlemcisini gözaltýna alýndýlar.
Saat 12.00'da iki kiþi tarafýndan baþlatýlan eylemde hazýrladýklarý
dövizlerle, Harbiye Orduevi karþýsýna gelen iki eylemci yere oturdular
ve dövizleri ellerinde tutarak ve daha sonra da yerlere yapýþtýrarak
14.30'a kadar oturdular. 14.30'da eylemcileri izlemek/destek olmak için
gelen arkadaþlarý ve basýn mensuplarý ayrýldýktan birkaç dakika sonra
polis müdahele etti ve eylemciler zorla 3-5 polis tarafýndan taþýnarak,
polis ekip arabasýna bindirilerek Teþvikiye karakolu'na götürüldüler.
ÝHD avukatlarý konuyla ilgileniyorlar. 3 kiþi Karakoldan Adlý Týbba
sevkedildi. Oradan tekrar az önce avukatlarýnýn ulaþtýðý Teþvikiye
Karakolu'na götürülecekler. Geliþmeler oldukça haber geçilecektir.

Fotoðraflar için...

http://yerarti.net/mtarhan/photo/07.08.2005-istanbul-harbiye%20orduevi/

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center